Lietuviai pasaulyje

XXI-as Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimas ‘2018

Written by Redakcija · 36 sec read
Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimas (PALJ) yra Pasaulio lietuvių bendruomenės (P.L.B.) projektas.
Renginį organizuoja Urugvajaus lietuvių jaunimo sąjunga (U.L.J.S.) kartu su Pasaulio lietuvių bendruomenės (PLB) valdyba, ilgamečiu Sielovados reikalų komisijos pirmininku ir Lietuvos vyskupų konferencijos atstovu užsienio lietuvių sielovados reikalams, prelatu Edmundu Putrimu.

Prelatas Edmundas Putrimas yra PALJ suvažiavimo įkūrėjas ir globėjas. 

Suvažiavimo metu bus proga pabendrauti, susipažinti su Urugvajaus lietuvių jaunimo sąjungos ir Urugvajaus lietuvių bendruomenės veikla bei padiskutuoti apie dabartinę jaunimo ir bendruomenės situaciją Pietų Amerikoje, aptarti įvairius būdus, kaip išlaikyti lietuvybę ir pritraukti daugiau narių į jaunimo organizacijas.
Taip pat informuos apie Lietuvos nepriklausomybės Šimtmečio šventės renginius Lietuvoje ir užsienyje, ypatingai Pietų Amerikoje. 
 
Lietuviais esame mes gimę, lietuviais turime ir būt! 
 
 
Juan Ignacio Fourment Kalvelis  
Presidente de la Comunidad Lituana de Argentina (ALB ALOST)
Argentinos lietuvių bendruomenės (ALB ALOST) valdybos pirmininkas