Mums rašo

Atviras laiškas PLB-nės tarybai, JAV lietuvių laikraščiui ,,biciulyste.com”

Written by Redakcija · 40 sec read

Labai nemalonu, kai J.Caspersen prie mano straipsnių, kurie remiasi unikalia ŠLB-nės archyvų medžiaga, prirašo savo pastabas, kad tai mano išgalvojimai, o ne archyvų faktai… PLB-nės Taryba irgi gerai žino, kas sutvarkė visus ŠLB archyvus ir parašė dokumentines knygas!!?

Atsakykite man vieną kartą p. Dalia Henke, ar ilgai Jūs leisite savivaliauti  Jūratei Caspersen, žeminant LB išeiviją, manipuliuojant  jų archyvus?