Mums rašo

Geroji žinia viso pasaulio anykštėnams!

Written by Redakcija · 1 min read

2019-ieji Lietuvoje jau paskelbti Pasaulio lietuvių metais, o tą vasarą Anykščiuose vyks Pasaulio anykštėnų IX suvažiavimas.

Šio renginio svečius liepos 26-ąją Anykščiuose pasitiks ir į bendrą šventiškąją eiseną pakvies Pasaulio anykštėnų bendrija, gimusi 1992-ųjų vasarą ir iki šiol telkianti savo gimtinę mylinčius Anykščių krašto žmones.Savo veiklą Bendrija plėtoja trim svarbiausiomis kryptimis: anykštėnai – anykštėnams, anykštėnai – Anykščiams bei anykštėnai – Lietuvai ir pasauliui. Šalia kitų misijų Bendrija atstovauja ir pagelbsti anykštėnams, kurie siekia pažinti savo tėviškę, giminę, atkurti kitokius laiko ištirpintus ryšius, skatina kraštiečius savo intelektualiniu ir materialiniu indėliu turtinti gimtąjį kraštą, spartinti jo plėtrą ir teigiamas permainas. Itin svarbus Bendrijos siekis – skleisti viešąją informaciją apie pozityviąją anykštėnų veiklą įvairiose visuomeninio gyvenimo srityse, ją siejant su Anykščiais ir šio krašto indėliu į Lietuvos ir pasaulio istoriją.

Kas trejus metus rengiami Pasaulio anykštėnų suvažiavimai atgaivina bendravimo ryšius, padeda apsispręsti, kas Anykščiams ir anykštėnams šiuo metu svarbiausia. Pasaulio lietuvių metų proga į Pasaulio anykštėnų IX suvažiavimą pirmąkart bus pakviesti ir kitų Lietuvos kraštiečių organizacijų atstovai.

Svetingieji ir turistų pamėgti Anykščiai laukia Jūsų ištisus metus, bet ypač – paskutinį liepos savaitgalį, 26–28 dienomis, kai Anykščių miestas minės 579-ąjį gimtadienį, Anykščių parapija švęs didžiuosius Šv. Onos atlaidus, o visi anykštėnai džiaugsis proga sutikti seniai nematytus jaunystės draugus ar tiesiog įkvėpti gaivaus tėviškės oro.

Išsami Pasaulio anykštėnų IX suvažiavimo programa bus skelbiama 2019-ųjų pavasarį. Tačiau šioje programoje būtinai atsiras laiko ir vietos Anykščiuose pasklisti Pasaulio anykštėnų mintims ir balsams iš viso pasaulio.

Visuomet laukiame ne tik Jūsų pačių, bet ir Jūsų minčių! Todėl rašykite, kalbėkite, siūlykite ar linkėkite Anykščiams ir kitiems anykštėnams, siųskite tekstus, vaizdo ir garso įrašus, iš anksto žinodami, kad Jūsų ŽODIS ANYKŠTĖNAMS pradžiugins susirinkusiuosius.

Apie savo ketinimus atvykti praneškite, savo Žodį anykštėnams siųskite adresu: Pasaulio anykštėnų kūrybos centrui, Vilniaus g. 36, LT-29145 ANYKŠČIAI, LIETUVA, arba el. p. anykstenai@gmail.com.

Pasaulio anykštėnų bendrijos vardu – pirmininkas prof. Tomas Ladiga

2018 m. rugsėjo 23 d.

Pasaulio anykštėnų bendrijos vardu – pirmininko pavaduotoja Rita Virbalienė