Mums rašo

Jei J.Janonis šiandien rašytų „Ar tu matei?“

Written by admin · 53 sec read

Ar tu matei kaip alkanąją minią policija „bananais“ vaikė?
Nevirpo konservatoriams krūtinė – Juknevičienė savo nuopelnu palaikė,
Kad jos širdis nesuvirpėjo ir aikštę kulkomis nusiejo…

Ar tu matei? O aš mačiau, kaip provokatoriai į Seimo langus plytas mėtė,
O mitingo organizatorius į teismą pasiaiškint kvietė…
O aš mačiau! Policija tą kartą Seimą gynė kaip mokėjo…
O neužilgo patys mitingavo ir prie Vyriausybės basi ėjo…
O žmonės tylom žvelgė ir jų negailėjo…

O aš mačiau…Tai dar tik „dešiniųjų“ partijos parodė savo tikrą veidą…
O kas bus kai Grybovska parodys „juodu diržu“ jums, rinkėjai, jūsų klaidą?
Tada ir jūs matysit, kaip gėjų paradai gatvėmis žygiuoja,
Ženijas du vyrai, o lesbietės rankom ploja…

Kaip vaikus – našlaičius pedikai augina,
Kaip lietuvaičius homikai vilioja ir tvirkina…
O „loterantai“ – alasą toliau Europoj kelia
Savo biblijinių brolių nuodėmes su Lietuvos istorija ir purvu velia…

Maža to – dar reikalauja už savus griekus
Žalos atlyginimo išmokėti lietuvius!!!
Gal jau matai? Ir nebalsuosi už persikrikštijusius komunistus,
Liberalus ir konservatorius – jų bičiulius,
Už okupantų partijas ir globalistų chartijas?

Juk turime savų organizacijų patriotinių  ir
Nukentėjusių kovotojų.
Ir žudytų, ir muštų, ir svarstytų, ir teistų…
Bet visviena – dar gyvų!
Neužmirškime mes jų.

Būkime kaip visad – drąsūs! Tegul priešai čiupras karos
Mes balsuokim už Venckienę, už pastovią- ne vienadienę!
Ir išbraukime visus buvusius išdavikus.