Mums rašo

ALBINUI KENTRAI GRĄŽINKITE MIŠKO BROLIŲ MUZIEJAUS PATALPAS

Written by Redakcija · 2 min read

Iki Vytauto Didžiojo karūnavimo 600 m. jubiliejaus liko 10 m. 

LIETUVOS  SĄJŪDŽIO VILNIAUS SKYRIAUS TARYBA

Jo Ekscelencijai LR Prezidentui Gitanui Nausėdai

LR Seimo Pirmininkui Viktorui Pranckiečiui

LR Ministrui Pirmininkui Sauliui Skverneliui

LR Konstitucinio teismo Pirmininkui Dainiui Žalimui

Pasaulio Lietuvių bendromenės Pirmininkei  Daliai Henkei

LR Seimo nariamsPasaulio Lietuvių bendruomenės Seimo nariams

Europos Parlamento nariams

Lietuvos žmonėms

Žiniasklaidai 

R E I K A L A V I M A S

ALBINUI KENTRAI GRĄŽINKITE MIŠKO BROLIŲ MUZIEJAUS PATALPAS   

Vilnius,   2020-01-08

DAUGELIUI ŽINOMA, kad LR Vyriausybė 1992 m. perdavė Miško brolių draugijai istorinių pastatų griuvėsius, buvusius Totorių g. 9/Labdarių g. 10, kuriuose A. Kentra su bendraminčiais ir bendražygiais už savo ir aukotas lėšas pradėjo atstatinėti pastatą ir įrenginėti muziejų        

   Baigiamos atstatyti  ir įrengti miesto centre  patalpos daugeliui patiko ir dėl jų užvaldymo kilo įnirtingi karai. Interesų grupės kėsinosi atimti patapas ir išmesti muziejų.  

2012-02-29  A. Kubiliaus vyriausybė, pamynusi moralės principus ir Nepriklausomybės kovų įamžinimą, nutarimu Nr 244 perdavė patalpas ir sukurtą turtą Turto bankui, kuris 2017-01-16 pareikalavo draugiją išsikelti iš  prieš  25 metus  sutvarkytų, valdomų ir išlaikomų patalpų.

PRISIMINKIME, kad 1944-1953 Lietuvoje 10 metų vyko pasaulyje analogų neturintis partizaninis karas. Tame kare dalyvavo ir A. Kentra. Partizaniniame kare buvo išžudyta apie 25 tūkst. partizanų ir jų rėmėjų ir A. Kentros broliai Juozas ir Leonas. Albinas ir šiandien tebedalyvauja partizanų,  Laisvės kovotojų ir Sąjūdžio veikloje.

ŽINOTINA, kad   Lietuvoje kasmet dėl korupcijos neteisėtai ir neskaidriai buvo panaudojama  maždaug po  4,5 mlrd. eurų, kad   Vilniaus valdžia „TEISĖTAI“ nuo 2008 metų pastatė beveik 100 mln. eurų kainavusius Nacionalinio stadiono ir Olimpinio baseino MODERNIAUSIUS   GRIAUČIUS – ir niekas nenuteistas, o iš Albino, panaudojus specifinį A. Kubiliaus vyriausybės nutarimą, biznio ir politikos partnerystes,  teismų maratonus, atimamos  muziejaus patalpos. 

A. Kentra beveik visą NEPRIKLAUSOMYBĖS LAIKMETĮ vaikšto pas institucijų vadovus, klerkus, politikus, advokatus, po teismus.  Kartu trukdoma kūrybinė ir istorinės atminties kaupimo veikla. .2019-01-23 Konstitucinis teismas galutiniu ir neskundžiamu sprendimu grąžino bylą Vilniaus miesto apylinkės teismui.

PASIRODO, kad valstybė gali labai operatyviai atlikti svarbius darbus arba sutekti  paslaugas. 2012-05-17 d. 240 ginkluotų ir kaukėtų pareigūnų PADĖJO antstolei S. Vaicekauskienei ir advokatui G. Černiauskui atimti Deimantę Kedytę iš globėjų. Žinoma, kad antstolių atlyginimai yra didžiausi Lietuvoje, bet valstybė jų veiklą remia. PRISIMINTINA, kad 2019 metais specialūs agentai, tyrėjai ir prokurorai suėmė Šiaulių policininkus susibūrusius į nusikalstamą susivienijimą, teisėjų – advokatų – verslininkų sindikatą, visą  Kauno apskrities komisariato vadovybę  ir Ginklų fondo saugotojus.

ALBINO  KENTROS  KANČIŲ  KELIAI  DĖL  MIŠKO  BROLIŲ  MUZIEJAUS PATALPŲ TEBESITĘSIA, O  VALSTYBĖ  VISIŠKAI  NEPADEDA PANAIKINTI  A. KUBILIAUS  NUTARIMO IR PASEKMIŲ.

O siurbėlės, niekšai, bastūnų gauja! Diplomuotų valizų vežikai! Dokumentų ir  raštų gamintojai ir persiuntinėtojai! Valdžiažmogiai ir politikieriai! Jūs kankinate ne tik Albiną, bet ir visą Lietuvos Nepriklausomybę.

ALBINAS  KENTRA  PASIŠVENTIMU,  TARNYSTE  IR  AUKA LIETUVAI  IŠKILO  IKI  ŽVAIGŽDYNŲ.

JAM  2020-01-13  VISO  PASAULIO AKIVAIZDOJE  BUS  ĮTEIKTA 2019  METŲ  LAISVĖS  PREMIJA. 

REIKALAUJAME nedelsiant grąžinti A. Kentrai Miško brolių muziejaus patalpas,  atlyginti patirtą moralinę ir materialinę žalą ir skubiai skirti 50 tūkst. eurų sukauptos medžiagos tvarkymui, išskirti etatą ir skirti finansavimą operatyviam darbui,  budėjimui ir ekskursijų priėmimui muziejuje.

Tarybos pirmininkas   L. Kerosierius

Pirmininko pirmasis pavaduotojas   A. Budriūnas

Pirmininko pavaduotojas  A. Adomaitis

Pirmininko pavaduotojas P. Dirsė

Pirmininko pavaduotojas  P. Gvazdauskas

Pirmininko pavaduotoja   R. Jakučiūnienė 

Pirmininko pavaduotojas  V. Jakubonis

Pirmininko pavaduotojas  H. Martinkėnas

Tarybos narė   L. Veličkaitė

 

Tarybos nariai: A. Adamkovičius, G. Adomaitis, A. Akelaitis, V. Aleksynas, A. Ambrazas, A. Augulis, G. Aukštikalnis, K. Balčiūnas,  A. Budriūnas,  L. Bukauskienė,  N. Butkuvienė,  J. Česnavičius, P. Dirsė, S. Eidukonis, K. Garšva,  A. Gelumbauskaitė, L. Grigienė,  P. Gvazdauskas, V. Jakubonis, R. Jakučiūnienė, V. Jankūnas, A. Juknevičius, V. Kapkan,  A. Kaziukonis, L. Kerosierius, J. Kuoras, A. Markūnienė,  Z. Mataitis, H. Martinkėnas,  K. Milius, E. Mirončikienė,   G. Ratkutė, V. Rizgelis, G. Rotomskienė,   M. Sidaravičius, R. Simonaitis,  A. Vaičiūnas, L. Veličkaitė, G. Uogintas, B. Zaviša, S. Žilinskas

            Pasiteiravimui: L. Kerosierius tel 8674 38465, 

Adresas korespondencijai L. Kerosieriui Iki pareikalavimo, Centrinis paštas, Vilnius,    

  1. p. vilnius@sajudis.com www.sajudis.com