Lietuviai pasaulyje

Ramunė Kubiliūtė. Organizacija “Vaiko vartai į mokslą” kviečia į metinę veiklos ataskaitą visuomenei

Written by Redakcija · 16 sec read

2019 VViM paroda  Vasario 9 d., organizacija  “Vaiko vartai į mokslą”, kviečia visus į metinę veiklos ataskaitą visuomenei Pasaulio Lietuvių centre (Lemont). Kviečiame organizacijos narius, remėjus ir norinčius apie organizaciją sužinoti daugiau.2019 VViM jaunimas  2019 VViM metinisale  Po kavutės bus pateikta 2019 m. paramos remiamiems centrams apžvalga, žinių bei vaizdų  apie JAV jaunų savanorių darbą Lietuvoje…

Pasidalinsime informacija apie 2020 m. numatomus projektus ir planus. Pradžia 12:30 val. p.p.

 Dainos Čyvienės nuotraukos iš 2019 m. vykusio metinio pranešimo