Mums rašo

Julija Iskevičienė. Koncertas visų šventųjų dienai Spalio 31d.; “Sielų Upė “2019 Lapkričio 1 d.

Written by Redakcija · 1 min read

Pasitinkant visų šventųjų dieną ir Vėlines Kviečiame uždegti žvakutes net tik ant savo artimųjų kapų, bet ir nepamiršti  uždegti žvakelę ant Lietuvai nusipelniusių žmonių,Lietuvos laisvės kovotojų  ,žuvusiųjų už Lietuvą savanorių, karių, partizanų, sukilėlių, šaulių, mirusių LLKS narių , sąjūdiečių, I ir II pasaulinio karo aukų ,o  taip ant  visų pamirštųjų kapų .PLTNMRA pirmininko pavaduotoja

Julija Iskevičienė

 tel.861023614

veliniu koncert 2019  Visų šventųjų dieną Kauno senamiestį nušvies tūkstančiai žvakių žiburėlių. Miesto širdyje jau 18-us metus iš eilės tekėsianti „Sielų upė“ primins apie Anapilin iškeliavusius mūsų artimuosius, draugus ir tuos, kuriuos ilgainiui palikome užmaršty.

 Lapkričio 1-ąją kviečiame kartu nušviesti žvakelių kelią nuo Vilniaus gatvės link Kauno rotušės. Ugnelės žibės nuo 17 iki 22 val.
Susitikime pasisemti rimties ir ramybės, kartu uždegti mažą ugnelę besiilsinčių artimųjų atminimui. 

bingelio choras Velines Koncertas visų šventųjų dienai 

 Spalio 31d. nuo 19.00 iki 20.00 val. Kauno apaštalų Petro ir Povilo arkikatedroje bazilikoje 

Requiem“, gedulingos mišios už mirusiuosius, viena žymiausių W. A. Mozarto kompozicijų, užbaigta 1791 m. Tai buvo paskutinis kompozitoriaus kūrinys, skirtas atlikti 4 solistams, mišriam chorui ir orkestrui, po W. A. Mozarto mirties užbaigtas jo kolegos.

W. A. Mozartas sukūrė palyginti nedaug bažnytinės muzikos. Pagal legendą, pas jį apsilankė juodai apsirengęs nepažįstamasis ir užsakė kompozitoriui parašyti gedulingas mišias. Apie šį apsilankymą porą mėnesių prieš mirtį kompozitorius rašė laiške: „…Negaliu pamiršti šio nepažįstamojo, jis stovi man akyse – prašantis, persekiojantis, reikalaujantis. Aš tęsiu, nes darbas mane kamuoja mažiau negu poilsis. <…> Aš jaučiu, man kužda nuojauta, kad mano valanda atėjo; einu į mirtį; sutiksiu ją anksčiau nei būčiau galėjęs pasidžiaugti savo talentu. Gyvenimas toks gražus, jis buvo toks daug žadantis, tačiau kas skirta, to nepakeisi. Niekas nežino, kiek dienų liko, reikia atsiduoti likimui. Baigiu, nes manęs laukia gedulinga giesmė, kurią aš privalau užbaigti.“

„Requiem“ sudaro 12 dalių. Ypač įsimintinos dalys „Dies irae“ („Dieną rūsčią“) bei „Lacrimosa“ („Sielvartingoji“). „Dies irae“ yra ypač dramatiška, aktyvi, vaizduojanti mirties siaubą bei žmonių maldavimus pasigailėti. „Lacrimosa – tai ramybės oazė, pasižymi subtilia lyrika, sukauptomis dejonėmis, skaudžiais atodūsiais tarp žodžių.

Atlikėjai
KAUNO MIESTO SIMFONINIS ORKESTRAS
KAUNO VALSTYBINIS CHORAS

Solistai:
ELENA KALVAITYTĖ-VITKAUSKIENĖ (sopranas)
JURGITA ŠALČIŪTĖ (mecosopranas)
ARTŪRAS KURMALIJEVAS (tenoras)
DEIMANTAS BRAUKYLA (bosas)

Dirigentas PETRAS BINGELIS

Įėjimas nemokamas