Mums rašo

Kas kurdupelis?

Written by admin · 5 min read

Trys namo pletkorkos, pasišiaušusios kaip varnos, pešasi namo prieangyje, kad net visas kiemas skamba! O kaimynai, atidarę langus, džiaugiasi nemokamu spektakliu ir svarsto girdimą informaciją…
– Tai tu man pasakyk, kas tikrasis kurdupelis, jei žodžio kilmė ne lietuviška, jį ištaręs asmuo taip pat ar tik „ne lietuviškos kilmės grafas“ (?) ir reiškia tasai žodelis mažą, sustumtą, beformę, kuprotą būtybę, kuriai niekas nesiseka? – putojo žiloji.

– Ar tik nesitaikai Landsbergio apjuodinti šiais įtarimais? – sprogdino akis storulė, – juk straipsnyje aiškiai įvardintas Vaišviliokas!!!
– Na, „ne lietuviškos kilmės grafas“ jau nebe pirmu epitetu pavaišino lietuvių Tautą – įsiterpė buhalterė, – mes ir „šunauja“, ir „burokai“, ir „liurbiai“, ir „azijatų sumaišyti palikuonys“! O dabar dar ir „kurdupeliai“, „bambaliniai“, lyg jo sūnaitėlis irgi nebūtų gerokai sriūbtelėjęs?
– Aa, tai jis nuo šunaujos pabėgo į Europarlamentą, – pertraukė žiloji, – o iš toliau nebaisu ir kolioti Tautą, kurios „faktiniu prezsidentu“ žūtbūt atgaline data nori paskelbtas būti?!
– Na, nepaskelbė jo „faktiniu prezidentu“ konservatoriai per 4 metų kadenciją, tai per tas kelias dienas – nebesuspės, – užginčijo buhalterė.
– Jie ir iš Uspaskicho „nesuspėjo“ nekaltumo prezumpcijos atimti, o dabar va – ginčija Konstituciniame Teisme visus rinkimus! – Toliau putojo žiloji, – tai ir „faktinį prezidentą“ paskelbti suspės skubos tvarka – ir išgraužk! Ir bus įrašytas į Lietuvos istorijos valdovų sąrašą „mažas, sustumtas, beformis, kuprotas, nesėkmingai bandęs prasukti nelegalų ginklų gešeftą už 1,5 milijardo dolerių“…
–  Tave į cypę kartu su Vaišvilioku už tokius žodžius reikėtų… – nubraukė ašarą storulė.
– Na, žodžio atitikimą vaizdui lengva patikrinti, – ramino storulę buhalterė, – sustatei greta Vaišvilioką su Landsbergiu ir matosi, kas aukštas, šviesiaplaukis, mėlynakis, o kas – atvirkščiai…
–  Kurdupelis, kurdupelis,  – pertraukė buhalterę žiloji, – ir dar po medžiu stovi, ir piršto nejudina Kauno pedofilijos byloje! O pasirodo, kad prieš Wiliamso aferą buvo dar ir ginklai!!!
– Na, nusiimk tą megstą beretę,  – siūlė buhalterė, – ir su skarele ant galvos blaiviai kaip Žemaitė pažiūrėk į savo stabuką: Kovo 11-ąją Z.Vaišvila su S.Lozoraičiu vos-ne-vos prastūmė!   Lietuvą į Interpolą,  dar  nepripažintą, bet Zigmas „įtarpavo“! IAE trečio bloko statybą Vaišviliokas irgi sustabdė…
–  Jo, jo, jo – vėl pertraukė žiloji, – Zigmas net su savo skriaudikais mokėjo sutarti! Jau pamiršote, kai „šliaužianti“ okupacija užiminėjo TV, spaudos rūmus, spaustuvę, kurią saugojo Vaišvila? Tada net per TV parodė kaip mirtinai sumuštą trigubą deputatą Zigmą išnešė iš pastato… Tai va, kai sustreikavo Alytaus kalėjime kaliniai ir pagrąsino nužudyti įkaitus, tai tie patys, buožėmis sudaužę Vaišvilioką, jį ant neštuvų vežė deryboms, nes niekuo kaliniai daugiau nebepasitikėjo tik Zigmu!!!
– Ir derybos pavyko! – papildė buhalterė, – kas valandą kaliniai paleisdavo po įkaitą ir taip per naktį gražiuoju buvo išspręsti streiko reikalavimai…
– Nepamiršk, kad Vaišvila ant žemės neštuvuose, o šalia stovi kerziniai batai tų, kurie dieną jį sumušė! – pylė žibalo į ugnį žiloji, – kas galėjo užtikrinti, kad po derybų jie vėl nepradės jo spardyti?!!
– Tai pasiūlyk jį šventuoju paskelbti,  – atsimušė storulė, – arba Prezidentu išrinkti!
– Gana blaivi mintis, – kontatavo buhalterė, – Vaišvila tikrai užrauktų visas korupcijas ir neteisėtus turtus bei apmokestintų turtuolius, o varguoliams atleistų krizinius diržus nuo kaklo. Jei valstybė turi pinigų AE, skalūninių dujų gamyklos statyboms, tai pirmoje eilėje reikia gelbėti Tautą nuo bado…
– Jo, jo, jo, – o vietoj atomo ir skalūno – pasiimti darmavą Žemaitijos terminių vandenų šilumą!!! – jau nebe putojo, o rėkė žiloji. – O į cypę susodinti visus Mažeikių, Leo, VEKSo, AE ir skalūnų aferistus…
– Nesusodinsi, – ramino buhalterė, – juk visi prokurorai – kišeniniai…Ta prasme, kad nuo tų korupcinių milijardų ir jiems, galimai, nubyra milijonas kitas? Taigi, rašė, visa spauda mirgėjo apie Matonių broliją? Policijos ministro pavaduotoją! Nors patį ministrą M.Misiukonį 3 kartus Seimo komisija, vadovaujama Vaišvilioko, atmetė!!! Bet Landsbergis jį vistiek paskyrė!!! O tasai Misiukonis pasirinko pavaduotoju Matonį, turintį brolelį kagėbistą, kurį tik po Maskvos pučo Grigaravičius skubiai priėmė į Lietuvos policiją? Dabar –  jis jau visos Lietuvos kriminalinės policijos biurui vadovauja! O kitas Matonis policijos komunikacijai vadovauja, todėl visa Lietuvos informacija jo rankose…
– Ach štai, kodėl Landsbergio „pakibęs kurdupelis“ barška visais šonais, – susiprato žiloji, – o Vaišvilos 5 pareiškimai ir 2 preskonferencijos pratylėtos?! Tai net signatarams burnas galima užkimšti?!
–  Kas dabar bus – Vaišvilioką sodins?- sukluso storulė. – Už tuos pareiškimus, už išviešintus ginklų aferas ir pasisakymus konferencijose?!
–  Pagaliau susipratai, – nusišaipė žiloji, – jį jau keleri metai Matoniai tąso po teismus už savo nuosaviausias šunystėles! O tai paviešinusius laikraščius – kaukėti pareigūnai papurtė, kompiuterius išsinešė ir turbūt ieskojo tų Landsbergio pasirašytų sandorių dėl ginkluotės pirkimo iš SSSR?!
– Ir rado? – pasibaisėjo storulė. –Tai kaip tada atrodys Seimo pripažintas faktiniu Prezidentu, jei jis tuo pačiu metu ir kvietė Tautą ginti Seimą, ir pats slaptai sutartis su SSSR sudarinėjo dėl ginklų pirkimo?!
–  Taip ir atrodys – kaip išdavikas kad atrodo, besidangstantis svetimais nuopelnais, –  tėškė žiloji, – o pats „vsio zakonno“ persikėlęs smėlėtas Kačerginės žemės į Vilnių ir tapęs milijonieriumi,  dar ir atgaline data prezidentu taps… gal?
–  Va tokias politines mimikrijas mums dovanoja neatlikta desovietizacija! – Taikėsi užbaigti ginčą buhalterė, bet kur tau! – Desovietizacijos kelis įstatymo variantui rigi buvo sužlugdyti?
 – Betgi mes neužmiršome Sąjūdžio pasiūlytus labai žmogiškus principus – nesiskaldyti ir vienas kito nekaltinti, o vieningai atstatinėti Lietuvą!!! – sielojosi storulė. – Tai netgi vagišiai ir tie mitingų metu netuštino mūsų kišenių, o pasirodo vadai – viena šnekėjo, o patylom kitką darė?!.
– Ir tą kitką galima labai  apčiuopiamai milijardais įvertinti! – vėl įniršo žiloji, – pradedant 1,6 milijardo ginklų sandoriui, tik dabar Vaišvilioko išviešinto, pratęsiant Mažeikių afera už 4 milijardus, Leo finansinėmis 1,4 milijardo machinacijomis ir dabartinėm 40 milijardinėm skolom VAE ir skalūninių dujų priedanga?!!
– Na, negali būti toks durnas ne lietuviškos kilmės grafas, kas be „ėjimo žirgu“ būtų provokavęs Vaišvilioką „pakabinto kurdupelio“ epitetu, – svarstė buhalterė, – gal jis tikėjosi, kad, jei nerado „kaukėti vyrai“ per kratas nei pas Zigmą, nei redakcijose, tų ginkluočių sandorių su jo parašais, tai galima ramiai atsikvėpti ir dar apdergti mūsų „parlamento riterį“ visai Lietuvai?
– O gal kaip Petkevičių ir į kapus nuvaryti? – svarstė storulė.
– Taigi atsimink, kokį jubiliejų grafas per rinkimus atšventė? – papildė žiloji – 80 metų – tai ne tik senatvinė dimensija, bet ir alshaimeris puola labai plačiu frontu, o ypač ne lietuviškos kilmės senolius…
– Ar nebaigsite? – vėl įterpė svo trigrąšį storulė, – žilą plauką reikia gerbti, o ne šmeižti…
– Aha, kaip kad pagerbė tave su badmyrine pensija, monopoline šiluma ir atomine ateitimi, nusispjaunant į referendume išreikštą Tautos valią?! – įgėlė žiloji. – Tai ko čia kėpsai ant suoliuko prieangy, paskubėk prie bažnyčios vietą užsiimti tarp ubagėlių…
– Jėzusmarija,  – sudejavo storulė, – ir taip sunku, o tu vis dar pipirų ant žaizdos užpili…
–  Pipirai dar vieni juokai, – skaičiavo buhalterė, – tuoj bus skalūnų sprogdinimo žemės drebėjimai, tuoj bus ir rezonansas su AE tektonine „bermudų trikampio“ zona ir sudegsime nematomose radiacijos liepsnose… Nereikės ir Mikaldos ar Majų pranašysčių…
– Na taip, – pritarė storulė, – ir Landsbergis sakė, kad Ignalinos AE – tai „pragaro katilas“, o dabar ten bus visi 4 katilai su skalūnų prakūromis?!!
– O „ realusis“ Lietuvos Prezidentas su patvirtintu Seime titulu tuo metu sėdės savo ne lietuviškoje grafystėje ir džiaugsis, kad nužudė 3 milijonus gojų – „vyrų ir moterų, senių ir vaikų ir sugriovė jų miestus…“? – apvainikavo žiloji.
– Na, nesišpilkuokime – taikė priešingas nuomones buhalterė, -nesiskaldykime, o vieningai ir teisingai vertinkime faktus, paremkime referendume išreikštą Tautos valią, o politikierių juodus darbelius palikime istorijos šiukšlyne. Juk ateitis – šviesių žmonių rankose – juos remkime.