Lietuviai pasaulyje

Vasario 16-osios – Lietuvos valstybės atkūrimo 98-ųjų metinių proga

Written by Redakcija · 1 min read

chors veliav72  Vilniaus universiteto merginų choras „Virgo” koncertavo Argentinoje ir Urugvajuje

2016 m. vasario 13 d., artėjant Lietuvos valstybės atkūrimo dienai, La Platoje koncertavo Vilniaus universiteto merginų choras „Virgo“. Koncertą organizavo Argentinos lietuvių kultūros draugijos „Mindaugas” ir „Nemunas” bei lietuviška radijo valandėlė „Ecos de Lituania”.

virgo ch rozines spalv  Pasiklausyti choro susirinko daugiau nei 250 žmonių iš viso regiono. Koncertavo ne tik „Virgo”, bet ir vietinis choras „440”.
Prieš koncertą vilniečių choras lankėsi Beriso mieste įsikūrusioje lietuvių kultūros draugijoje „Mindaugas”. Po koncerto vyko graži vakaronė lietuvių draugijos „Nemunas” patalpose, dalyvavo ir Beriso savivaldybės meras dr. Jorge Nedela bei lietuvių draugijos „Nemunas” valdybos pirmininkas Juan Ignacio Fourment Kalvelis.

virgo chor Rupint50  Koncerto dieną lietuvių savišalpos ir kultūros draugijos „Mindaugas” ir „Nemunas” kartu su kitais susirinkusiaisiais vykdė akciją „Aš didžiuojuosi”. Joje dalyvavo dauguma lietuvių bendruomenės narių, Beriso miesto savivaldybės meras dr. Jorge Nedela ir Vilniaus universiteto merginų choras „Virgo”. Ši akcija buvo vykdoma ir Aušros Vartų lietuvių parapijoje.

Apsilankiusios Beriso mieste, „Virgo” choristės užsuko pamatyti Rūpintojėlio, pastatyto Lietuvos vardo tūkstanmečio proga. Šalia Rūpintojėlio auga bananmedis ir du lietuviški ąžuolai. Tai simbolizuoja gražią dviejų kultūrų bičiulystę.

Merginų choras „Virgo“ įkurtas 1980 metais. Šiuo metu jis vienija apie 50 universiteto studenčių ir absolvenčių iš įvairių VU fakultetų. Chorui nuo 1981 metų vadovauja meno vadovė ir dirigentė Rasa Gelgotienė, kuri jau antrą kartą lankėsi Argentinoje (pirmą kartą buvo 2005 m.).

Vasario 16d. Lietuvių kultūros draugijų „Mindaugas” ir „Nemunas” nariai ir kiti Beriso lietuviai Lietuvos valstybės atkūrimo dieną minėjo prie Rūpintojėlio. Ten visi kartu sugiedojo ir Tautišką giesmę.

Kiti Vilniaus universiteto merginų choro „Virgo“ koncertai Argentinoje ir Urugvajuje

Vasario 14 d., artėjant Lietuvos valstybės atkūrimo 98-osioms metinėms, Vilniaus universiteto merginų choras „Virgo“ koncertavo Aušros Vartų lietuvių parapijoje Avelanedoje. Renginį organizavo Argentinos lietuvių bendruomenė (A.L.B. ALOST).

Vasario 16-ąją, per Lietuvos valstybės gimtadienį,  choras koncertavo  Montevidėjuje, Urugvajaus sostinėje. Koncertą „Ateneo“ teatre ir priėmimą Urugvajaus lietuvių draugijos patalpose organizavo Urugvajaus lietuvių bendruomenės valdyba.

Sociedad Cultural Lituana “Nemunas” de Berisso – Argentinos lietuvių kultūros draugija ,,Nemunas”

Sociedad Cultural Lituana "Nemunas" de Berisso - Argentinos lietuvių kultūros draugija ,,Nemunas”'s profile photo
sociedad.nemunas@gmail.com