Mums rašo

Kam tarnauja Seimas – Tautai, ar politinei mafijai?

Written by admin · 4 min read

Ateina visuomenės praregėjimo laikas.  Ir klanų veiksmai – paradoksas – tą laiką artina.
 P.Gylys

Ko gero beprecendentinį Europoje, šliaužiantį, nesmurtinį, todėl  Konstitucijos nedraudžiamą (!), valstybės užgrobimą prisieina konstatuoti kaip įvykusį faktą: VSD, prokuratūra atstovauja tiktai klano interesams, teismai ir akivaizdžiai ,,pakabinta” prezidentė jau beatodairiškai aptarnauja tik klaną; Konstitucija pasirūpinta iš anksto – štai jos 8 straipsnis:

,,Valstybinės valdžios ar jos institucijos užgrobimas smurtu laikomi antikonstituciniais veiksmais, yra neteisėti ir negalioja.”

Čia leiskite pacituoti save patį: ,,Pabrėžiu – užgrobimas smurtu; tuo tarpu dabar vykstantį valatybės užgrobimą vargiai bau smurtiniu pavadinsi, juolab jis vyksta bendru prezidentės ir parlamento… sutarimu, ane, mielieji mano? O kas neuždrausta – tas galima! Taigi, Konstitujoje aptikau ,,skylę”, na, tiesiog prarają, kurion dabar smenga, ką tik vėl pasaulio politiniam žemėlapyje atsiradusi valstybėlė, kuri Lietuva vadinas…”

Apie visišką Seimo užvaldymą sužinosim artimausiom dienom, kada atseit savo rinkėjams atstovaujantys seimūnai prabalsuos už tapusios Tautos pasipriešinimo visai klaninei sistemai simboliu, Neringos Venckienės, neliečiamybės panaikinimą – faktiškai atidavimą politiniam, o gal net ir fiziniam susidorojimui su ja, tik jokiais būdais ne objektyviam jai suregztų melagingų kaltinimų nagrinėjimui teisme.
 Kas tada?
Štai tada ir prasidės neišvengiamas naujųjų tautos ponų, kokiais jau dabar save mato tie išgamos, žlugimas.
 Koksai bebūtų to istorinio Lietuvai balsavimo rezultatas, mes turėsime Juodąjį Lietuvos sąrašą – Tautos išdaviku Seime – sąrašą… 

Ši žinutė bus dar šiandien, 2013 metų kovo 25 d. pasiųsta visiems galimiems kandidatams asmeniškai; tad nebus pastariesiems jokių galimybių po balsavimo apsimesdinėti tokiais politiniais kvaileliais, girdi, … …, tai jau tikrai. Ir kas ypatingai svarbu, –  jie žinos, kad mes žinom, kad jie žino, kad mes žinom… Tūkstančiai interaktyvaus romano skaitytojų šiuo metu Internete skaito  šias eilutes, jas skaitys ir ,,sąrašinių” vaikai ir anūkai; ar supranta pastarieji, kad jau tą pačią minutę, prabalsavę už politinį susidorojimą su Neringa, patys virs politiniais… lavonais.
 ,,Lietuva, kilki į žūtbūtinę kovą su politine MAFIJA!” – toks svarbiausias dabarties  šūkis Tautai!
Dabar kiekvienas turi apsispręsti, kurioje jis barikadų pusėje, būtent dabar, nes rytoj…
Dar kartą čia užakcentuoju, koks bebūtų balsavimo rezultatas, asmenys esantys šiame gėdingame sąraše iš anksto patys save perveda į politinių lavonų kategoriją, ir ne kitaip…
  Kodėl?
 D.Grybauskaitė Briuselyje: ,,ES visi puikiai supranta turintys reikalą ne šiaip su Rusija, o su V. Putino Rusija”
 Je, nemažiau, madame, ES visi puikiai supranta turintys reikalą ne šiaip su Lietuva, o su klano užvaldyta Lietuva, kurioje ,,mūsų” prezidentės svarbiausias šiuo metu politinis uždavinys – būti politine klano priedanga; ką gi, komjaunuolė Dalytė nuo jaunystės dienų pasižymėjo ypatingu pareigingumu, ane?

Deja, Briuselis šiuo metu tiesiog paskendęs Europos finansinėse problemose ir jam iš pirmo žvilgsnio Lietuvėlės problemėlės ,, ne prie ko”, bet tik iš pirmo žvilgsnio… Politinės mafijos valstybės užgrobimas demokratine save laikančioje Europos Sąjungoje – tai skandalų skandalas… Ir dabar yra geriausias laikas (kadangi patys jau nebepajėgiame išpjauti šią šunvotę iš Europos, būtent Europos, kūno) pateikti šį, hmm, siurprizą Europai, juolab kad ir su piketais nereikės dangintis į Briuselį, – jis pats atvažiuoja Vilniun… Ir ką ten Europos, reikia viso pasaulio dėmesį pritraukti dar šį pavasarį – tegu visas pasaulis sužino, kokiame mėšle tūnome; metas, kaip sakiau, ateina tam pats palankiausias.

Akivaizdu, kad esant tokiai situacijai klanas iš įsiūčio raitysis, kaip ta gyvatė, prismeigta už uodegos, teismai tikrai nebeišdrys tyčiotis iš Neringos Venckienės, kaip dabar tyčiojasi VaSaDas su prokuratūra iš Seimo…
 Ką gi, padariau viską, ką galėjau, kad ramia sąžine pakviesti ponus ir ponias Seime…

2013.03.25
Benjaminas Zavurskis, šioks toks Lietuvos tikrojo – dvasinio – atgimimo sąjūdžio iniciatorius.

P.S.
Apginkim mūsų NERINGĄ!
Viešas FB renginys

Pedofilinio KLANO orgija tęsiasi, nes tęsiasi daugelio mūsų abuojumas Lietuvos Likimui, o tuo pačiu ir mūsų visų vaikams. Tad sukruskime pagaliau, pakilkime pagaliau, nes KLANAS jau smaugia Lietuvą… Šiandien neapginsim Neringą – rytoj niekas neapgins Tavęs!
 Mielieji, esu tikras, kad iki š.m. kovo 10 d. sugebėsime susiorganizuoti tam, kad mūsų (mūsų?) Seimas gautų iš Tautos galingą impulsą, nulemsiantį balsavimo dėl Neringos Venckienės rezultatus…
Klano – ne Tautos – atstovai ir jo subinlaižiai Seime iš anksto drąsinasi – drąsinasi… iš baimės neįtikti savo šeimininkams, drąsinasi pateikti aiškią žinią visam pasauliui, jog pedofilinis KLANAS galutinai užgrobė Lietuvos valstybę.
Mūsų arsenale yra daug ginklų, bet svarbiausias ginklas – gimstančios pilietinės visuomenės ryžtas apginti mūsų Lietuvėlę, mūsų vaikus, mūsų ateitį…
Benjaminas Zavurskis
http://www.facebook.com/events/325195084261982/?ref=ts&fref=ts

PIKETAI PRIE SEIMO DĖL NERINGOS VENCKIENĖS
Viešas FB renginys
http://www.facebook.com/events/154148361417790/?ref=ts&fref=ts

P.P.S. Tolesnį temos rutuliojimą interaktyvaus romano puslapiuose galite sekti čia:
,,Madame Grybauskaitė kaip Lietuvos nuostabybė ir kaip su ja kovoti”
 http://benamis.livejournal.com/3703.html

Kita susijusi informacija:

1. Ne Neringos – Lietuvos – likimas dabar sprendžiamas…

http://benamis.livejournal.com/3169.html

 2.Laiškas būsimai prezidentei.
 http://blog.delfi.lt/zavurskis/22917/

3.Lietuva, kylam į žūtbūtinę kovą su politine MAFIJA!
http://benamis.livejournal.com/5401.html
 
4.Ar pagydomas politinis idiotizmas, arba Kas šokdina Grybauskaitę?

Pirmadienis, 2013-01-28

Praėjus beveik metams, jau ir pusakliam Lietuvos ,,elitui’’ turėtų akis badyti Berlyno… benamio išsakyti perspėjimai:

,,Atviras laiškas dabartiniams Lietuvos parlamentams  ir pora  žodžių dabartinei LR Prezidentei

Tiesiog negaliu tylėt, stebėdamas, ką išdarinėja gudragalviai marazmatikai lietuviškoje politinėje balutėje…

 Jeigu ne eilė  grubiausių klaidų, milijardinių aferų šalies energetikoje ir didžiausio negražinamo nuostolio – paterioto laiko, gal dar būtų galima rengtis VAE statybai, bet ne dabar, kai pasaulis jau yra  įpuolęs į daugiametę recesiją , neišvengiamai peraugsiančiai  į nevaldomą  pasaulinį chaosą, po kurio, jeigu žmonija išeis nežlugusi galutinai, būsime jau visiškai kitoje situacijoje su visai kitomis technologijomis, kitais energijos poreikiais ir naujais energijos išgavimo šaltiniais…Tada VAE griaučiai, sulig dešimtimis taip ir neužbaigtų statyti nacionalinio lygmens stadionų, kabos ateinančiom kartom nepakeliamu akmeniu…
 Kas  už tai atsakys? Tik, aišku, ne dabartiniai, atsiprašant, politikieriai, ieškantys, visų pirma, naudos sau, o atsakomybę bandantys uždėti rinkėjams. Ir sugalvok tu man, viso labo, hm, patariamajį referendumą. Už ką balsuos Joniškio Jonis po masinio smegenų praplovimo ir suktaus referendumo klausimo pateikimo, jeigu, aišku, dar ateis prie balsadėžės…

 Labai tikiuosi, kad atsiras Lietuvoje bent vienas ekonomistas profesionalas, kuris populiariai išaiškins, ką reiškia imtis tokio projekto dabar, kai, sakau dar kartą, pasaulis grimzta gal net į dešimtmetę recesiją; ir tai geriausiu atveju, nes gali būti kur kas žiauresnių dalykų…

O dabar pora žodžių poniai Grybauskaitei: ,,Lietuvoje yra prezidentė, bet… Bet  M E S  jos neturime, Madame.

Benjaminas Zavurskis, Lietuvos Benamis.

Berlynas, 13.04.2012‘’

…Net Tautos aiškiai išsakytas ,,NE!’’, pasirodo, niekam nė  motais.

Taigi šiuo metu politinis kadrilis prezidentūroje sklandžiai pereina į  pasiutpolkę …
 
Ale stabdykim tą…, nu, tą ne ,,mūsų’’ prezidentę !
http://blog.delfi.lt/zavurskis/22900/

5.Kaip ilgai dar pakęsim prezidentę – KOLABORANTĘ ?!
http://benamis.livejournal.com/3567.html

Ar Grybauskaitė laimės Lietuvai Nobelio Taikos premiją?

http://blog.delfi.lt/zavurskis/7252/

6.Ar suvoks pagaliau T A I Algirdas Butkevičius?

http://blog.delfi.lt/zavurskis/23463/

7.A.Butkevičius, kaipo išankstinis klano subinlaižys Seime
http://benamis.livejournal.com/998.html

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=291040584255368&set=a.305621516130608.93886.100000482871238&type=3&theater

http://benamis.livejournal.com/5845.html

Red. prierašas: kalba netaisyta