Mums rašo

Ilgai prisiminsime 2023 – uosius metus

Written by Redakcija · 4 min read
 Mielieji draugai,Naujų metų pradžia – tai planų ir suvestinių laikas. Toliau pateikiame keletą svarbiausių praėjusiųjų metų įvykių „Ordo Iuris“ institute.
Metai prasidėjo galingų abortų ir „gender“ ideologijos lobistų išpuoliu prieš „Ordo Iuris“. „International Planned Parenthood“, „Centre for Reproductive Rights“ ir jų sąjungininkai nusiuntė laišką Europos Komisijai, kuriame ragino pašalinti „Ordo Iuris“ iš komitetų, stebinčių ES fondų lėšų panaudojimą, veiklos. Atrėmėme šį išpuolį ir dėl to visus metus galėjome saugoti, kad ES lėšos nebūtų skiriamos radikalių kairiųjų remiamų veiksmų Lenkijoje įgyvendinimui.
Rugpjūčio 1 d., minint Varšuvos sukilimo pradžios 1944 m. metines, Lenkijos pogrindžio valstybės fondas, valdantis istorinį biurų pastatą, kuriame įsikūrusi mūsų būstinė, atsiuntė mums neteisėtą prašymą „nedelsiant išsikraustyti iš PAST pastato“. Jei mūsų darbuotojams nebūtų leista patekti į biurą, tai galėtų kelti pavojų organizacijos egzistavimui. Mums vienareikšmiškai priešinantys didelių korporacijų remiamiems „gender“ programos teiginiams, tarptautiniai investiciniai fondai, valdantys didžiąją biurų patalpų Varšuvoje dalį, atsisako pasirašyti nuomos sutartį su „Ordo Iuris“. Laimei, mūsų Draugams ir Rėmėjams reikalaujant, fondas neišdrįso imtis neteisėtų veiksmų, trukdančių mums patekti į biurą. Spauda pranešė, kad Lenkijos pogrindžio valstybės fondui šiuo klausimu skambino tiek daug žmonių, „kad reikėjo išjungti telefonus“. Teisinį ginčą su Lenkijos pogrindžio valstybės fondu tęsiame teismuose, tačiau mūsų situacija vis dar neaiški…
Taip pat esame labai susirūpinę dėl Katovicų apeliacinio teismo sprendimo, kuriuo mums buvo nurodyta atsiprašyti už tai, kad viešai informavome apie daugybę trūkumų prof. Evos Budzynskos (Ewa Budzyńska), persekiojamos už tai, kad paskaitoje nurodė, kaip skirtingos kultūros supranta šeimą ir santuoką, teismo procese. Profesorės bylą laimėjome. Dabar pateikėme kasacinį skundą Aukščiausiajam Teismui, nes atsiprašymas didžiausiose žiniasklaidos priemonėse gali kainuoti… daugiau nei 250 000 eurų!
Praėjusius metus galima prisiminti ir dėl kitos priežasties. Prieš mėnesį prasidėjo revoliucinė ES sutarčių keitimo procedūra, kuria siekiama sukurti centralizuotą „Europos valstybę“ su sostine Briuselyje. Mūsų analizė rodo, kad 267 sutarčių pakeitimų priėmimas reiškia, kad nacionalinės valstybės nebekontroliuos savo sienų saugumo, pramonės, kariuomenės, transporto infrastruktūros, diplomatijos ir net švietimo ir gyvybės apsaugos politikos sprendimų. Briuselis nori priimti sprendimus ir sveikatos priežiūros politikos klausimais mūsų šalyse, siekdamas priversti sutikti su abortais ar eutanazija. Pradėjome kurti plačią pasipriešinimo šiems ketinimams koaliciją.
Pabrėžėme, kad 2023-ieji buvo jau 8-ieji augančios agresijos prieš Lenkijos katalikus metai, todėl mūsų veiksmai, ginantys krikščionis, turėjo stiprėti.
Dėl pakartotinių išpuolių parengėme „Katalikų vademecum“ – lengvai suprantamą praktinių teisinių patarimų, kaip elgtis tokiose situacijose, rinkinį, kurį išsiuntėme į Lenkijos parapijas. Jį taip pat galima rasti internete ir naudotis nemokamai.
Gynėme gerą šventojo Jono Pauliaus II, kurį užsipuolė užsienio savininkams priklausančios televizijos žurnalistai, vardą. Atskleidėme melą ir aiškinome žiniasklaidos šmeižikų manipuliacijas. Daugiau nei 65 000 žmonių palaikė mūsų protestą internete. Prisijungėme prie visoje šalyje vykstančių eitynių, ginančių gerą popiežiaus vardą, akcijos ir pasiūlėme jų organizatoriams nemokamą teisinę pagalbą.
Parengėme kelis teisės aktų, kurie sustiprins Konstitucijoje įrašytų tikinčiųjų teisių garantijas, pasiūlymus. Taip pat paskelbėme sąžinės laisvės apsaugos vadovą.
2024-ieji taip pat buvo reikšmingų laimėjimų metai. Instituto įkūrimo 10-mečio proga surengėme tarptautinę mokslinę konferenciją apie šeimos politikos kultūrinius aspektus ir demografinę krizę Vakarų civilizacijos šalyse. Joje dalyvavo ekspertai iš Lenkijos, Jungtinių Amerikos Valstijų, Didžiosios Britanijos ir Vengrijos. Jubiliejinės konferencijos baigiamosios šventės metu įteikėme „Ordo Iuris“ liūto“ apdovanojimus, internetinio balsavimo metu išrinktiems asmenims, labiausiai prisidėjusiems prie gyvybės, šeimos, laisvės, kultūros ir krikščioniškojo paveldo gynimo Lenkijoje.Laimėjome bylą dėl Janušo Komendos (Janusz Komenda), kuris buvo atleistas iš darbo „IKEA“ bendrovėje už Šventojo Rašto citavimą vidiniame susirašinėjime. Šiemet dviejų instancijų teismai įpareigojo grąžinti Janušą Komendą į jo pareigas. Teismo sprendimas įvykdytas.
Mūsų dėka laisvėje yra ir studentė Marika, nuteista 3 metams laisvės atėmimo bausme už bandymą iš kito žmogaus rankų išplėšti tuščią vaivorykštės spalvų lininį maišelį, kainuojantį … apie 4 eurus. Šis teismo nuosprendis buvo labai neteisingas, ypač lyginant su bausmėmis, skirtomis LGBT aktyvistams, smurtaujantiems su peiliu rankose. Mergina kalėjime praleido daugiau nei metus. Mes paprašėme Lenkijos Prezidento suteikti jai malonę, o generalinis prokuroras mūsų prašymu pripažino bausmės atlikimo pertrauką iki Prezidento sprendimo.
Anksčiau Mariką nuteisęs teisėjas teigiamai įvertino malonės prašymą. Gruodžio mėnesį Prezidento kanceliarijai įteikėme peticiją, kurią palaikė 15 NVO ir daugiau nei 28 000 lenkų. Po keturių dienų Prezidentas suteikė Marikai malonę.
Mūsų pastangomis teismas nuteisė Justyną Wydžynską (Justyna Wydrzyńska) iš „Abortų svajonių komandos“ už pagalbą ir bendrininkavimą, atliekant medikamentinį abortą. Tai precedentą kuriantis abortų aktyvistės, kuri pažeidė Lenkijos įstatymus ir viešai tuo gyrėsi, atvejis.
Taip pat paskelbėme „Pro-Life” enciklopediją“, kuri yra tikras patikimų žinių ir mokslinių tyrimų apie žmogaus gyvybės apsaugą prenataliniu laikotarpiu rinkinys. Dabar verčiame jį į anglų kalbą, kad juo naudotis galėtų „pro-life“ judėjimai kitose šalyse.
Niujorke įkūrėme „Ordo Iuris International“, kurios dėka netrukus tapsime pirmąja konservatyviąja nevyriausybine organizacija iš Europos, kurios atstovas nuolat dalyvaus pagrindinėje Jungtinių Tautų organizacijos veikloje. Ginsime gyvybę, šeimą, laisvę ir suverenitetą JT, UNICEF, PSO, kur gimsta dauguma žalingų šias sritis liečiančių pasaulinių iniciatyvų. Šiuo tikslu pradėjome bendradarbiauti su svarbiausiais centrais, ginančiais normalumą ir sveiką protą, pradedant garsiuoju „First Things“ žurnalu, „The Heritage Foundation“ ir baigiant šeimos tyrimais garsėjančiu „Family Research Council“. Taip pat stipriname ryšius su senaisiais bendradarbiais, tokiais kaip „Organization for Families“, „Family Watch International“ ir „Phyllis Schlafly Eagles“. Pastaroji rugsėjo mėnesį apdovanojo mus „Phylllis Schlafly’s Eagle“ apdovanojimu.
Kovojame su farmakologine kastracija ir chirurginiu vaikų žalojimu. Parengėme įstatymo, draudžiančio žaloti nepilnamečius vadinamojo „lyties pakeitimo“ procese, projektą, kuris sukėlė viešas diskusijas žiniasklaidoje. Jame atkreipėme dėmesį į tai, kad Švedija, Prancūzija, Jungtinė Karalystė ir kai kurios JAV valstijos nebeleidžia nepilnamečių tranzicijos. Viešosios nuomonės apklausos parodė, kad siūlymą uždrausti vaikų tranziciją Lenkijoje palaiko dauguma visų partijų rinkėjų. Ši tema netrukus vėl bus garsi, nes į mus kreipiasi asmenys, nukentėję nuo „gender“ lobistų skatinamos tranzicijos, ir čia gauna teisinę paramą.
„Ordo Iuris“ veiksmų mastai auga, o informacija skleidžiama efektyviai. Iš viso mūsų medžiaga žiniasklaidoje buvo cituota 1487 kartus, o instituto ekspertai žurnalistams pateikė 219 komentarų.Per pastaruosius 12 mėnesių paskelbėme 8 ataskaitas, mokslines monografijas ir teisinius vadovus, 51 išsamią teisinę analizę ir nuomonę, taip pat „Ordo Iuris“ nuomonę, pateiktą Lenkijos ir tarptautiniams įstatymų leidėjams viešųjų konsultacijų metu, 1 įstatymo projektą, 86 komentarus.
2023 m. Europos Žmogaus Teisių Teismui ir Lenkijos Konstituciniam Teismui pateikėme 11 teismo konsultanto (amicus curiae) nuomonių ir dar 16 prašymų dėl instituto dalyvavimo EŽTT procesuose.Surengėme 6 konferencijas ir mokslinius seminarus. Dalyvavome 10 tarptautinių konferencijų, organizuotų Lenkijoje, Vengrijoje, Belgijoje, Lietuvoje, Slovakijoje, Šveicarijoje, Jungtinėse Amerikos Valstijose ir Argentinoje.
2023 m. Intervencijos teismo procesuose centras gavo 428 teisinės pagalbos prašymus.Jei galite, paremkite mus finansiškai paspausdami žemiau esantį mygtuką:Pritariu!Persiųskite šį naujienlaiškį savo draugams ir paraginkite juos užsiprenumeruoti. 
Norėdami prisijungti prie adresatų sąrašo, paspauskite toliau esantį mygtuką ir pasirinkite kalbą iš galimų kalbų sąrašo (“Newsletter Language”):NewsletterSu pagarba,Jerzy Kwaśniewski, Teisinės kultūros instituto „Ordo Iuris“ pirmininkas Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iurisul. Zielna 39, 00-108 Warszawa(22) 404 38 50en.ordoiuris.pl