Lietuviai pasaulyje

Sėkmingai prasidėjo lietuviškos radijo valandėlės „Lietuvos Aidai” (Ecos de Lituania) transliavimas

Written by Redakcija · 1 min read

Praėjusį penktadienį sėkmingai startavo 17-asis laidos ,,Lietuvos aidai”, vienintelės lietuviškos radijo laidos Pietų Amerikoje, sezonas. Radijo valandėlės laikas – nuo 21 iki 22 val. (Argentinos laiku), o taip pat laidos galima klausyti internetu www.fmdifusionberisso.com.ar

Pirmoje laidoje dalyvavo ir prisistatė radijo laidos darbuotojai. Eterio metu radijo laidos komandą sveikino ir kitos Pietų Amerikos lietuvių organizacijos. Taip pat laidos vedėjas Juan Ignacio Fourment Kalvelis tiesiogiai eteryje kalbino “Klevelando (JAV) lietuviškos radijo laidos “Šiaurinis krantas” (Lithuanian Radio ir Cleveland) vedėją Marių Jodišių ir informacinio leidinio “El Guardian de los Lituanos en Argentina” (“Argentinos lietuvių globėjas”) redaktorių Gustavo Miškinį. 

Pagrindinis radijo programos rengėjas – jos iniciatorius Juan Ignacio Fourment Kalvelis (administratorius, prodiuseris, vedėjas) ir Juan José Fourment (prodiuseris – vedėjo pavaduotoja, muzikos redaktorė).

Lietuviška radijo laida “Ecos de Lituania” pelnė nemažai premijų ir apdovanojimų. Buvo pripažinta kaip geriausia metų radijo programa kitataučių bendruomenių kategorijoje Argentinoje. Taip pat, aštuntą  kartą buvo apdovanota “Faro de Oro” (“Auksinio švyturio”) premija. „Ecos de Lituania’’ ir toliau kūrybingai dirba, skina laurus bei pelno apdovanojimus Argentinoje.

„Ecos de Lituania“ Buenos Airių provincijos deputatų rūmų 1085 / 07 – 08 dekretu,  oficialiai pripažinta kaip „Svarbios kultūrinės reikšmės“ programa. Džiaugiamės, kad pagrindinės Argentinos provincijos valdžios organizacijos atkreipia dėmesį į „Ecos de Lituania“, vertina vedėjo ir viso kolektyvo darbą bei veiklą. Ši radijo valandėlė skleidžia žinias apie Lietuvą ne tik Argentinoje, bet ir visoje Pietų Amerikoje. Bendruomenės vardu palaikomas ryšys su Argentinos vyriausybės atstovais.

Taip pat ir  La Plata miesto (Buenos Airių provincijos sostinė) Tarybos 59 dekretu  „Ecos de Lituania“ oficialiai yra pripažinta kaip „Svarbios kultūrinės reikšmės“ programa.

La Plata yra Buenos Airių provincijos sostinė. Vienas iš svarbiausių Argentinos miestų (netoliese Berisso miesto, kur yra įsikūrusi lietuvių bendruomenė). Miesto atstovai puikiai bendrauja ir bendradarbiauja su „Ecos de Lituania“. Labai svarbu bendruomenės narius ir visą visuomenę  informuoti apie Lietuvą, jos istoriją, tradicijas ir šių dienų aktualijas jau kuris laikas esant Europos Sąjungos nare.

Reikia priminti, kad „Ecos de Lituania“ jau buvo įtraukta Berisso miesto mero 424 dekretu ir San Martino miesto mero 495/07 dekretu į municipalinio paveldo sąrašus.

Brazilijos Lietuvių Bendruomenė programą įvertinto kaip „Visuomenės paveldą“. Taip pat buvęs Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas prie LR Vyriausybės (dabar Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos Užsienio lietuvių departamentas) šią programą apdovanojo specialia nominacija.

Lietuviška radijo laida „Ecos de Lituania“ dalyvauja įvairiuose Argentinos radijo rengiamuose konkursuose, kurie vyksta visoje šalyje. Konkursuose dalyvių programos transliuojamos FM bangomis iš visos Argentinos, „Ecos de Lituania“ atstovauja Argentinos lietuvių bendruomenę „Imigrantų“ kategorijoje.

Juan Ignacio Fourment Kalvelis

Director del programa radial “Ecos de Lituania”, Lietuviškos radijo valandėlės  „Ecos de Lituania” vedejas

ecosdelituania@gmail.com

Facebook: Programa radial Ecos de Lituania – Radijo valandėlė Lietuvos Aidai

YouTube: ECOS DE LITUANIA Programa radial