Lietuviai pasaulyje

Janina Survilaitė: „Kaip PLB-nėse įvertinami, kovotojai už Tautosistorijos išsaugojimą, o kaip prisitaikėliai?

Written by Redakcija · 3 min read

70-metį atšventusi II-jo pasaulinio karo lietuvių pabėgėlių karta,
neutralioje šalyje Šveicarijoje 1952-02-17d. pirmoji įkūrė teisinę
konvencinę politinę (ideologinę antikomunistinę!!!) ŠLB-nę, turėjusią
vienintelį aiškų tikslą, jungiantis kartu su Vakarų Europos pažangiais
antikomuinistiniais judėjimais kovoti prieš Lietuvos okupaciją!
Po išeivijos mirties (2010m.) naujos vadovės Jūratės Jablonskytės
Caspersen toji ideologinė/antikomunistinė Vakarų Europos
organizacija perrašyta į menamą (buržuazinių nacionalistų!)
nelegalią/pogrindinę, be jokių įstatų/statutų įkurtą (1950-08-20d.), tuo
nukirsdama Šveicarijos išeivijos istorinės veiklos gelmines šaknis…

Neapykanta išeivijai ir analfebetiškas nenoras suprasti išeivijos
politikos nuopelnus okupacijos metais, visiškas nesidomėjimas ŠLB-
nės įkūrimo veiklos tikslais, remiantis tik savo bukaprotiška
nekompetencija ir užsispyrimu išgarsinti tiktai pačią save, apsuptą dar
primityvesnių padlaižių emigrančių, giedančių jai šlovės ditirambus,
atliko cinišką Lietuvos išeivijos istorijos nuvertinimą. Prasidėjo nuožmi
kova su Bendruomene, jos narius apgaudinėjant ir grąsinant… Tiesa
dešimtmetį slepiama nuo Bendruomenės narių akių…Naujai atvykę
LR diplomatai ir emigrantai neturi jokio politinio raštingumo ir tiki, kad
PLB-nės valdyba juos gali pakelti globalizmo liftu aukštyn į
nežinomas pergales…

Krikščioniškojo tikėjimo delnuose, Vakarų Europoje 50 metų
brendusi, atlikdama reikšmingą išsivadavimo iš okupacijos kovą,