Lietuviai pasaulyje

Pasaulio lietuvių centro ŽINIOS LWC News & Events in the Community, August 20, 2021

Written by Redakcija · 5 min read

PLC ziniosFor more information on events in the Lithuanian community, please visit https://www.lcenter.org/

PLC gegužinė  LWC Summer Picnic

Sekmadienis, 08/29/2021  12:00 val p.p.  PLC, priekinė pievelė

Kaip kasmet, laukiame jūsų visų vasaros sezono uždarymui. Gyva muzika, šokiai, skanus lietuviškas maistas, loterija su puikiais piniginiais prizais! Mažiesiems šiais metais turime ypatingą siurprizą – apsilankys burbulų fėja 1 v.p.p.! Pasipuoškite gražiausiais pasakų kostiumais ir ateikite pas mus! Bus linksma!

LWC Picnic
Sunday, 08/29/2021  12:00 p.m.  LWC, Front Lawn

We invite you to our annual picnic. Let’s close the summer season with live music, dance, delicious Lithuanian food and a raffle with great cash prizes. This year we have a very special surprise for our little ones: a bubble fairy will stop by around 1pm! Be sure to wear your best fairytale or superhero outfit. It will be loads of fun!
Pasaulio lietuvių centras
Lithuanian World Center

**********************

Amišų produktai kiekvieną trečiadienį
Amish Produce at the LWC Every Wednesday

Organiniai Amišų produktai   Kiekvieną rugpjūčio trečiadienį, 2021
10:00 v.r. – 12:00 v.p.p. ir 5:00 v.v-7:00 v.v.
PLC vakarinis įėjimas (prie Eglės šokių studijos)

Organic Amish Produce 
Every Wednesday in August, 2021
10:00 a.m. – 12:00 p.m. & 5:00 pm-7:00 pm
LWC, West Entrance ( By Egle’s Dance Studio)

$9 for 30 medium organic SOYFREE eggs ($3.60 per dozen). $10 for 30 large organic SOYFREE eggs ($4,00 per dozen). $13 half gallon Sheep milk ($3 you will get back after returning glass jar). $11 half gallon Goat milk ($3 you will get back after returning glass jar). $7 half gallon Cow milk ($3 you will get back after returning glass jar). $7 half gallon Cow sour milk ($3 you will get back after returning glass jar). $11 Amish made organic butter. $6 Amish made organic cottage cheese. $6 Amish made organic sour cream. $3 (each) organic watermelon. $3 (each) organic cantaloupe. $5 (3 pound) fresh organic potatoes red and yellow. $3 (1 pound) organic carrots. $3 (bag) organic beets. $6 half pound bag organic garlic. $0.75 (each) organic red white yellow onions. $3 (head) organic green red cabbage. $5 (bag) organic tomatoes. $4 (1 pound bag) organic cherry tomatoes. $4 (2 pound bag) organic pickles. $0.50 (each) organic sweet corn. $2 organic green beans. $0.75 (each) organic green pepper. $1 bag jalapeño peppers. $2 bag cayenne peppers. $2 (bunch) organic red green lacinato kale. $2 (each) organic celery. $2 (each) organic egg plant. $15 (0.75 quart) last fall farm honey. $4 (1pound) Amish homemade cereal ❣️ $50 CBD OIL organic, cold press, full ❣️ spectrum.

Pasaulio lietuvių centras
Lithuanian World Center

***********************

Pasaulio lietuvių centras   Lithuanian World Center

Iškilmingas pokylis   Festive Banquet

JAV LB 70-mečio iškilmingas pokylis
Šeštadienis, rugsėjo 11 d., 2021
7:00 v.v. – 11:00 v.v.
PLC, Riškus salė

Praleiskite vakarą kartu su JAV Lietuvių Bendruomenės nariais.  Bus vakarienė, kokteiliai ir koncertas.

Daugiau informacijos tel. 773-547-0520 arba kultura@javlb.org

Lithuanian American Community’s 70-Year Anniversary Banquet
Saturday, September 11, 2021
7:00 p.m. – 11:00 p.m.
LWC, Riškus Hall

Join the Lithuanian American Community as they celebrate 70 years!  Enjoy cocktails, dinner, and entertainment.

For more information, please call 773-547-0520 or write to kultura@javlb.org.

JAV Lietuvių Bendruomenė
Lithuanian American Community, Inc.

*******************
Atvirukų Konkursas
Greeting Card Competition

Vydūno Jaunimo Fondo atvirukų konkursas

Įteikite originalius kūrinius iki 2021 m. rugsėjo 15 d.
Laimėtojai bus paskelbti spaudoje po spalio 15 d.

Daugiau informacijos: https://vydunojaunimofondas.org
Jei turite klausimų, rašykite: vyduno.fondas@sbcglobal.net.

Vydūnas Youth Fund Postcard Design Competition 

Enter your original creations up to September 15, 2021.
Winners will be announced in the press after October 15th.

For more information: http://vydunojaunimofondas.org/vydunas-youth-fund/
Write to vyduno.fondas@sbcglobal.net if you have questions.

Vydūno Jaunimo Fondas
Vydūnas Youth Fund, Inc.

************************

Rudens derliaus mugė
Fall Harvest Fest

Sekmadienis, rugsėjo 19 d., 2021
9:00 v.r. – 5:00 v.v.

Puikus lietuviškas maistas, juvelyrika, molio, stiklo bei kiti meno dirbiniai, gintaras, kepiniai, naminiai muilai, rūbai, eteriniai aliejai, sveikatos produktai, knygos ir dar daugiau!

Visais klausimais dėl šio renginio bei registracijos formų kreipkitės į PLC raštinę telefonu 630-257-8787 arba elektroniniu paštu aleknaite@lcenter.org.

Fall Harvest Fest 
Sunday, September 19, 2021
9:00 a.m. – 5:00 p.m.

Delicious food, jewelry, pottery, glass, art, amber, baked goods, soaps, essential oils, health products, clothing, table decorations, books and much more!

If you have any questions about this event or the registration form, please contact the LWC office by email:  aleknaite@lcenter.org or by phone 630-257-8787.

Pasaulio lietuvių centras
Lithuanian World Center

**********************

Užsižymėkite kalendoriuje
Mark Your Calendars

JAV LB XXIII Tarybos I sesija bei JAV LB 70-mečiui skirti renginiai
09/10/2021-09/12/2021
Įvairūs renginiai
PLC

JAV LB 70-mečiui skirti renginiai: freskos atidengimas, idėjų mugė, jaunimo sporto šventė, puota po atviru dangumi, šventinis pokylis. Kviečiame pasižymėti šią datą savo kalendoriuose.

LAC XXIII Session and LAC 70th Anniversary Events
09/10/2021-09/12/2021
LWC

Events dedicated to the 70th anniversary of the LAC: The Unveiling of a Fresco, Idea Fair, Youth Sports Festival, Open-Air Gala and a Banquet. Please mark these dates on your calendar.

Sesijos ir 70-mečio organizacinis komitetas
Organizing Committee Of the Session and 70th Anniversary

**************************

Golfo turnyras
Golf Tournament

13-tasis kasmetinis Čikagos lietuvių Rotary klubo golfo turnyras
Šeštadienis, 09/18/2021
12:00 val. p.p.
Old Oak Country Club
14200 S Parker Rd, Homer Glen, IL 60491

Registracija ir paramos galimybės

The 13th Annual Rotary Club of Chicagoland Lithuanians Golf Tournament
Saturday, 09/18/2021
12:00 p.m.
Old Oak Country Club
14200 S Parker Rd, Homer Glen, IL 60491

Registration and sponsorship opportunities 

Čikagos lietuvių Rotary klubas
Rotary Club of Chicagoland

***********************

Stipendijų įteikimas   Scholarship Awards

VI Vydūno jaunimo fondo vardinių stipendijų įteikimas ir pianistės Raimondos Apeikytės pagerbimas 
Sekmadienis, spalio 3 d., 2021
12:30 v.p.p.
PLC, Galerija Siela

Jau tradicija tapusioje stipendijų įteikimo šventėje bus apdovanoti gabieji mūsų lietuviškos bendruomenės nariai – studentai, kurių pasiekimus moksle norima įvertinti.

Antroje šventės dalyje bus pagerbta dosnioji Vydūno jaunimo fondo geradarė, a. a. pianistė Raimonda Apeikytė. Š.m. rugsėjo 30 d. jai būtų sukakę 75-eri metai.  Meninę programą atliks smuikininkė Linda Veleckytė ir pianistė Lisa Kristina.

VI ANNUAL VYDUNAS YOUTH FUND, INC. SCHOLARSHIP CEREMONY AND CELEBRATION OF LIFE – IN LOVING MEMORY OF RAIMONDA APEIKYTĖ
Sunday, October 3, 2021
12:30 p.m.
LWC, Gallery Siela

Join us for the VI annual scholarship ceremony honoring students of Lithuanian descent.

Enjoy a concert by violinist Linda Veleckytė and pianist Lisa Kristina as we celebrate the life of pianist Raimonda Apeikytė, generous benefactress of the Vydunas Youth Fund, Inc.

Vydūno jaunimo fondas
Vydūnas Youth Fund, Inc.

***************************

Madų Šou
Fashion Show

PLC Madų šou 2021 “Švenčiu gyvenimą”
Šeštadienis, 10/23/2021
6:00 v.v. atidaromos durys
PLC, R. Riškus salė

Kasmetinis mados renginys Pasaulio lietuvių centre. Madų šou, mados mugė, loterija su daugybe puikių prizų, kokteilių baras ir užkandžiai.

Bilietų kaina: $65, (VIP $85 išparduoti)
Bilietų rezervacija telefonu (708) 717-2833
Dėl sponsoriavimo, reklamos bei mados mugės dalyvavimo galimybių (630) 257-8787

Elektroninės reklamos renginio metu užsakymo forma

LWC Fashion Show 2021 “Celebrating Life”
Saturday, 10/23/2021
6:00 p.m. doors open
LWC, R. Riskus Hall

Annual Fashion Gala at the Lithuanian World Center. Fashion Show, Fashion Bazaar, Raffle with great prizes, Cocktail Bar and H’ors doeuvres.

Tickets: $65, (VIP $85 sold out)
Reservations by phone: (708) 717-2833
For sponsorship, advertising and fashion bazaar questions (630) 257-8787

Digital advertisement order form

Pasaulio lietuvių centro renginio komitetas
Event Committee of the Lithuanian World Center

*******************

Lėšų telkimo akcija   Fundraising Campaign
  
    
 
Kviečiame pažiūrėti linksmą PLC video ir paaukoti.  Ačiū tiems kurie jau paaukojo!
Arba aukokite čia:  www.lcenter.org/donateTake a look at our lively LWC video and consider donating.  Thank you to those who already donated!
Or donate here:  www.lcenter.org/donate

********************
Norite, kad jūsų verslas būtų labiau matomas lietuvių bendruomenėje?
Įsigykite elektroninę reklamą PLC savaitinio naujienlaiškio Draugų ir rėmėjų skiltyje 3 mėnesiams tik už $150. Jūsų logo su nuoroda į jūsų verslo tinklalapį bus matomi visiems PLC naujienlaiškio gavėjams net 12 kartų, pasiekdami 1.5K skaitytojų.
ARBA tapkite Mėnesio verslo partneriu už $150. Jūsų verslo reklaminis tekstas, grafinė reklama ir nuoroda į jūsų tinklalapį bus įterpti atskiroje tik jūsų reklamai dedikuotoje PLC naujienlaiškio skiltyje, tokioje, kaip ši. PLIUS ta pati informacija bus patalpinta į PLC Facebook paskyrą tam pačiam laikui. Tai net 4 savaitės jūsų reklamos, pasiekiančios 5K bendruomenės narių.
ARBA imkite abu paketus už $250 ($50 nuolaida)

Is your business looking for opportunities to reach our community?
Get 3 months of your logo and website link exposure in our newsletter’s Friends and Partners section on the bottom of this newsletter for only $150.That’s 12 weeks of reaching 1.5K readers
OR become our Business Partner of the Month and get an exclusive section in this newsletter with your graphic advertisement, additional text and link to your website. That is 4 weeks of reaching 5K readers. PLUS your same ad will be placed on our Facebook page for the same period of time, reaching a community of 5K
OR get both packages for $250 ($50 worth of savings!)