Lietuviai pasaulyje

Ieškomas naujas direktorius Vasario 16-osios gimnazijai

Written by admin · 50 sec read

  Hiutenfeldas (Vokietija),  Vokietijoje veikiančios Vasario 16-osios gimnazijos kuratorijos valdyba skelbia konkursą gimnazijos direktoriaus pareigoms užimti. Naujasis gimnazijos vadovas savo pareigas turėtų pradėti eiti 2014 metų spalio 1 dieną.

 

Vasario 16-osios gimnazija, įsikūrusi Vokietijoje, Hiutenfelde, gyvuoja nuo 1951 metų, siekdama užsienyje gyvenantiems lietuvių kilmės vaikams sudaryti sąlygas puoselėti lietuvių kalbą, kultūrą ir tradicijas bei auklėti juos krikščioniška ir europietiška dvasia.

1999 metais gimnazija įgijo valstybės pripažintos dvikalbės mokyklos statusą, suteikiantį teisę išduoti vokišką brandos atestatą bei ilgainiui užtikrinantį dalinį gimnazijos finansavimą. Po šios reformos lietuvių kilmės mokinių gretas kasmet papildo ir vokiečiai moksleiviai. 2010 metais Vasario 16-osios gimnazijai buvo iškilmingai įteiktas Vokietijos Hesseno žemės švietimo ministerijos gabių vaikų ugdymo sertifikatas.

Šiuo metu gimnazijoje dirba 32 pedagogai, 10 administracinių/ūkinių darbuotojų, mokosi 190 lietuvių bei vokiečių moksleivių, dalis jų gyvena prie gimnazijos veikiančiame internate. Jaunesniųjų klasių mokiniams dalis mokomųjų dalykų pasirinktinai dėstoma lietuvių arba vokiečių kalba, o vyresniems, šalia vokiškoms gimnazijoms įprastų mokomųjų dalykų, suteikiama galimybė lankyti lietuvių kalbos, literatūros bei Lietuvos istorijos pamokas.

Direktoriaus pareigoms užimti ieškomas atsakingas asmuo, turintis atitinkamą kvalifikaciją ir patirtį. Atsižvelgiant į ypatingą gimnazijos profilį, kandidatas privalo puikiai mokėti lietuvių ir vokiečių kalbas.

Oficialų konkurso skelbimą galima rasti gimnazijos tinklalapje adresu www.gimnazija.de

Valdas Jelis

Vasario16-osios gimnazijos kuratorijos valdybos pirmininkas