Lietuviai pasaulyje

PLC metinis susirinkimas atidedamas. The LWC Annual Members’ Meeting is postponed… and Other News

Written by Redakcija · 2 min read

PLC zinios    PLClogo                      Balandžio 3 d., 2020   April 3rd, 2020

For more information on events in the Lithuanian community, please visit https://www.lcenter.org/PLC covid19 pranesimas
Svarbi informacija bendruomenei (Covid-19)
Important information for the Community (Covid-19)

Covid 19 auka bendruom                                                             Svarbu!
 Pagalba JAV gyvenantiems ar laikinai esantiems lietuviams. 

Internetiniame puslapyje https://covid19.javlb.org rasite įvairią naudingą informaciją susijusią su Covid-19 pandemija, nuorodas į svarbiausias LT ir JAV vyriausybinius puslapius.

Savanoriai ir profesionalai, norintys ir galintys padėti, svetainėje rasite registracijos formas. Ieškantys pagalbos svetaineje gali užsiregistruoti ir bus su jumis susisiekta. Veikia psihologines pagalbos telefonai.
Vienas iš svetainės tikslų yra atsakyti į svarbius iškilusius klausimus. Puslapyje taip pat yra įkurtas fondas, padėsiantis labiausiai stokojantiems pagalbos lietuviams JAV. Prisidėk ir tu.

Important!
Help for Lithuanians living or staying in the US!

The website https://covid19.javlb.org contains useful information related to the Covid-19 pandemic, with links to key LT and US government pages.

Volunteers and professionals who are willing and able to help can find registration forms on the site. Those in need can apply for support and will be contacted directly. Phone lines are open for those who need psychological support through the crisis.

Besides being a source of key information, the site also has a link to a fund set up to help the most needy Lithuanians in the US. Please contribute, if you are in a position to do so.

 Gyventojų surašymas 2020
 census 2020                                                       Census 2020

 Svarbu!
Per surašymą surenkami itin svarbūs duomenys, nuo kurių gali priklausyti įvairūs jūsų gyvenimo aspektai. Įstatymų leidėjai, verslininkai, mokytojai ir daugelis kitų žmonių šiuos duomenis kasdien naudoja teikdami paslaugas, produktus ir pagalbą jūsų bendruomenei. 2020 m. gyventojų surašymo metu suskaičiuojamas kiekvienas suaugusysis, kūdikis ir vaikas, gyvenantys Jungtinėse Amerikos Valstijose. Šį skaičiavimą kas dešimt metų atlieka JAV gyventojų surašymo biuras. Šis biuras yra valstybinė agentūra.
Kovo 12-20 dienomis paštu pradėsite gauti kvietimus dalyvauti surašyme, kuriuose bus nurodyta detali informacija, kaip reikės užpildyti formą. 

https://www.2020census.gov/lt.html

Important!
The census provides critical data that lawmakers, business owners, teachers, and many others use to provide daily services, products, and support for you and your community. Every year, billions of dollars in federal funding go to hospitals, fire departments, schools, roads, and other resources based on census data. The results of the census also determine the number of seats each state will have in the U.S. House of Representatives, and they are used to draw congressional and state legislative districts.
Homes will begin receiving their invitation to respond to the 2020 Census between March 12-20. These official Census Bureau mailings will include detailed information and a Census ID for completing the Census online.

https://www.2020census.gov/lt.html

AUka automob PLCPaaukokite savo automobilį ir paremsite Centrą   Support the Center when you donate your vehicle

https://careasy.org/nonprofit/lithuanian-world-center

Aukokite Centrui per AmazonSmile
Drive Donations to our Center through AmazonSmile

Paremkite Pasaulio lietuvių centrą per smile.amazon.com!  Paspauskite nuorodą

Ar turi LWC kortelę?
Do you have an LWC card?

LWC kortele PLC 

Už $100 auką per metus, gausite LWC kortelę, kuri jums suteiks įvairias nuolaidas (nuo 10-20%) ištisus metus.  Apsilankykite mūsų tinklapyje www.lcenter.org ir įsigykite LWC kortelę.  

Kompanijas ir organizacijas kviečiame tapti mūsų biznio partneriais.  Dėl informacijos skambinkite (630) 257-8787.

 Visit our website www.lcenter.org to make a minimum $100 donation and we will promptly send you the LWC card which offers you 10-20% discounts at many businesses in the Lemont and Chicagoland area.

If you are a business owner and are interested in joining our list of business partners, call us at (630) 257-8787.

English poste