Mums rašo

Alfredas Čiučiurka. Apie karą

Written by Redakcija · 57 sec read

Jos Ekselencijai  LR Prezidentei Daliai Grybauskaitei

LR Seimo Pirmininkei Loretai Graužinienei

LR  Ministrui Pirmininkui Algirdui Butkevičiui

                                                               APIE KARĄ

Bitės, pamaitintos sirupu su alkoholiu, nustoja dirbti, tampa agresyvios kaip Rusija, skrenda į kitus avilius plėšti medaus, šeimininkės ginasi ir prasideda mirtinos pjautynės kaip karas tarp žmonių.   Gaila kareivių, nes karo priežastis, pasivadinusi visokiais švyturiais, kalnapiliais, stumbrais, balzamais, širdies ar vidurių lašais, su valdžios palaiminimu iškilmingai  tebelaikoma buteliuose blizgančiom etiketėm  maisto parduotuvėse bei  vaistinėse net vidury dienos ir visi tyli, patenkinti, vaidina patriotus, todėl prisimintinas prieškario Užsienio reikalų ministro Juozo Urbšio aprašytas girtavimo faktas knygoje ” Lietuva lemtingaisiais 1939-1940 metais”.- Vilnius, Mintis, 1988 m. psl. 36:

“Stalinas šaiposi iš Lenkijos ambasadoriaus (pavarde, rodos, Grzybowskis), sumaniusio, girdi, reikšti protestą prieš Tarybų Sąjungos kariuomenės įžengimą į Lenkijos teritoriją rugsėjo 17 dieną; smerkia Rydz-Šmiglą, kam tasai pabėgęs iš Lenkijos, apleisdamas nelaimėje savo tautą. Tai tau, girdi, ir vadas…

Ateina kažko paklausti nedičkis vyrukas – turbūt iš raštinės. Stalinas įpila jam pilną arbatinę stiklinę degtinės ir sako:

– Gerk!

Vyrukas kiek pasimaivo. Stalinas jam:

– Pej, pej, nečevo tut! Ruskij čelovek vypit liubit (Gerk, gerk, nėr čia ko, rusas išgert mėgsta).

Vyrukas užsiverčia stiklinę ir išmaukia iki dugno. Stalinas siūlo jam užsikąsti.

– Ačiū!  Nereikia!  Kam!

Pagarbiai,

  Alfredas Čiučiurka

P.S.

Tauta, kuri sugebės apsiginkluoti Blaivybe, bus labiau ginkluota už tą, kurios kiekvieną pilietį apginklavus kulkosvaidžiu.

  Generolas V. Putvinskis – Pūtvis.