Lietuviai pasaulyje

Lietuvos televizijos “Labas rytas, Lietuva” laida aplankė Argentiną

Written by Redakcija · 22 sec read
2020 m. sausio 9 d aplankė Berisso miestą Lietuvos televizijos “Labas rytas, Lietuva” laidos vedėjas Ignas Krupavičius, kuris aplankė lietuvius, susipažino su vietine lietuvių bendruomene.
Labas rytas, Lietuva Argentinoje1  Labas rytas, Lietuva Argentinoje2 Susitikimo metu dalyvavo lietuvių bendruomenės nariai ir lietuvių tautinių šokių kolektyvas “Nemunas”, kuris repetavo sekančiam koncertui Necochea mieste. Buvo ir Vilniaus Tango teatro atstovai: Rūta Krivickaitė ir Sigitas Repšys.
Labas rytas, Lietuva Argentinoje3  Prieš tai Lietuvos delegacija aplankė lietuvių draugiją “Mindaugas” ir lietuvišką paminklą “Rūpintojėlis”.

Apsilankymo metu Argentinoje “Labas rytas, Lietuva” laidos komanda aplankė draugiją “Susivienijimas Lietuviu Argentinoje” Lanus mieste, Aušros vartų parapiją Avellanedoje ir Kordobos lietuvių bendruomenę.

Draugija Nemunas draugija@nemunas.org