Lietuviai pasaulyje

Lietuvių šokių grupė „Nemunas“ koncertavo Joninių šventėje Urugvajuje

Written by Biciulystė Siūlo · 1 min read

Spektaklio „Protėvių žemė: nuo aušros iki saulėlydžio“ pirma dalis

Argentinos lietuvių tautinių šokių grupė „Nemunas“ iš Berisso miesto koncertavo birželio 24 d., Joninių šventėje Urugvajaus lietuvių kultūros draugijoje, Montevidėjuje, Urugvajaus Respublikos Rytuose. „Nemunas“ pristatė programą, kuri vadinosi „Protėvių žemė: nuo aušros iki saulėlydžio“, per kuria buvo vaidinama pasaka, kurioje vaizduojama viena diena Lietuvos kaimuose, kaip žmonės dirbdavo nuo saulėtekio, kai moterys eidavo pasitikti saulės. Vėliau šoko visus darbo šokius, pvz., Šiaudai be grūdų, Aštuonytis, o po jų – bendravimo šokius. Po jaunųjų susipažinimo buvo vestuvių ceremonija (apie Rezginėlę ir Papleštauodegį), o tuomet pristatė šventinius šokius – Alučio puota ir Polka opa opa.

Renginyje  dalyvavo  ir vienintelė  muzikos grupe ,,Sutartinis” ir grojo gyvai. Lietuvos universitetu praktikantes Evelina Nedzinskaitė ir Dovile Keturakytė  grojo ,,Lietuva brangi” (kanklės),  ,,Stoviu aš parimus” (kanklės),  ,,Mūsų dienos kaip šventė” (gitara) ir  ,,Aš tikrai myliu Lietuvą” (gitara).

E.Nedzinskaitė ir  D.Keturakytė yra Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo mainų paramos fondo studentų praktikantės lituanistinėse mokyklose, lietuvių bendruomenėse ir baltistikos centruose 2017–2018 mokslo metams ir atlieka praktiką „Nemuno“ lietuviu draugijoje Berisso mieste Argentinoje.

„Nemunui“, kuriam vadovauja Analia Dulke ir Juan Ignacio Fourment Kalvelis dalyvavo 2000 m. Šiaures šokių šventėje Toronte (Kanada, taip pat planuoja dalyvauti 2018 m. Dainų šventėje Lietuvoje, kuri vyks birželio 30 – liepos 6 d. Vilniuje, vyksianti jau 20-oji dainų šventė „Vardan tos…“ skiriama Lietuvos nepriklausomos valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti.

Spektaklio „Protėvių žemė: nuo aušros iki saulėlydžio“ antra

dalishttps://www.youtube.com/watch?v=EEf0IfpOuGA

logo Sociedad Cultural Lituana de SS. MM. “Nemunas” de Berisso
Lietuvių savišalpos ir kultūros draugija „Nemunas”

Correo electrónico / El.paštas: sociedad.nemunas@gmail.com

Dirección / Adresas: Av. Montevideo Nº 1569 e/ 17 y 18. Berisso (1923) “Capital Provincial del Inmigrante”, Buenos Aires, Argentina

Facebook: Sociedad Cultural Lituana Nemunas de Berisso – Nemuno lietuvių draugija  

YouTube: Sociedad Lituana Nemunas – Nemuno lietuvių draugija

Celular / mob. nr. (WhatsApp): +54 9 221 616 4962+54 9 221 631 8102