Mums rašo

Algirdas Karčiauskas. Rugsėjo 6 -ji – LR valstybingumo žlugimo proceso negrįžtamumo taško diena?

Written by Redakcija · 2 min read

http://www.tiesos.lt/index.php/tinklarastis/straipsnis/algimantas-rusteika.-naujienos-is-demokratijos-frontu

 Puikus publicistas Algimantas Rusteika, NS tarybos narys, aukštos vietos rink. sąraše turėtojas, tik dabar vaizduoja atradęs, kad ONS institucijos (įskaitant LRT) daro viską, kad rinkimai būtų nelygūs, nesąžiningi ir iš anksto nulemti. Taip minėto straipsnio autorius tik dabar apsimeta supratęs (supraskime potekstėje…), kad būtent todėl NS (Nacionalinis Susivienijimas) rinkimuose laukia nulis mandatų tiek sąrašuose, tiek vienmandatėse… Deja, pats tarybos narys savo tekstais ,,Respublikoje‘‘ ir kitur, padarė viską, kad  prieš ONS organizuojamą nesąžiningų rinkimų buldozerį visi partiniai mažiukai- šios santvarkos oponentai- nesusivienytų į koaliciją – vieną kumštį. NS (t. y. Nac. Svajotojų) taryba liepos mėnesį balsavo prieš jungimąsi į koalicijas rinkimams. Taip bukai buvo atmestas CP lyderių kvietimas NS veikti kartu, taip pražūtingai NS atmetė šviesuomenės ir piliečių raginimus telktis į rinkiminę koaliciją. Taip aklai ir patikliai taryba įkūnijo klaidingą V. Radžvilo ,,atradimą‘‘, paskelbtą balandiį ,,Respublikoje‘‘, kad mažiukai dar nepribrendo vienybei. Taip taryba pritarė V.R. ydingai, eilę metų populiarintai ideologinei mąstymo, faktiškai antisąjūdinei,  klišei, kad dėl jokių bendrų kilnių interesų idelogiškai tyros, nesusitepusios, naujos partinės pajėgos (kaip kad  NS), neturi bendrauti, burtis kartu su nuodėmingais, netyrais ONS oponentais. 

NS, pagal lyderio V.R. nuostatas, stengdamasi ,,neišsitepti‘‘ , nuo pat įsikūrimo pasirinko lūkuriavimo, stebėjimo ir nerizikavimo taktiką, todėl iš aukšto kritikavo ir šypsojosi, kai sunkios  telkimosi lyderystės naštos ėmėsi CP ir KS iškilieji žmonės. Todėl nac. svajotojų lyderis V. Sinica pakiliai deklaravo, kad 3 procentų kartelės įvedimas jiems nėra kapitalinės svarbos reikalas. Mat, supraskit, rinkėjai, kad naujokai savo ideloginiu tyrumu, kitoniškumu ir be, tik esamoms mažutėms partijoms būdingo politinio realizmo, prasimuš į Seimą nepaisant jokių kartelių…

Pagal NS delsimo, atsargumo ir  nebendradarbiavimo su NS ,,nevertais‘‘ kitais mažiukais taktika, mąstantis publicistas šiame tekste lieka ištikimas šiai paminėtai V. R. nebendradarbiavimo su to nevertais, ideloginei klišei. Todėl jam net į galvą neateina, kad NS galėtų  imtis lyderystės, bandant organizuoti  bendrą visų mažiukų pasipriešinimą LRT  supernesąžiningai strategijai -smulkiuosius telediskusijoms surūšiuojant tik su smulkiaisiais (pagal sociologinius mažiukų reitingus). Nereikia būti genijumi, reikia tik atsikratyti NS jau tipiškos radžviliškos stebėjimo ir aimanų mąstysenos- taktikos ir žaibiškai 70 procentų partijų vedliu (atmetus 4 partijas- reitingų favorites) pasiūlyti vieningu frontu boikotuoti tokius nesąžiningus (ne burtų, bet rūšiavimo keliu organizuojamus) debatus. Deja, radžvilišką mąstyseną supančiojo net gero publicisto Algimanto Rusteikos gebėjimą pasiūlyti šį puikų ir efektyvų priešnuodį LRT primestai diskriminacinei  sistemai.

Manau NS galėtų suorganizuoti puikų visų mažesniųjų, įskaitant mažesnes ,,lovio‘‘ partijas, pasipriešinimo vajų, kuris galėtų baigtis LRT ir VRK moraliniu bankrotu ir skandalingu jų išrūšiavimo sistemos staigiu atšaukimu.
Be abejo, toks lyderiskas veiksmas ir įmanomas teigiamas  jo rezultatas, nepanaikins NS sąrašui gręsiančio ir nuspėjamo 2- 3 procentų fiasko rinkimuose.

Rugsėjo 6- ji- paskutinė diena, po kurios nebebus galima sudaryti koalicijų, taps galutinės politinės tautos likučių vienybinių lūkesčių žlugimo ir visų ONS oponuojančių partinių sąrašų vilčių žlugimo diena. Jau dabar aišku, kad NS antikoalicinė taktika lems esamo 10-12 procentų brandaus demokratinio- nacionalinio elektorato balsų pražūtingą išsibarstymą (nukanalizavimą) per  4 – 5 mažųjų ONS partinių oponentų pavienius sąrašus…

Tai diena, po kurios LR valstybingumo ir politinės tautos likučių žlugimo negrįžtamumo taškas jau  bus praeitas. Šviesuomenės ir  piliečių pastangos, deklaracijos  nuo NS vedlių nuslydo kaip nuo žąsies vanduo ir  kelio atgal jau nebebus.  ONS ir  liberalglobalistų interesus išreiskiančių partinių darinių visuotiną pergalę Seimo rinkimuose nulems negrįžtamą LR valstybingumo ir politinės tautos likučių sunykimą bei nestabdomą LR virsmą ES federacijos provincija.

PASTABA: redakcijos nuomonė nebūtinai sutampa su autoriaus.