Mums rašo

Dr. Edvardas Satkevičius. LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTUI GITANUI NAUSĖDAI ATVIRAI

Written by Redakcija · 2 min read

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTUI GITANUI NAUSĖDAI

ATVIRAI     (kopijos teisėsaugai ir visuomenei)

Jūs esate vyriausias karinių pajėgų vadas ir privalote tiksliai žinoti Lietuvos gyventojų bei jų atskirų amžiaus grupių tikslius duomenis. Kai tapote Prezidentu, vienoje tiesioginėje televizijos laidoje Jūs nepataisėte vieno verslininko, kai jis pasakė, jog vykdomas genocidas ir jau iš Lietuvos išvarytas milijonas gyventojų. Jūs žinojote, jog išvaryti jau 2 milijonai. Aš apie tą nutylėjimą parašiau elektroninius laiškus beveik visiems prezidentūros darbuotojams, bet iki šiol negavau jokio atsakymo. Tikriausiai Jūs neištaisėte savo nutylėjimą, kuris pagal savo esmę yra Lietuvos žmonių neregėto masto klaidinimas. Iki paskutinės dienos prieš rinkimus slėpėte tikrą padėtį Lietuvoje ir pasistengėte, kad į Seimą išrinktų nusikalstamas konservatorių, socdemų ir liberalų partijas, kurios įvykdė neregėto masto žmonių išvarymą iš Lietuvos ir neregėto masto nuslėpimus bei klastotes. Taip sudarėte sąlygas šioms partijoms užgrobti valdžią. Jūs apgavote Lietuvos žmones ir įvykdėte valstybės perversmą.

Jei tai padarėte apgautas patarėjų, statistikos departamento ir spec tarnybų, tai privalote neatidėliotinai paskelbti apie tikrą padėtį Lietuvoje ir imtis sku-bių veiksmų pripažinti spalio 11 d. Seimo rinkimus neteisėtais ir negaliojančiais.

 

Dar kartą pridedu statistinius duomenis ir jų neregėtai didelį neatitikimą vienų kitiems

Lietuvos statistikos departamentas          https://osp.stat.gov.lt/web/guest/statistiniu-rodikliu-analize?hash=c308fd43-d06a-4717-af21-3ecc29e8c1ee#/  Oficialiai pagal Statistikos departamento duomenis Lietuvoje 2020 m. gyveno  2 795 334 gyventojai, o 1991 metais — 3 702 000 gyventojų. Dabar Lietuvoje gyvena apie 1,8 milijono.

Gyventojų oficialiai sumažėjo 3 702 000 – 2 795 334 = 906666. Tikrovėje dviem milijonais.

Vaikų iki 18 metų 2020 metų pradžiai Lietuvoje   498 821, o 1990 m. pradžiai

997 tūkst.    Lietuvos statistikos departamentas   https://osp.stat.gov.lt/informaciniai-pranesimai?eventId=63981        https://osp.stat.gov.lt/web/guest/statistiniu-rodikliu-analize?hash=c308fd43-d06a-4717-af21-3ecc29e8c1ee#/

Vaikų iki 18 metų sumažėjo  997000-498 821 = 498179, t.y. apie pusę milijono.

Suaugusių sumažėjo  906 666 – 498 179 = 408 487.

Į Vakarus išvyko apie 100 tūkstančių viengungių ir apie 300 tūkstančių vedusių, t.y. apie 150 tūkstančių šeimų. Valdžios partijos su prezidentais įvykdė stebuklą ar neregėto masto klastotę!? Kiekviena šeima išsivežė daugiau kaip po 3 vaikus!? 

2019 metais gimė    27 393, o 1990 m. gimė 56 900

2020 metų pradžiai Lietuvoje 17 metų amžiaus vaikų buvo     25 242.

2020 m. Lietuvoje 18 metų sulaukia tik 25242/56900 = 44,36% vaikų. Vėl ste-buklas ar klastotė — Vaikų sumažėjo virš pusės, o suaugusių tik septintadalis!?

Vaikai iki 18 metų 2020 metais sudarė 498 821/2 795 334 = 0,1784, t.y. tik 18%, arba apytikriai beveik penktadalį gyventojų. Jei vaikų sumažėjo apie pusę mili-jono, tai suaugusių turėjo sumažėti 4 kart daugiau, t.y. 2 milijonai. Vėl stebuk-las, ar neregėto masto nusikaltimas-klastotė!? Neatitikimas 1,6 milijono!?

Gyventojai 2 795 334 – Rinkėjai 2457722 = 337 612 vaikai iki 18 metų!? Vėl klastotė!?

Išlikimo strategijos vadovėlio — knygos „Labgeba“, Kaunas, 2008 — 256 psl. ir paveldo išsaugojimo knygos „Lietuviškos pavardės“, Kaunas, 2012 — 206 psl. autorius, labgebas, išradėjas, m. d., doc., Satkevičius Edvardas,     telefonas 8-676-87293, labgebas@mail.ru, satkevichius@yahoo.com; savivalda.online.lt.        Kaunas — 2020 m. spalio 19 d.

Po mėnesio gavau iš prezidentūros pasityčiojimo atsakymą. Prezidento nurodymu prezidentūra vaizduoja, jog nesupažindina prezidentą su jo nusikaltimais. Prezidentūra vaizduoja, jog nesupranta skirtumo tarp demografinės politikos, klastojimų ir prezidento, kaip vyriausiojo kariuomenės vado pareigų. 

Kas valdo Lietuvą, ar prezidentas, ar prezidentūra?

Dėl Jūsų elektroninio laiško2

Yahoo/Inbox

Rugilė Jonykaitė <rugile.jonykaite@prezidentas.lt>

To:satkevichius@yahoo.com

Wed, Nov 18 at 1:32 PM

Jūsų 2020 m. spalio 20 d. elektroninis laiškas Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijoje gautas.

Informuojame, kad vykdomąją valdžią Lietuvoje įgyvendina ir krašto reikalus tvarko Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Vyriausybė formuoja valstybės politiką migracijos srityje, organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja jos įgyvendinimą. 2018 m. rugsėjo 20 d. Lietuvos Respublikos Seimas nutarimu Nr. XIII-1484 patvirtino Demografijos, migracijos ir integracijos politikos 2018–2030 metų strategiją, kurioje nustatyti demografijos, migracijos ir integracijos politikos tikslai bei uždaviniai, darantys įtaką Lietuvos socialinei ir ekonominei raidai, bei pasiūlė Lietuvos Respublikos Vyriausybei patvirtinti Demografijos, migracijos ir integracijos politikos 2018–2030 metų strategijos įgyvendinimo tarpinstitucinį veiklos planą. 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2018 m. gruodžio 5 d. nutarimu Nr. 1216 patvirtino Demografijos, migracijos ir integracijos politikos 2018–2030 metų strategijos įgyvendinimo 2020–2022 metų tarpinstitucinį veiklos planą.

Taip pat pastebėtina, kad nuolatinę migracijos politikos įgyvendinimo stebėseną užtikrina ir svarbiausius migracijos politikos tikslus, principus ir kryptis nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. sausio 22 d. nutarimu Nr. 79 patvirtintos Lietuvos migracijos politikos gairės. Šių gairių nuostatomis vadovaujasi ministerijos, Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigos, įstaigos prie ministerijų, kitos Lietuvos Respublikos Vyriausybei atskaitingos valstybės institucijos ir įstaigos, pagal kompetenciją priimdamos sprendimus, rengdamos teisės aktų projektus, svarstydamos pasiūlymus priimti Europos Sąjungos teisės aktus ir rengdamos Lietuvos Respublikos pozicijas dėl šių pasiūlymų.

Respublikos Prezidentas pabrėžia, kad būtina spręsti demografinius iššūkius ir imtis priemonių, kurios mažintų skurdą, socialinę atskirtį, atotrūkį tarp šalies regionų, korupciją ir šešėlinę ekonomiką, sukurti skaidrią, subalansuotą ir teisingą mokesčių sistemą. 

Pagarbiai    Rugilė JONYKAITĖ   Asmenų aptarnavimo skyriaus vyresnioji specialistė. (Tel. (8 706) 61827)