Lietuviai pasaulyje

Vaikų meno paroda tema ,,Nepalaužta dvasia”.

Written by admin · 28 sec read

Bernardas Covalesky, 7 metų amžiaus, Randolph, NJ. Ilgas ir liūdnas kelias į SIbirą (Long and sad road to Siberia)

Čikagos Balzeko lietuvių kultūros mziejuje buvo surengta lietuvių vaikų meno paroda tema ,,Nepalaužta dvasia”. Dalyvavo net 52 vaikai iš įvairiausių JAV ir Kanados vietovių. Vertinimo komisija atrinko laimėtojus, kurie bus paskelbti per parodos atidarymą, birželio 18 dieną, 2:00 v.p.p. Balzeko lietuvių kultūros muziejaus patalpose.
Visi vaikų meno darbai yra muziejaus tinklalapyje:

ttp://www.balzekasmuseum.org/hope&spiritslideshow/hs_slideshow_main.html
Papildoma informacija apie visus kitus renginius, parodas, paskaitas, filmas, etc., yra:

 http://plioplys.com/current-exhibits.php

Kviečiu visus, kuriems įdomus šis nuostabus vaikų menas, kurie negali ir nenori užmiršti Stalino ir jo sėbrų įvykdyto genocido lietuvių tautai.

Nuoširdžiai, Audrius V. Plioplys MD, FRCPC