Mums rašo

AlgirdasKarčiauskas. Apklausa: nusigręžę nuo valstiečių laukia alternatyvos. ,,Lietuvos forumas” privalo rastis…

Written by Redakcija · 2 min read

Padėkim V. Radžvilo šalininkams tapti  pilietine reformatoriška jėga, galinčią pakviesti ir įkvėpti žmones ilgam keliui už  oligarchinės  santvarkos, naikinančios tautą ir valstybę., išmontavimą ir grižimą į Sąjūdžio doros ir šviesos kelią……(   ,,Lietuvos forumas”)   Žmonės, kaip rodo apkklausos vis dar  turi poreikį moralei politikoje, dem. reformoms daugumos labui, kurios demontuotų nomenklatūrinę oligarchinę sistemą…

  Balsavimas už oligarcho vadovaujamus  valstiečius, o ne už prooligarchinę, liberalią TS  ar kitą  ,,tradicinę” t.y. ,,lovio” partiją, buvo vienas paskutinių Lietuvos žmonių bandymų gelbėti žlungančią valstybę. Žmonių  lūkesčius sužlugdė tiek Skvernelio liberalus sparnas, tiek oligarcho Karbauskio  sparno vengimas reformuoti  valstybę daugumos naudai.

   Jei pasiseks sukurti judėjimą, gražinsiantį Lietuvai viltį išlikti, tai pasiseks mums visiems: visiems  tiems, kuriuos dar galima laikyti tautos likučiais…

Kuolio  LS ar Puteikio CP – tai tik ,,sisteminiai antisistemininkai”, kuriems  mieli , deja,  tik dekoracijų pakeitimai…Kaip jų nepavojingumo oligarchinei  santvarkai pavyzdį vis prisimenu jų lyderių įsikabinimą į pseudoreformas  teisėsaugoje- sovietinių tarėjų sugražinimą ar į kitą sistemai nepavojingą burbulą- Ypatingojo prokuroro ( kurios rinktų  tu pačių ,,lovio” partijų seimūnai… )  institucijos įvedimą…Gerb. N. Puteikį   palaikė  tie, kurie faktiškai laukė, kad V. Radžvilo šalininkai , Sąjūdžio dvasios palaikytojai, imtų galop burtis į judėjimą už olig. santvarkos pakeitimą, už esmines dem. reformas daugumos , tautos labui. Manau, kad  CP nariai ir šalininkai bus patikimiausi  LF talkininkai, nes jie ėjo paskui Naglį vedami reformų siekio….Jie jau, tikiuosi,  pradeda suprasti, kad gerb. Puteikis  nėra reformatorius, o tik geresnės, tobulesnės  valdžios šalininkas. Dabar tie žmonės jau turės savęs vertą pasirinkimą. Reikės dirbti daug, kad tas judėjimas atsistotų ant kojų…Šis ,aplamai gerietiškas ir viešoms vertybėms neabejingas, seimūnas nuvylė ne tik mane, kai turėjome progos įsitikinti, kad jis atsuko nugarą net simboliškam sistemos dergiamo V. Radžvilo palaikymui.
Mane neramino jau gerokai anksčiau jo nenoras CP kreipti  į  santvarkos pagrindų keitimą, į esmines reformas, o galutinai  nuvylė  jo ,,stovėjimas po medžiu” , kai buvo linčiuojamas  L  Sąjūdžio IG veteranas ir dem. jėgų dabartinis vėliavnešys V. Radžvilas. Be abejo,  Puteikio ,,stovėjimas po medžiu” ,kai jo  žmogus per savivaldos rinkimus Kaune kląstingai smeigė ,,peilį”  man (dirbusiam  Sąjūdžio Kauno IG ..) nugaron, ( o jis apsimetė, kad jis už savo žmogų neatsakingas…)   irgi padėjo man suprasti šio politiko keistą ,dvilypį požiūrį į sąjunginkus, talkininkus bei sistemininkams būdingą bruožą: žaidžiant  žodžiais nusiplauti rankas tada ,kada reikia elgtis garbingai, moraliai ir nedelsiant….
 Korumpuotos santvarkos šulai gerai supranta, kad jiems naujas Sąjūdis ,,Lietuvos forumo” pavidale kels grėsmę, o ne  ,,sisteminiai antistemininkai” LS ar CP, kurių vedliams  Radžvilo šalininkų siekiai  ir net padėties šalyje įvertinimas yra ,matomai, svetimi…Manau, kad  talkinti CP ar Puteikiui prez. rinkimuose bus galima tik tiek, kiek to darinio žmonės palaikys LF reforminę programą ir veiksmus..Manau, kad LS ar CP nariai pasirinks LF pusę, kai tik galutinai suvoks, kad jų refominius lūkesčius nuvilia dabartinių lyderių nuostatos, nepavojingos oligarchinei santvarkai..
.(Kokie reformatoriai iš Kuolio ar Puteikio, jei jų išsvajotai ir nomenklatūrinei  sistemai nepavojingai  tarėjų institucijai prieš 5 – 6 metus  plojo tiek prezidentė, tiek  tuometinei nomenklatūrai priimtinas V. Bakas???? (tuomet dar tik būsimas  Skvernelio įrankis Seime, dar tik būsimas valstybinės kalbos paniekintojas) Tada Daukanto rūmuose būrelis  pseudovisuomeninkų  a la Bakas  tą  imitacinę  tarėjų  ,,naujovę”  aptarinėjo pakviesti D. G.)
http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/valstieciai-ruosia-dirva-v-uspaskichui-ir-a-guogai.d?id=75615707