Mums rašo

ATVIRAS LAIŠKAS: Lesto (ESO) įmonei: Subject: jūs užsiimate komercine veikla…

Written by Redakcija · 1 min read

ATVIRAS LAIŠKAS (​​prašau visas žinių skleidimo priemones išviešinti šį mano laišką)

Lesto, (ESO) įmone, jūs užsiimate komercine veikla (tai yra turite naudą). Jūs laiku nesumokate man už mano sklype sumontuotos (be mano jokio leidimo) jūsų įrangos laikymą, taip pat iki šiol neatlyginate man keliamus finansinius ir moralinius sunkumus. Ką galvojate?1.Jūsų įranga (stulpai ir laidai) visą laiką kėlė ir dabar manau jog kelia didelį pavojų mano sveikatai ar gyvybei. Praeitą vasarą buvo nutrūkęs ir nukritęs jūsų sistemos laidas ten, kur yra mano vaikščiojimo takas į daržus. Šis elektros linijos laidas galėjo nutrūkti bet kada, man einant po jo apačia, ir užmušti vietoje! Jūsų pavojingos produkcijos tiekimo sistema – tai didelis pavojus ne tik gyvybei, kas jums (LESTO, ESO) buvo visai neįdomu. Atrodo tai jums neįdomu iki šiol po 2017 gegužės mėnesį vykusio susitikimo su įmonės atstovais. Jūs LESTO ESO, tik mokate žvėriškai išsiplėšti skolas, kurias jums žmonės skolingi! Daugiau jūs atrodo nieko negalite. Ir tokia jūsų misija.

2. Kita problema, kurią kenčiu, ir kurią turėtumėte atlyginti man kartu su dalimi materialinės (piniginės) žalos, yra jūsų sumontuotų agregatų, t.y. gelžbetoninių statinių šešėliavimas ant mano atsinaujinančios energijos šaltinio – saulės elektrinės modulių (dalių).

Nepatogumus dėl elektros nepritekliaus, ką man sukėlė ir tebekelia jūsų įmonės įranga, ne tik grėsmę saugumui ir gyvybei būnant savo kieme, aš nuolat priverstas kentėti nuo 2014 09 01 iki 2017 12 10. Tai įrodančias foto nuotraukas su jų padarymo laiku bei data prie šio laiško pridedu prisegtuke  (IMG_8886.JPG, IMG_8887.JPG, IMG_8890.JPG, IMG_8895, IMG_8896, IMG_8897, IMG_3498.JPG, IMG_3501.JPG, IMG_3506. Apie 8 MB). Saulės elektrinės kitoje vietoje sumontuoti galimybės aš kol kas neturiu.

Reikalauju veikti nedelsiant. Man trukdančią jūsų komercinės įmonės įrangą pašalinti. O pinigus už man padarytą įvairią aukščiau paminėtą žalą, kurios sumą priskaičiavo mano gynėjai t.y. 3000 Lt pervesti į man priklausančią banko sąskaitą LT91 7044 0600 0793 8880, skubiai iki 2017 12 31. Manau ši mano reikalaujama suma yra juokingai maža, nes per tuos keletą metų dėl mažų pakrovimų žiemos metu, šešėliuojant jūsų laidams bei stulpams stipriai pagedo mano brangiai pirkti saulės jėgainės akumuliatoriai, bei nervai.

P.S.   Man perkant šią sodybą elektros instaliacija čia niekada nebuvo numatyta, taip pat kadastriniuose dokumentuose pirkimo metu čia nebuvo pažymėta niekeno jokių elektros perdavimo tinklų, ar jokių su su jūsų komerciniais elektros tinklais siejamų servitutų nebuvo.

Kodėl slepiate savo el. pašto adresą nuo Lietuvos Žmonių, aplamai, kam slėpti įmonės e.pašto adresą? Jeigu slepiate savo kontaktus – reiškia užsiimate veikla, kuria negalima.

Veikite nedelsiant!

Priešingu atveju imsiuosi sankcijų.

Linas Hermanas

Informacinio saugumo centras linas81kaunas@gmail.com