Lietuviai pasaulyje

Nepriklausomybės dienos paminėjimas Argentinoje

Written by admin · 37 sec read

  2015 m. vasario 16 dieną Berisso miesto (Argentina) lietuvių bendruomenė, sudaryta iš Lietuvių draugijų „Nemunas“ ir „Mindaugas“, kartu su lietuviška radijo valandėle „Ecos de Lituania“ šventė Lietuvos Nepriklausomybės dieną – paminėjo Vasario 16-ąją.

 

Ceremonija vyko prie lietuviško paminklo „Rūpintojėlis“, pačiame Berisso miesto centre, Argentinoje. Lietuvių šventėje dalyvavo lietuvių draugijos „Nemunas“ atstovai, Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdybos Pietų Amerikos atstovas ir radijo valandėlės „Ecos de Lituania“ vedėjas Juan Ignacio Fourment Kalvelis, lietuvių draugijos „Mindaugas“ valdybos pirmininkė Vanina Palucas ir bendruomenės nariai.

Lietuvos Respublikos Nepriklausomybės sukakties 97-ųjų metinių šventę pradėjome Argentinos ir Lietuvos himnais. Po to Catalina Melnesiuk Gabriūnas (Gabriūnaitė) perskaitė LR Prezidentės Dalios Grybauskaitės sveikinimą. Apie šią istorinę datą Lietuvai kalbą sakė jaunimo atstovės Evelin Melnesiuk Gabriūnas (Gabriūnaitė). Šventė tęsėsi Lietuvių draugijos „Nemunas“ patalpose, kur buvo padengtas švediškas stalas,  visi kartu dainavome Ilgiausių metų!

Sociedad Cultural Lituana “Nemunas” de Berisso – Argentinos lietuvių kultūros draugija ,,Nemunas”