Lietuviai pasaulyje

Šokių šventės Argentinoje 2021 m. naujienos

Written by Redakcija · 1 min read

Sokiu Sventes logoti ssumazint  Sociedad Cultural Lituana de Socorros Mutuos “Nemunas”
Argentinos lietuvių kultūros ir savišalpos draugija ,,Nemunas”Argentinos lietuvių kultūros ir savišalpos draugijos „Nemunas” valdyba ir Pasiruošimo komitetas informuoja, kad jau galite registruotis visi lietuvių tautinių šokių kolektyvai ir ansambliai, norintys dalyvauti Šokių šventėje Argentinoje „Ten, kur Nemunas banguoja“. Ši šventė, organizuojama tautinių šokių kolektyvo „Nemunas“ 50-mečio progai paminėti, įvyks 2021 m. gruodžio mėn.  18 d. Prašau, užpildykite anketą mūsų „Nemuno“ draugijos interneto svetainėje iki 2021 m. vasario mėn. 26 d.: https://www.nemunasargentina.com/sokiu2021  
Registracijoje yra trys kategorijos, kuriose galite užsiregistruoti: vaikų, jaunimo ir vidutinio-suaugusių šokių kolektyvai. Dar pranešame, kad Šokių šventė įvyks ansamblių vakaro formatu.

Be to, norėtume informuoti, kad Šokių šventės kūrybinę grupę sudaro gerbiamas prof. dr. Vidmantas Mačiulskis (Argentinos Šokių šventės scenarijaus autorius ir meno vadovas), kartu su Nicolas Cabrera Dulke (dabartinis „Nemuno“ vadovas) ir Juan Ignacio Fourment Kalvelis (buvęs „Nemuno“ vadovas).
Šokių šventės Argentinoje 2021 m. rėmėjai yra Lietuvos nacionalinis kultūros centras ir Beriso miesto savivaldybė.

Daugiau informacijos kreipkitės į draugija@nemunas.org 

lietuvių kultūros ir savišalpos draugijos „Nemunas” valdyba ir Pasiruošimo komitetas informuoja, kad jau galite registruotis visi lietuvių tautinių šokių kolektyvai ir ansambliai, norintys dalyvauti Šokių šventėje Argentinoje „Ten, kur Nemunas banguoja“. Ši šventė, organizuojama tautinių šokių kolektyvo „Nemunas“ 50-mečio progai paminėti, įvyks 2021 m. gruodžio mėn.  18 d.

V.Mačiulskis   Gerbiamo Argentinos Šokių šventės scenarijaus autorius ir meno vadovo prasminga karjera 

Vidmantas Mačiulskis – Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Šokio katedros profesorius, humanitarinių mokslų daktaras. Interesų ir darbo kryptis – lietuvių tautinis šokis. Sukūrė virš 110 tautinio šokio kompozicijų, kurias atlieka Lietuvos ir išeivijos šokių grupės. Visi žino Vidmanto
sukurtus šokius: „Jadvygos polką“, „Gumbinę“, „Šiaudai be grūdų“, „Mintinį“, „Linksmapolkę”, „Kaip du paukšteliai“ ir kt. Parengė ir išleido 13 autorinių leidinių apie tautinius šokius, kuriais kaip metodine medžiaga naudojasi visi šokių grupių vadovai ir šokėjai. Ilgus metus V. Mačiulskis dirba su Klaipėdos universiteto studentų tautinio meno ansambliu „Vytinė“, su kuriuo
koncertuodami aplankė visą Europos žemyną. Šiais metais pradėjo darbuotis su Klaipėdos žvejų kultūros centro suaugusių tautinių šokių sambūriu „Vėlunga“.
Profesorius – Baltijos šalių (Estijos, Latvijos, Lietuvos) studentų dainų ir šokių švenčių „Gaudeamus“ meno vadovas ir vyriausiasis baletmeisteris, Lietuvos dainų švenčių rengėjas ir būsimos 2024 m. Lietuvos dainų šventės Šokių dienos „Amžių tiltais”, scenarijaus autorius bei meno vadovas.

Vidmantas Mačiulskis ne vienerius metus talkina ir išeivijos šokių grupėms.
Lankėsi ir dirbo su Kanados, Toronto lietuvių tautinių šokių grupe „Atžalynas“, Junginių Amerikos Valstijų, Čikagos tautinių šokių ansambliu „Grandis“, Švedijos, Stokholmo lietuvių tautinių šokių grupe „Baltija“. Metodiniais patarimais konsultavo šiaurės Amerikos išeivijos Šokių švenčių rengėjus.

Argentinos Lietuvių Draugija Nemunas