Lietuviai pasaulyje

LR Nepriklausomybės atkūrimo 25-ųjų metinių minėjimas Argentinoje

Written by admin · 1 min read

2015 m. kovo mėn. 11 d. Lietuvos Respublikos Nepriklausomybės atkūrimo 25-ųjų metinių minėjimas vyko prie lietuviško paminklo „Rūpintojėlis“, pačiame Berisso miesto centre, Argentinoje.

 

Dalyvavo Lietuvių kultūros draugijos „Nemunas“ pirmininkas Esteban Dulkė, Lietuvių kultūros draugijos „Mindaugas“ atstovai, Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdybos Pietų Amerikos atstovas ir radijo valandėlės „Ecos de Lituania“ vedėjas Juan Ignacio Fourment Kalvelis, Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjungos valdybos Pietų Amerikos atstovas Nicolás Cabrera Dulkė ir kiti lietuvių draugijų bei bendruomenių nariai.

Minėjimas prasidėjo tylos minute pagerbiant mirusius bendruomenės narius ir lietuvius, kurie paaukojo savo gyvybę dėl Lietuvos laisvės. Vėliau prie paminklo buvo sugiedoti Argentinos ir Lietuvos himnai.

Po to Raúl Petronis lietuviškai ir ispaniškai perskaitė Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės sveikinimą.

Apie šią istorinę Lietuvai datą kalbą pasakė jaunimo atstovės Marina Flammini ir Morta Vizgirdaitė, lietuvaitė, šiuo metu studijuojanti Berisso mieste pagal mainų programą. Jos kalbėjo apie tai, ką reiškia Kovo 11-oji Lietuvos istorijoje. Taip pat paminėjo Baltijos kelią ir Sausio 13-ąją.

Prieš minėjimą lietuvių bendruomenės nariai suorganizavo eitynes pagrindiniu Berisso miesto prospektu (Avenida Montevideo) su Lietuvos vyčiu ir trispalve vėliavomis bei trijų spalvų – geltonos, žalios ir raudonos – balionais. Minėtas įvykis atkreipė nemažą regiono žiniasklaidos ir gyventojų dėmesį.

Berisso miesto savivaldybė Kovo 11-osios minėjimo proga iškėlė Lietuvos vėliavą Berisso centre.

Minėjimą organizavo Lietuvių kultūros draugija „Nemunas“, Lietuvių kultūros draugija „Mindaugas“, Lietuviška radijo valandėlė „Ecos de Lituania” ir prisidėjo Pasaulio Lietuvių Bendruomenė (P.L.B.).

Sociedad Cultural Lituana “Nemunas” de Berisso – Argentinos lietuvių kultūros draugija ,,Nemunas”