Lietuviai pasaulyje

Jennifer jau šešiolika!

Written by admin · 1 min read

 

,,Bičiulystės“ bendradarbė Zita Lenkaitė – Masley į Texas valstiją, JAV atvyko beveik prieš dvi dešimtis metų. Čia ištekėjo, čia gimė jos vienturtė Jennifer, kuriai birželio 16-tąją suėjo šešiolika metų.

Ta proga pakalbinome mamą, nes Jennifer daugiau supranta lietuviškai, nei gali kalbėti… Lietuvoje ji su tėvais lankėsi jau ne kartą, domėjosi lietuvių papročiais, tautodaile.

– Galiu ir pasigirti savo dukra Jennifer…, – sako Zita. – Neretai teigiama, kad genų pagalba palikuonims perduodamos vienokios ar kitokios savybės. Mes abu su vyru turime potraukį vaizduojamajam menui (gyvendama Lietuvoje lankiau dail. R. Bičiūno Vilniaus profsąjungų rūmuose įkurtą liaudies meno mėgėjų studiją, surengiau ne vieną savo tapybos darbų parodą Lietuvoje ir JAV). Mūsų Jennifer domisi vaizduojamuoju menu.

Gegužės mėn. pradžioje Texas’o valstijoje 84-ąjį kartą buvo surengtas aukštesniųjų klasių moksleivių dramos kolektyvų vieno veiksmo spektaklių konkursas, kuriame dalyvavo ir Zitos dukra. Jau kelinti metai iš eilės (įskaitant ir šiuos), jos mokyklos jaunieji menininkai patenka į finalą. Šių metų finalas, kaip visada, buvo surengtas valstijos sostinėje Austin’e.

Savo apimtimi toks mokyklinių teatro grupių konkursas yra didžiausias pasaulyje.

– Įdomu tai, kad dukra ne kartą mėgino patekti į mokykloje vedamas meno pamokas, tačiau jai vis nelikdavo vietos ir todėl perkeldavo į kitokią discipliną… Pagaliau, 2009-2010 mokslo metais, jos siekiais išsipildė – ji buvo priimta į mokyklos teatro užsiėmimus kaip dekoratorė, – sako Zita.

Nuo 2006 metų minėto teatrinio konkurso programoje įvestas ir dekoracijų maketų (scenografijos) bei kostiumų eskizų konkursas. Jennifer dalyvavo kostiumų kūrimo konkurse ir pateko į finalą. Šiemet reikėjo sukurti kostiumų eskizus Sofoklio ,,Antigonei”. Dalyvavo per 300 vaikų. Į finalą pateko 26. Jennifer buvo tarp jų. Nors prizinės vietos neužėmė, bet gavo diplomą už pavyzdinį pasirodymą.

– Kaip sutiko šią žinią Jennifer tėvai?
– Džiaugiamės, kad dukrą, kuri neturi jokio specialaus meninio išsilavinimo (visai kaip mama!), įvertino specialistai. Matyt, prigimtis – genai perteikė mano vaikui tam tikrus gabumus. Tie konkurso renginiai vyko savaitgalį, kai amerikiečiai šventė Motinos Dieną, tad dukros laimėjimas man buvo pati geriausia dovana,- pasididžiavo ZIta.

Texaso valstijoje sniegas yra ,,big deal”.  Pasninga gal vieną kartą per metus ar net dvejus.  Sniegas ant žemės išsilaiko gal dieną, gal, geriausiu atveju, pusantros.

,,Bičiulystės” redakcija sveikina
Jennifer su 16-tuoju gimtadieniu! Linkime, kad pirmieji pasiekimai meno pasaulyje tebūna graži įžanga į ateitį...