Mums rašo

Adreso neįrašymas į protokolą – kliūtis partijos “Neapmokestinamųjų pajamų didinimas” įregistravimui

Written by Redakcija · 1 min read

Teisingumo ministerija mokosi iš Kremliaus, kaip šalinti iš rinkimų  konkurentus.

Teisingumo ministerija neregistruoja partijos “Neapmokestinamųjų pajamų didinimas”, nes suvažiavimo protokole nurodytas tik miestas – Panevėžys, nepažymint tikslaus suvažiavimo adreso – gatvės ir namo numerio. Tačiau susirinkimų protokoluose tikslaus adreso nurodyti nereikia – jokiame Vyriausiojo archyvaro tarnybos, kuri administruoja raštvedybos reikalavimus, teisės akte tokio reikalavimo nėra.

Partijos “Neapmokestinamųjų pajamų didinimas” susirinkimus moderavęs Naglis Puteikis teigia, kad „Teisingumo ministerijai vadovaujantys socialdemokratų politikai ministras Juozas Bernatonis ir viceministras  Julius Pagojus, kurie jau paskelbė kaip socialdemokratų partijos atstovai kandidatuosiantys vienmandatėse Vilniaus Karoliniškių ir Lazdynų apygardose, akivaizdžiai siekia trukdyti konkurentams naudodamiesi tarnybine padėtimi. Kabinėdamiesi prie smulkmenų jie trukdo naujos partijos registravimui Kremliaus ištobulintais metodais, pvz. Rusijoje opozicinių partijų atstovai šalinami iš rinkimų, jei įmonių – darboviečių pavadinimuose neįrašo kabučių – neva taip klaidina rinkėjus.

Siekdama susiaurinti Lietuvos rinkėjams pasirinkimo galimybę š.m. rudenį vyksiančiuose Seimo rinkimuose, Teisingumo ministerija griebiasi ir kitų absurdiškų būdų, pvz. užklausę vieną universitetą, ar partija gali vadintis “Neapmokestinamųjų pajamų didinimas” ir gavę atsakymą, kad pavadinimas tinkamas, kreipiasi į kitą universitetą su tokiu pačiu klausimu, žūtbūt siekdami gauti neigiamą atsakymą. Naujos partijos steigėjų duomenys pripažįstami netinkamais, jei tarp dviejų vardų pase įrašytas brūkšnelis, o dalyvių protokole tas brūkšnelis praleistas ir t.t. J.Bernatonis tokių sovietinių konkurentų šalinimo iš rinkimų metodų turbūt išmoko Čekoslovakijos Socialistinės Respublikos aukštojoje partinėje mokykloje, kurios aspirantūroje studijavo 1987–1990 m..

Po pirmojo partijos “Neapmokestinamųjų pajamų didinimas” 2016 01 09 d. suvažiavimo partijos steigėjai, gavę Teisingumo ministerijos pastabas, po dviejų mėnesių įvykusiame šios partijos pakartotiniame suvažiavime 2016-03-03 besąlygiškai įvykdė visas Teisingumo ministerijos pastabas, tačiau dabar susiduria su absurdišku trukdymu“.

Partijos “Neapmokestinamųjų pajamų didinimas” pakartotiniame suvažiavime partijos pirmininke buvo išrinkta Ukmergės savivaldybės tarybos narė Nijolė Giedraitienė, į savivaldybės tarybą išrinkta kaip visuomeninio rinkėjų komiteto „N.Puteikio komanda“ lyderė. Šios partijos prezidiumo pirmininke išrinkta Panevėžio m. savivaldybės tarybos narė, pirmoji Panevėžio merė Gema Umbrasienė.