Mums rašo

DĖL VERSLINĖS ŽVEJYBOS VALSTYBINIUOE EŽERUOSE IR TVENKINIUOSE

Written by Redakcija · 4 min read

     ASOCIACIJŲ SĄJUNGA „ŽUVININKŲ RŪMAI“

„ŽUVININKŲ RŪMAI“ THE ALLIANCE OF ASSOCIATIONS

Lietuvos žuvininkystės regionų vietos veiklos grupių

tinklo TARPTAUTINEI  KONFERENCIJAI

LR Seimo nariams

Suomijos, Lenkijos, Estijos, Latvijos, Karaliaučiaus,  Baltarusijos, Lietuvos žiniasklaidai 

Lietuvos politikų ir vyriausybininkų SABOTAŽAS prieš žvejus verslininkus

DĖL VERSLINĖS ŽVEJYBOS VALSTYBINIUOE EŽERUOSE IR TVENKINIUOSE

(Dėl limitų skyrimo kuojų, ešerių, karosų, lydekų, karšių, lynų, raudžių, starkių, plakių žvejybai valstybiniuose  ežeruose ir tvenkiniuose)

 POLITIKAMS RINKIMUOSE LABAI REIKALINGI ŽVEJŲ MĖGĖJŲ BALSAI  ŽMOGŽUDYS  SIAUTĖJA  ĮSTATYMDAVYSTĖJE

                      (LR Žuvininkystės įstatymo projektas XIIIP-1205)

                                                Vilnius,  2018-12-02

            Lietuvoje gyvena apie 2,8 mln. gyventojų, teritorija užima 65,3 tūkst. kv. km. Lietuvoje tyvuliuoja 2621  kv. kilometrų vidaus vandens telkinių – apie 3000 ežerų, apie 1500 tvenkinių ir apie 29 tūkst. upių, upelių bei kanalų ir Kuršių marios. Ežerai užima 47 proc. – 1232 kv. km., Kuršių marios 22 proc. – 576 kv. km.,  upės 18  proc.  –  472 kv. km. ir tvenkiniai 13 proc. – 341 kv. km. 

MANOMA, kad dėl netinkamos valdymo politikos, korupcijos, žmonių žiauraus eksploatavimo ir niekinimo, partijų ir valdančiųjų užsiangažavimo  nuo Nepriklausomybės paskelbimo iš Lietuvos pabėgo apie 1 mln. Žmonių,  TARP  KURIŲ DAUGYBĖ ŽVEJŲ MĖGĖJŲ. Lietuvą valdantieji tapo PIGIOS darbo jėgos  TIEKĖJAIS  pasaulio valstybėms.

            Verslinę žvejybą reguliuoja Lietuvos Respublikos Žuvininkystės įstatymas, kurio 2 straipsnio 30-ame punkte rašoma:  Verslinė žvejyba – žvejyba verslinės žvejybos įrankiais pagal nustatytą tvarką. 6 straipsnio 1-me punkte rašoma:  Žvejybos reglamentavimo priemonės nustatomos ir taikomos remiantis žuvininkystės tyrimų duomenimis, 14-to straipsnio 1-me punkte aiškinama, kad  verslinė žvejyba vidaus vandenyse leidžiama tik privačiuose ir didesniuose kaip 200 ha vidaus vandenų telkiniuose. Tokių vandens telkinių yra 99.

            Apie 90 proc. žuvų sugaunama Kuršių mariose, kurių plotas 22 proc. visų vidaus vandenų ploto, o likusiuose vandens telkiniuose sugaunama tik 10 proc. žuvų.

PRANEŠAME, kad nuo 2015-01-01 uždrausta kuojų, ešerių, karosų, lydekų, karšių, lynų, raudžių, starkių, plakių verslinė žvejyba valstybiniuose  ežeruose ir tvenkiniuose. Mes nekalbame apie seliavų, ungurių, stintų, nėgių žvejybą.

            2017-04-07 Aplinkos ministras K. Navickas  pateikė informaciją, kad  ištyrinėtuose 384 ežeruose ir tvenkiniuose bendra žuvų biomasė 2011-2016 m padidėjusi 1,5 karto, o vidutinis žuvies svoris padidėjo apie 1,3 – 1,4 karto. PATEIKIAME  mokslininkų ištirtų 68  vandens telkinių didesnių kaip 200 ha, kurių plotas yra 41463 ha rekomenduojamų žuvų produkcijos sugavimo limitai kilogramais: ešerys 142627 kg. kas sudaro 16,33 proc., karosas – 7836 kg.   0,9 proc., lydeka 23864 kg. – 2,73 proc., lynas 33946 kg. –  3,89 proc., karšis 126876 kg. – 14,53 proc., starkis 9627 kg. – 1,1 proc., kuoja 270390 kg. – 30,97 proc., plakis 94419 kg. – 10,81 proc., raudė 13035 kg. – 1,49 proc., kitos 150570 kg. – 17,24 proc., iš viso 873190 kg.  

ŽINOMA, kad visas pasaulis tame tarpe ir KAIMYNINĖS  VALSTYBĖS PROPAGUOJA ir SKATINA vidaus vandenų verslinę žvejybą ir šviežių žuvų pardavimą. VALDANTIEJI  LIETUVĄ žlugdo smulkųjį  žvejybos verslą. MATYT, TODĖL, KAD JIEMS RINKIMUOSE LABAI REIKALINGI ŽVEJŲ MĖGĖJŲ BALSAI.

Žemės ūkio ministrui G. Surpliui visiškai neįdomūs ežerų ir tvenkinių žvejai verslininkai ir kokią naudą gali duoti kuojų, ešerių, karosų, lydekų, karšių, lynų, raudžių, starkių, plakių verslinė žvejyba valstybiniuose  ežeruose ir tvenkiniuose. KADA MINISTERIJA IŠMOKS TAS PAMOKAS Lietuvos žuvininkystės regionų vietos veiklos grupių organizacijos galės papildomai sukurti naujų darbo vietų ir gauti didelę ekonominę naudą,  o gyventojai galės įsigyti gėlavandenių žuvų.     

ĮSTATYMŲ NESILAIKYMAS ir nevykdymas daugeliui pareigūnų ir gyventojų užtraukia atsakomybę ir prievolę padengti patirtus nuostolius.          Tačiau už LR Žuvininkystės įstatymo sistematinį pažeidinėjimą – neskiriant limitų verslinei žvejybai iki šiol nei Aplinkos ministras nei kiti atsakingi pareigūnai nebuvo patraukti atsakomybėn.  PAŽYMIME, kad Lietuvos valdininkai LABAI SKUBIAI už nurodymų nevykdymą atleido iš darbo Žuvininkystės tarnybos direktorę I. Šidlauskienę ir Nacionalinės mokėjimų agentūros direktorių Eriką Bėrontą. TAČIAU dėl ŽUVININKYSTĖS įstatymo nevykdymo niekam net plaukas nebuvo pajudintas- kentėjo verslininkai.

            KONSTATUOJAME, kad Aplinkos ministrai nuo 2015-01-01  limitų verslinei žvejybai ežeruose ir tvenkiniuose neskyrė. TAČIAU atsakingos institucijos nereagavo. Turbūt  Prezidentę, Seimo Pirmininką ir Ministrą Pirmininką tenkina Aplinkos ministro K.Navicko ir buvusių Aplinkos ministrų biurokratiniai aiškinimai ir išsisukinėjimai, žvejus verslininkus žeminantys ir niekinantys, melagingi ir mulkinantys atsirašinėjimai. Lietuvos vadovai nė karto nėra pareikalavę Aplinkos ministrų vykdyti LR Žuvininkystės įstatymą. Pažymime, kad įstatyme nėra numatyta jokių išlygų ir Lietuvoje neveikė FORSE MAJEURE aplinkybės. Tik todėl valstybės turtas ežerai, upės ir tvenkiniai išskyrus Kuršių marias nepanaudojami žuvų gaudymui rinkai ir  maisto produktų gamybai. 

PAŽYMIME, kad naujos kadencijos  LR Seimo Aplinkos apsaugos komiteto pirmininkas K. Mažeika su Seimo nariais M. Majausku, V. Vingriene ir A. Gaidžiūnu  2017-10-12  įregistravo ir ŽAIBO GREITUMU pradėjo viešinti LR Žuvininkystės įstatymo pataisas siūlydami uždrausti verslinę žvejybą visuose  vandens telkiniuose išskyrus Kuršių marias.

Aplinkos ministras K. Navickas ir Seimo Aplinkos apsaugos komiteto pirmininkas K. Mažeika su savo artimaisiais ir parankiniais naudodamiesi iškraipytais ir melagingais faktais bei visokiausiais prasimanymais MELUOJA  VISAI LIETUVAI, kad žvejai verslininkai nualino vandens telkinius, brakonieriauja ir trukdo žvejams mėgėjams. VISIEMS ŽINOMA, kad žvejai mėgėjai gali žuvauti visuose vandens telkiniuose. SIAUBINA tai, kad K. Mažeika 2015-10-31 automobiliu perėjoje pražudė žmogų. ŽUDIKAS  SIAUTĖJA  ĮSTATYMDAVYSTĖJE.

            Pagal Lietuvos specialiųjų tyrimų tarnybos tyrimus 2014 metais tarp labiausiai Lietuvos korumpuotų institucijų LR Seimas užėmė ANTRĄJĄ VIETĄ.  Gal todėl Seimo priimtas  LR Žuvininkystės įstatymas nevykdomas. Atkreipiame dėmesį, kad tuo metu Seimo narys V. Mazuronis buvo ir Aplinkos ministru. Jis  pirmu smuiku visuose karų frontuose prieš verslinę žvejybą grojo, kad neskirti limitų ir DRAUSTI VERSLINĘ ŽVEJYBĄ  vidaus vandenyse išskyrus Kuršių marias. PAŽYMIME, kad LR Seimas 2018 metais nustatė, kad Lietuvoje NESKAIDRIAI BUVO PANAUDOTA APIE 1,5 milijardo  EURŲ EUROPINIŲ LĖŠŲ.

            TEIGIAME, kad Jungtinių Tautų maisto ir žemės ūkio organizacija (FAO), kurios narė yra ir Lietuva, dar 1995 m. priėmė Atsakingosios žuvininkystės kodeksą, kuris nurodo į smulkaus žvejybos verslo svarbų indėlį gyventojų užimtumui, pajamoms ir maisto išteklių gausinimui.

KONSTATUODAMI, kad pagal mokslinius tyrimus 1 ha rekomenduojamas žuvų produkcijos sugavimo  limitas yra 21,06 kg., ATKREIPDAMI dėmesį, kad pastaraisiais metais 12-14-oje vandens telkiniuose buvo leidžiama verslinė žvejyba ir skirdavo limitus vidutiniškai po 6 kg 1 ha ir kad  neskiria limitų verslinei žvejybai vandens telkinių nuomininkams – PAREIŠKIAME, kad susidaro nuomonė, kad Lietuvą valdantys   prieš žvejus verslininkus ir vandens telkinių nuomininkus   vykdo   ekonominį, politinį ir socialinį SABOTAŽĄ. Kuo Lietuvoje mažiau žmonių tuo labiau politikai ir valdžiažmogiai  naikina smulkųjį žvejybos verslą.

Vietos po saule turi užtekti ir žvejams mėgėjams ir žvejams verslininkams.

PRAŠOME svečių iš Suomijos, Lenkijos, Estijos ir Latvijos papasakoti kaip pas juos organizuojama    kuojų, ešerių, karosų, lydekų, karšių, lynų, raudžių, starkių, plakių verslinė žvejyba valstybiniuose  ežeruose ir tvenkiniuose.

Prašome FARNET vadovybę ir žiniasklaidos institucijas paviešinti šį straipsnį.

 Asociacijų sąjungos “Žuvininkų rūmai” prezidentas,                                     

Stebėsenos ir Projektų atrankos komitetų narys   L. Kerosierius        

Tel. 8674 38465, e. p. leonaslabora@gmail.com

L. Kerosieriui Iki pareikalavimo, Centrinis paštas, Vilnius, tel. 8674 38465, e. p. leonaslabora@gmail.com