Mums rašo

Artūras Judžentis. Vilniaus Forumo inicijuotas Lietuvos piliečių kreipimąsis

Written by Biciulystė Siūlo · 1 min read

Vilniaus Forumo inicijuotam Lietuvos piliečių kreipimuisi į valdžią ir reikalavimui iš esmės keisti iki šiol jos vykdytą ekonominę ir socialinę politiką. Tačiau šis reikalavimas bus išgirstas tik tuo atveju, jeigu jį plačiai parems ir privers valdžią jį vykdyti ne tik šalies, bet ir užsienio visuomenė, išeiviai. Jūsų balsas mums labai svarbus.

Nors apie Kreipimąsi pranešė kai kurios žiniasklaidos priemonės, tačiau jos stengiasi Kreipimąsi nutylėti arba sumenkinti jo reikšmę. Nepaisant to, jau surinkta per 1700 parašų.

Tik mes patys, sukūrę Kreipimosi platintojų-siuntinėtojų tinklą, šią cenzūrą galime ir turime įveikti. Būtent toks tinklas, leidęs įvairiais būdais dauginti ir perdavinėti iš rankų į rankas kuklų laikraštėlį ,,Sąjūdžio žinios”, padėjo pralaužti sovietų valdžios vykdytą informacinę gimstančio Sąjūdžio blokadą ir kilti galingai tautinio Atgimimo bangai. Šiandien šį telkimosi ir veikimo būdą prisiminkime ir imkime jį vėl taikyti. Atgaivinkime atskirumo ir bejėgiškumo jausmą padėjusią įveikti solidarumo, tarpusavio pagalbos ir bendro darbo Lietuvai dvasią. Maloniai prašome skirti truputėlį brangaus savo laiko ir kuo plačiau tarp artimųjų, bičiulių ir pažįstamų paskleisti Vilniaus forumo Kreipimąsi „Dėl būtinybės keisti Lietuvos socialinę ir ekonominę politiką”, kurį galima rasti adresu: https://www.peticijos.com/dl_btinybs_keisti_lietuvos_socialin_ir_ekonomin_politik

Supratimas ir parama reikalingi mums visiems. Būkime verti artėjančio Lietuvos valstybingumo šimtmečio — imkime kurti savo valstybę!

Vilniaus Forumo iniciatyvinė grupės įgaliotas

Artūras Judžentis

P. S. Gerai suprantu išeivio dalią, nes ir pačiam teko ketverius metus gyventi ir dirbti Vokietijoje. Grįžus į tėviškę, viską teko pradėti iš naujo, nes išvykęs į užsienį, Lietuvoje netekau darbo vietos ir pragyvenimo šaltinio. O ir grįžau ne į tokią Tėvynę, kokios norėtųsi, kokia ji galėtų būti. Todėl ir įsitraukiau į Vilniaus forumo veiklą: gal dar galima ką pakeisti, kad lietuviams gyventi joje būtų šviesiau. Rašau Jums šį laišką kviesdamas stoti į talką ir prisidėti prie šio svarbaus darbo. Jeigu kiltų klausimų ar norėtumėte pasidalyti savo mintimis, prašau rašyti adresu info@pilieciai.lt arba man asmeniškai atsakydami į šį laišką.