Mums rašo

Arvydas Damijonaitis. Kremliaus propagandistai Lietuvoje

Written by Redakcija · 1 min read

KREMLIAUS PROPAGANDISTŲ  „SPINDESYS“ IR SKURDAS.

1.Kremlinis šmeižikas A.Paleckis (už melą ir niekingą šmeižtą yra nuteistas);

2. E. Zurofo – R.Vanagaitės sexy „tandemas“(už melą ir šmeižtą dar nenuteisti);

3.Kremlinė propagandistė R.Grinevičiūtė – Janutienė (už melą ir šmeižtą dar nenuteista).

1.Kokias Kremliaus užduotis vykdo, atkakliai valdžios siekiantis, okupacijos laikų išgamos Justo Paleckio vaikaitis Algirdukas? Matome akivaizdų Kremliaus bandymą LR Seime turėti antivalstybines, išcentrines tendencijas reiškiantį nepilnavertį „pilietį“ A.Paleckį.Kažkodėl ,nepasipriešinus visuomeninėms organizacijoms (pvz. Sausio 13 brolijai), tarpininkaujant LSDP, neprieštaraujant rinkimų komisijos pirmininkui, A.Paleckiui buvo leista dalyvauti LR Seimo rinkimuose. Apšmeižęs Lietuvos nepriklausomybės kovotojus, okupantų propagandos skleidėjas, teistas dėl šmeižto, A.Paleckis negali, neturi teisės dalyvauti LR Seimo rinkimuose. Taip Kremlius siekia demoralizuoti emigracijos šoką pergyvenančią Lietuvos visuomenę. A.Paleckis yra tik įrankis. Tautos demoralizacija yra sunkus nusikaltimas. Gal tai pagaliau suvoks Lietuvos Generalinė prokuratūra?

2.E.Zurofo-R.Vanagaitės sexy “tandemo” tikslas-pridengti NKVD-KGB nusikaltėlius, lietuvšaudžius, skleisti Kremliaus antilietuvišką šmeižto propagandą.

Kremlinės NKVD – KGB organizacijos okupacijos laikotarpiu nužudė Lietuvoje šimteriopai daugiau nekaltų žmonių nei rudieji naciai. Žydų tautybės lietuvšaudžiai, „raudonieji naciai“, klastingai kaip priedangą naudoja antisemitizmo propagandą. Kaltinimai antisemitizmu, nutylint žydų tautybės „raudonųjų nacių“ vykdytą lietuvių ir kitų tautų genocidą, yra nusikaltimas, baudžiamosios teisės objektas. Iki šiol Kremliaus nusikaltimai, masiškai žudant Lietuvos gyventojus, lietuvių tautos genocidas, neįvardinti Lietuvos teisme.

   Po 1945 metų Lietuvoje, NKVD-KGB lietuvšaudžiai sunaikino virš milijono lietuvių. Holokausto industrijos aferistai žino apie šį gėdingai, bailiai, nutylimą Lietuvoje siaubingą faktą, todėl drąsiai toliau klastoja istoriją, kabina lengvatikiams „makaronus“, šmeižia lietuvius, kurie aukodamiesi, nuo rudųjų nacių slėpė žydus savo namuose.

   Niekšas A.Paleckis yra nuteistas už melą ir šmeižtą. R.Vanagaitė ir A.Paleckis – didelio skirtumo čia nėra. Net ant Vanagaitės knygelės viršelio nuotraukos yra Serbija o ne Lietuva. Tokių klaidų apstu šitoje primityvioje, paviršutiniškoje, nešvaraus biznio šmeižto knygelėje…Simboliška – kremliniai R.Vanagaitė ir A.Paleckis  “dirba” kartu…;

3.TV “žvaigždė“ R.Grinevičiūtė – Janutienė, po LR Prezidentės šmeižto ir pjudymo laikotarpio, toliau akivaizdžiai vykdo Kremliui palankias „propagandines kampanijas“. Pavyzdžiui, artėjant olimpiniams metams, pasaulio  sporto visuomenė siekia apsisaugoti nuo Kremliaus valdomos Rusijos dopingo kontrolės sistemos pragaištingos sportininkų sveikatai veiklos. Šiandien skęstančių Kremliaus propagandistų „šiaudas“ yra eilinis melas – Rusijos sportininkai dopingistai tarptautinėse varžybose, pasirodo, vartojo ne dopingą o VAISTUS, apsaugančius sportininkus nuo per didelių krūvių. Ne dopingas, o vaistai! Šią kremlinę demagogiją, kaip išradimą tvarkingai išdėstė R.Grinevičiūtė – Janutienė savo laidoje pasikvietusi latvį- biochemiką, kurio neva tai išradimu, vaistais, ne dopingu, naudojasi rusai sportininkai. Kaip jau įprasta, kremlinės propagandistės R.Janutienės laidoje nebuvo pakviestas, nei vienas dopingo specialistas. Akivaizdi tarnystė Kremliui per brangiai kainuoja – visuomenė įžūliai klaidinama.

Pagarbiai, Arvydas Damijonaitis.