Lietuviai pasaulyje

In memoriam Julija Švabaitė Gylienė

Written by Redakcija · 43 sec read

azuol lap tams45y AtA Julija Švabaitė Gylienė (1921 05 21 -2016 07 22)

Julija Švabaitė-Gylienė – poetė, prozininkė. Gimė 1921 05 21 Čyčkuose, Vilkaviškio rajone. Mirė 2016 07 22 Lemont’e, IL
1939 m. baigusi Vilkaviškio Jono Basanavičiaus gimnaziją, ketino studijuoti Paryžiuje, tačiau dėl prasidėjusio karo negalėjo. 1939–1943 m. studijavo prancūzų kalbą ir literatūrą Vytauto Didžiojo ir Vilniaus universitetuose. 1944 m. su šeima pasitraukė į Vokietiją, 1946 m. išvyko į Australiją, o 1960 m. persikėlė į JAV,  gyveno Čikagos priemiestyje Lemont’e.Rašyti pradėjo dar mokykloje. Lietuvos rašytojų sąjungos narė – nuo 2001 m.

B i b l i o g r a f i j a :
Kai nebūtis lėtai apglėbus kūną: eilėraštis. – Iš „Mirties sonetų“. – 1943–1944.
Gabriuko užrašai: apysaka. – Chicago: JAV Lietuvių Bendruomenės Švietimo Taryba, 1973; Vilnius: Lietus, 1993.
Septyni saulės patekėjimai: eilėraštis. – Chicago, 1974.
Vilties ledinė valtis: eilėraštis. – Southfield, 1981.
Tu niekur neišėjai: poezijos rinktinė. – Vilnius: Vaga, 1991.
Kur šią naktį nakvosi: eilėraščiai. – Chcago: Lietuviškos knygos klubas, 2002.
Stikliniai ramentai: romanas. – Vilnius: Vaga, 2004.
Draugų laivelis: humoristiniai apsakymai. – Chicago: Lietuviškos knygos klubas, 2006.
Ant vėlių suolelio: eilėraščiai. – Kaunas: „Į laisvę“ fondo Lietuvos filialas, 2007.

Netekties valandą nuoširdžiai užjaučiame artimuosius.

biciulyste.com redakcija