Lietuviai pasaulyje

In memoriam: Magdalena Stankūnienė (1925 01 05-2017 11 26). Papildyta

Written by Redakcija · 3 min read

magdalena-viena roze zemyn38Šiandien, lapkričio  26 d. Anapilin iškeliavo mūsų Magdalena Stankūnaitė-Stankūnienė…

Nuostabus žmogus, puiki dailininkė, filantropė, spėjusi palikti pėdsaką Lietuvos ir  JAV meno žmonių gyvenime.Tik jos dėka šiandien daugelis Lietuvos ligoninių, mokyklų, VD Universitetas puošiasi dailininkės įvairaus laikotarpio darbais – ji juos dosniai dovanojo visiems, kas jautė, kad tie darbai suteiks aplinkai, ligoniams džiaugsmo…

Marijampolė turi Magdalenos Stankūnienės galeriją, tapusia Marijampolės ir aplinkinių rajonų meno žmonių Meka.  Ar daug kas  žino, kad tai įvyko tik dailininkės pastangų ir asmeninių  lėšų dėka?!

Magdalena Stankūnienė, pastaruoju metu jau negaluodama, vis tikėjosi – atsistoti ,,ant kojų ir tada…” Deja, tas ,,tada” neatėjo ir jau nebesugrįž niekada. 

Gyvenimas toks negailestingas – rodos, dar ir planai ne visi įvykdyti, rodos dar buvo galima nuveikti šį bei tą, bet negailestingas kraujo krešulys staiga pasakė – gana, keliaukime… Siela, pakilusi į Nežinomybę, Žemėn nebesugrįžta.

Mums ilgai truks Tavęs, miela mūsų, trečiabangių drauge, Magdalena.  Retai šviesi, nepaprastai dvasinga asmenybė buvai ir išliksi mūsų atmintyje.

Ilsėkis Ramybėje Amerikos Žemėje, Didelis Lietuvos Žmogau. 

JAV lietuvių laikraščio internetu biciulyste.com redakcija

************

Verta prisiminti:

Magdalena Stankūnienė – biciulyste.com “2009 METŲ ŽMOGUS”

Jau antri metai renkame ,,Bičiulystės“ laikraščio internetu ,,Metų žmogų“. Laikomės tų pačių kriterijų, kaip ir praėjusiais metais – pasitarnavimas Tėvynei Lietuvai, lietuvybei čia, Amerikoje – be asmeninio išskaičiavimo, nesiekiant pelno, medalių, ordinų, apdovanojimų ar  tuščios pompastinės garbės…  ,,Bičiulystė“ neapglėbia visos Amerikos mastu daugiau ar mažiau  nusipelniusių šio vardo. Čikagoje, kur, tikima, gyvena per  100 tūkstančių lietuvių, ,,Bičiulystės“ ,,Metų žmogumi“ išrinkome dailininkę Magdaleną Stankūnienę. Čia ji gerai žinoma.  Jos  altruistiški darbai tikrai matomi – ji ne tik siūlo įvairias parodas ar jas ,,pastumia“, bet ir aukoja savus pinigus katalogams leisti. Magdalena nėra turtuolė. Ji tik didelė filantropė, mokanti pasidžiaugti ir nedideliu darbeliu, savo auka Lietuvai. Asmeniniu pavyzdžiu ji skatina ir kitus, nelaukdama kokio įvertinimo ar didelio pagarsinimo.

Juk jos paaukotais pinigais (penkiasdešimt tūkstančių JAV dolerių) buvo įrengta oficina Marijampolėje ir įkurta  ,,Magdalenos Stankūnienės“  vardo galerija,  pagyvinusi miesto kultūrinį gyvenimą. Atsirado vieta, kurioje galima surengti įvairias parodas… Galerijoje maloniai priimami dailininkai ne tik iš jos gimtosios Suvalkijos lygumų…

Ji remia ir siunčia į Vilkaviškio bei Marijampolės muziejus savo paveikslus, baldus, indus ir t.t. Neseniai be jos pagalbos neišsivertė ir Adomo Varno paveikslo ,,Mindaugo karūnavimas“ įsigijimas bei išsiuntimas į Lietuvą. 

 Šių metų katalogas-albumas, dailininkei kainavęs  apie dvidešimt tūkstančių JAV dolerių (išleistas irgi savais pinigais) – ,,Šiuolaikinė lietuvių dailė JAV: dabarties dialogai“, talpino ir antrabangių, ir trečiabangių, JAV gyvenančių lietuvių, dailininkų kūrinius.

Ne už atlyginimą, ne dėl garbės veikianti ir kurianti dailininkė verta pačių geriausių įvertinimų, ypač pasitinkanti savąjį, 85-ąjį, gimtadienį (sausio 5 d.).Tad sveikiname mieląją Magdaleną Stankūnienę (kažkam panorėjus ir ,,lydekai įsakius”, ji sumodernėjo – tapo ,,Stankūne“) su www.biciulyste.com – 2009 m. ,,Metų žmogaus“ titulu. Linkime kuo geriausios sveikatos, naujų, įdomių kūrybinių planų, jų įgyvendinimo ir tos nemažėjančios energijos, kokios neretai pritrūksta daugeliui mūsų.

www.biciulyste.com redakcija

2009 12 29 

************

Stankūnienė Magdalena Birutė (Stankūnė – Stankūnas)

Gimė 1925 01 05 Oželių k., Šunskų vls., Vilkaviškio aps. 1936 – 1941 mokėsi Marijampolės mergaičių g-joje. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją. 1945 – 1947 Oldenburge mokėsi drabužių siuvimo ir modeliavimo. 1947 m. persikėlė į D. Britaniją. Kurį laiką dirbo ligoninėje, šilko fabrike, lankė med. seserų kursus, mokėsi anglų k. ir drabužių modeliavimo. 1958 m. baigė Mayfair Mannequino akademiją Londone. 1958 – 1960 studijavo Šv. Martyno dailės akademijoje Londone. Nuo 1960 m. apsigyveno Čikagoje, IL. Ištekėjo už Jono Gintauto Stankūno. Dirbdama vienoje moderniausių Čikagos parduotuvių Marshall Field kompanijoje (buvo drabužių modeliavimo konsultantė), studijavo Čikagos meno instituto mokykloje (1961 – 1965), dail.V. Petravičiaus ir Liet. dailės studijoje 69, Bogan City koledže (1967 – 1970). 1973 m. baigė Čikagos dailės akademiją bakalauro laipsniu. Nuo 1967 m. dalyvauja ivairiose parodose. 1968 m. surengė pirmąją personalinę parodą Balzeko lietuvių kultūros muziejuje, Čikagoje. Pirmoji paroda Lietuvoje įvyko 1980 m. (kitos –1985,1990, 1995) Lietuvos dailės muziejuje, Vilniuje. 1987 m. – Klaipėdos paveikslų galerijoje, 1988 m. – Panevėžyje ir Šiauliuose, 1990 m. – Marijampolėje ir Vilkaviškyje, 1995 m. didelė paroda surengta Kauno paveikslų galerijoje ir t.t. Dailininkė į Lietuvą parvykdavo kone kasmet. Savo Tėvynei ji yra padovanojusi šimtus savo kūrinių. Grafikos, tapybos, batikos darbai padovanoti Vilniaus ir Kauno, Biržų ir Molėtų, Rietavo ir Plungės, Kudirkos Naumiesčio ir Vilkaviškio bei Skuodo muziejams, taip pat Lietuvos aukštosioms mokykloms, bibliotekoms, tarp jų ir Marijampolės viešajai Petro Kriaučiūno bibliotekai, Santariškių universitetinei ir Marijampolės ligoninėms. Paramą ji teikė ir našlaičiams, įvairiems leidiniams, globojo į JAV atvykstančius menininkus.

1997 m. Magdalenai Birutei Stankūnienei suteiktas Vilkaviškio rajono garbės pilietės vardas. Marijampolės savivaldybės tarybos 2008 m., už Marijampolės miesto vardo garsinimą Lietuvoje ir užsienyje, svarų indėlį, kuriant Marijampolės savivaldybės gyventojų kultūrinę ir dvasinę gerovę, suteikė Marijampolės garbės piliečio vardą. Apdovanota DLK Gedimino ordinu.

JAV lietuviai. Žinynas