Mums rašo

Kiek ir ko?

Written by admin · 9 min read

Senos tarkos vėl pešasi prieangyje, skaičiuoja pinigėlius, ir, atrodo, vis nepasidalina…
–    Tai metei? Ar dabar matei kas tie konservatoriai?! – putojo žiloji – Jiems maža milijardų, tai nustumti nuo valdžios, krautuves seimūnai apvaginėja!!!
–    Jis visai ne konservatorius, o tik su „Drąsos kelio“ sąrašu atėjo į Seimą… – tyliai įsiterpė storulė.

–    Tai jis tyčia? Tyčia šitas Landsbergio pakalikas ėjo su „drąsiečiais“, kad vietą Seime užimtų, pas konservatorius sugrįžtų, kad apjuodintų visą Venskienės frakciją!!! – pagavo mintį žiloji,- Tai dabar iš 7 frakcijos narių – pirmininkė Amerikoj už 6 nusikaltimus, kitas bus teisiamas už „siemkų“ vagystę, trečias pats į teismą kitus padavė, o exkunigas visus darbus laimina?!
–    Čia tikrai kažkas neaiškaus – pritarė buhalterė, – kaip su akluoju Ivanausku, neva Kauno pedofilijos bylos žudynes planavusiu, taip ir su Patacku – lemputes su saulėgrąžom vogusiu…
–    Taigi, nedesovietizuota teisėsauga ir teisėtvarka – putojo žiloji, – ką nori, tą ir protokoluoja ir patys save kontroliuoja! Nėr net kam pasiskųsti, – galvojat veltui Venckienė į Ameriką nuskuodė? Taigi ji geriausiai žino savo bylų nukryžiavimą pagal politikų ir teismų pūlinio apibrėžimą!
–    Žinai, jau nusibodo ta tavo desovietizacija! – netikėtai suspirgėjo storulė. – Aišku,- tik kas blogai – tai tu iškart „desovietizacijai“ kaltę suverti, o kur žmonės? O kur jų atsakomybė? Juk visi prieš įstatymą lygūs?
–    Na, lygūs tik ant popieriaus, o praktiškai – vieni yra „lygesni“- skaičiavo buhalterė. – Anava, Kubilius sumušė visų premjerų skolų rekordus, bet jo sudarytą Biudžetą pernai socdemai vis tiek patvirtino – neva nėra laiko kito suformuoti… O šiemet? Ir laiko visus metus turėjo, ir nieko gero savame Biudžete nesukūrė. Tik turtuoliams algas atstatė, o ubagėliai toliau skursta – Eurui kelią kloja savo bado sąskaita.
–    Tai kiek tos žalos Kubiliokas pridirbo? – tikslinosi storulė, – už kiek tu jį ruošiesi sodinti, o kitus premjerus laisvėje palikti?!!
–    Vaizduoji, kad nežinai? – niršo žiloji, – o laikraščius skaitai ir internetą su vaikaičiu panaršai, bet vistiek nežinai?! Kaip toj patarlėj – žiūri į knygą ir matai špygą…
–    O tu nesikoliok, bet konkrečiai pasakyk, – atkakliai kartojo storulė – kiek Kubiliokas pratrotino…
–    O tu ir pagal savo pensiją gali suskaičiuoti, – įsiterpė buhalterė, – juk atėmė 30% ? Taigi per mėnesį 300, per metus – 3600 litų, o per 4 metus – 14 400 litų.
–    O jėzusmarija – tai tiek tik iš manęs? –nustebo storulė, – o kiek bus iš visų 800 000 pensininkų? Lyg ir 11,5 milijardo?!!
–    Aha, – patvirtino žiloji, – ir dar iš amerikonų 40 milijardų pasiskolino, bet niekur nematyti kur padėjo, nei stadiono nepastatė, nei radioaktyvių saugyklų, nei dujų perpylimo, nei VAE…nieko!
–    O va palūkanų 10% mokėti teks ne tik vaikams, bet ir mūsų vaikų vaikams ir vaikaičiams, – rokavo buhalterė. – Tagi konservatoriai apvogė visos Tautos ateitį!
–    O tai ką gi Prezidentė darė? – nustebo storulė, – juk ji ES finansų komisarė buvo, ir ministrė finansų Lietuvoje buvo, taigi suprato, kokią bėdą tas fizikas su muziku mums ant kupros užvertė…
–    Pagaliau praregėjai, – nusišaipė žiloji, – kad muzikas su fiziku ne tik rimuojasi, bet ir vieningai darbuojasi! Bet ne šunaujos, burokų ir kurdupelių labui, o tik savų nuosaviausiam interesui…
–    Ir taip nuo pirmos Sąjūdžio valdymo dienos, – patikslino buhalterė, – į Vyriausybę tai vienus kompartijos cėkašnikus sukišo, o mes per rinkimus stengėmės, agitavome, kad tik bolševikų neišrinktų! Tai AMB „vsio zakonno“ principą įteisino, kodeksą iškopiuravo, mirties bausmę panaikino ir be baimės visi tapo kapitalistais…
–    Betgi Prezidentė žadėjo papurtyti visus, kas be pagrindo praturtėjo, – dar gynė pozicijas storulė.
–    Ir dargi persikrikštijo komunistėliai į socdemus, liberalus ir netgi konservatorius, – šaipėsi žiloji, – ir vaizdavo prieš ES daugpartinę sistemą, betgi mes matėme, kad visi buvę ir nepražuvę vis ten pat, vis valdžioje…
–    O tu ir vėl savo dainelę apie desovietizaciją uždainuosi, – nutraukė storulė, – nusibodo, – o be to neracionalu! Na, ką tu gali pakeisti čia? Gal pati juos areštuosi ir į cypę sukiši?
–    Teisingai, vienas balsas į dangų neina, – pritarė storulei buhalterė, – bet, va, Referendumas – jau valdžiukei privalomas! Žiūrėkit, kaip islandai nutarė – skolų negrąžint! Ir Premjerą pasodint! Žiūrėk, jau ir kapstosi jie iš krizinės duobės…
–    Aha, nesumokėk bankui skolos, -prieštaravo storulė, – tuoj antstolė su 240 policininkų tave ant rankų ir iš buto išneš, ir vidury gatvės nutėkš…
–    Su tokia Prezidente – taip ir bus! – patvirtino žiloji. – Ji juk ir Referendumą užginčijo ir rinkimų rezultatus paneigė bei diktatoriškai perša vaivorykštę su liberalais ar konservais…
–    Kaip pirštu į akį pataikei, – patvirtino buhalterė, – ji ir rinkimų metu agitavo prieš Darbo partiją ir po rinkimų kategoriškai pareiškė, kad jos atstovų Vyriausybėje netvirtins, ir į naujojo Seimo posėdį neatėjo…
–    Ir ko ji taip užtūžo ant to Uspaskicho? – svarstė žiloji, – juk būdama finansų ministre jam ten kažkokius mokesčius grąžino ir dar nelabai teisėtai, ir, atrodo, invalidų sąskaita? Tai kiba Viktoriukas nepadėkojo? O anoji  dar ir veltui savo nuosavą darbuotoją išmetė iš fininspekcijos?
–    O štai dabar Darbo partija Seimo pirmininko posto taip ir nepaleidžia iš rankų, bet daro ir daro pakeitimus, ir vis rinkėjų džiaugsmui bei Prezidentės nenaudai!- skaičiavo buhalterė. – Tik pažiūrėkite, Lietuva pagal Konstituciją – parlamentinė respublika, o ne prezidentinė? Taigi, Graužinienė yra pirmas asmuo valstybėje šiandien! O Grybauskaitė – tik antras, tai yra – asmuo atstovaujantis Lietuvą tik užsienyje ir atsakantis tik už politiką!
–    Taip, tai taip, bet ji valdo ne tik užsienio reikalų ministeriją, bet ir kitus ministrus ir prokurorą skiria! – nusišaipė storulė, – taigi, visos valdžios vadelės jos rankose!!!
–    O įstatymų leidyba – Seimo galioj! – pratęsė buhalterė, – o tai reiškia, kad Seimo pirmininko ir Prezidentės teises bei pareigas Seimo dauguma gali lengvai perbalsuoti.
–    Ypač dabar, kai Prezidentė, prieš rinkimus, deklaravusi esanti ne partinė, o dabar išryškėjusi kaip Landsbergio statytinė! – įvertino buhalterė, – ir dar su kokia prašmatnia uodega.. Ir su tėvelio NKVD praeitimi, ir su jos darbu perversmininkų štabe per Sausio 13 įvykius…
–    Tai ją visai nuogut nuogutėlę išrengė prieš Tautą Rūta Janutienė su Z. Vaišvila bei parodė visus jos trūkumus? – apibendrino buhalterė. – Kad politiškai angažuota, materialiai suinteresuota ir liberaliai orientuota?! Tai ji ką – nesirengia antrai kadencijai, kad siutina rinkėjus, ar jau sutarta nauja kandidatūra ir jai nusispjaut?..
–    Kokius čia nuogumus, kokius trūkumus? – piktinosi storulė, – judvi kaip dvi širšės  – nuo Premjero ant Prezidentės jau persimetėt! Nežinote kam dar įkasti?!
–    Žinome, dar tokia kasininkė Šimonytė pas Kubilių yra, – ironizavo žiloji, – kuri bet kam ir bet kokį dantį užkalbės, ištraukus dar ir įtikins, kad jo ten net nebuvo! Bet dabar ne pinigai, o postai dega!
–    O jei dar ir reviziją padarys, tai ir kailis svyla, – svarstė buhalterė. – O jeigu konservų Seimas nespėjo įteisinti V. Landsbegio kaip faktinio prezidento, tai kokį ėjimą žirgu jis dar sugalvojo? Nebent savo sūnų į Prezidentus įpiršti?
–    Betgi šunauja, burokai ir kurdupeliai už Landsbergių falimiją tikrai nebebalsuos – užginčijo žiloji, – nebent „bambaliniai“ palaikytų savo sabutylniką, betgi jų tėra 10% Lietuvoje? Aiškiai per mažai…
–    Aj, atspausdins papildomai biuletenių,  – mąstė buhalterė, – ir sumėtys juos sabutylnikai į urnas! Va ir bus 51%…
–    Na judvi jau visai nusiskaičiavote, – prieštaravo storulė, – na kokie sabutylnikai, kokie biuleteniai prie pasaulyje skambančios pavardės?!
–    Taigi, pasaulyje skamba svetimais darbais, – pipirino žiloji, – o užkulisiuose barškinasi rusiškais ginklais?! Ir dar prie to pats alasą kelia apie Rusijos grėsmę!!!
–    Visai pagal priežodį – „pats muša – pats rėkia!“ – patikslino buhalterė – kaip ir būdinga nelietuviškos kilmės dievo išrinktos tautos grafui.
–    O tuo pat metu per alasą dar ir mūsų kišenes pakrausto, – neiškentė nepridėjusi žiloji, – tiek oficialiai virš 100 milijonų Lietuvos žydų kompensacijai, tiek individualiai į savo „labdaringus“ fondus…
–    Arba giminaičių vardu rūmus rezervatuose pasistato… – pritarė ir storulė, – tačiau ir vistiek neaišku, kur šitokie milijardai dingo?
–    Tai ar suskaičiavai kiek, kad sakai – šitokie? – toliau šaipėsi žiloji, – kad milijardai žinai, bet kiek tų milijardų, ar sudėjai?
–    Na, bent jau donorų kraujo „klondaikus“ uždarė? – dar vis gynėsi storulė, – tai ateis eilė ir kompensuojamiems vaistams bei ligonių kasų disponuojamiems turtams!
–    O algas tai turtuoliams atstatė, o ne vargšams?!- pasipriešino žiloji. – Tai vis „2 K“ sutartis galioja – socdemų su konservatoriais! Tai juk tie patys, tik persikrikštiję komunistai su kagėbistais ir žaidžia aštuoniukę…
–    Imam pieštukus ir skaičiuojam, – pasiūlė buhalterė. – Premjeras per pirmąjį pusmetį pasiskolino tiek, kiek prieš tai buvusios visos Vyriausybės per 18 metų kad sugebėjo pasiskolinti t.y. 17 milijardų.
–    Jezusmarija, – sudejavo storulė, – tai jau viso 34 milijardai?! Ir kur tai užrašyta?!!
–    Na taip, prie jų pridėk tuos 11 milijardų nuo pensininkų pagrobtų, o be to ir žiniasklaida praneša, – įsiterpė žiloji, – o „Respublika“ netgi buvo grafiką publikavusi su kiekvieno Premjero veidu ir skolos dydžiu…
–    Aj, ta „Respublika“ tai geltoniausia bulvarka, – nutraukė storulė, – o jūs visokiais ir tikite!
–    Betgi šios informacijos niekas nepaneigė, teismuose neužginčijo, – skaičiavo buhalterė, – ir už garbę bei orumą redaktoriaus nenuteisė! Na, o pensininkų 11 milijardų pati suskaičiavai pagal savo apgrobimą?  Tai gal ir tu meluoji?
–    Tiesiog niekas rimtai į šį laikraštį nežiūri, – gynėsi storulė, – tik judvi!
–    Aha, tik mes, – sutiko buhalterė, – bet tavim tai tikim. Juk tikrai nemeluoji kiek nuo tavo pensijos nulupo? Be to, kad A.Kubilius vyko į JAV paskolų VAE ir jungtims, tai – žinai?Ir, tikriausiai, žinai, kad ten skolinosi už 10% palūkanų, kai ES galėjo trigubai pigiau paskolinti?
–    Bet su sąlyga!- piktdžiugiškai įsikišo žiloji, – su sąlyga apmokestnti nekilnojamąjį turtą!Taigi, A.Kubilius pagailėjo milijonierių turtų ir užstatė mūsų pensijas bei vaikaičių ateities mokslus!
–    Gerai, gerai, o kurgi tie 40 milijardų? – vis nenustygo storulė, – juk niekur nieko neprisidėjo ir mums nepalengvėjo,tai gal dar neišleido, gal guli kokiam banke…
–    Tai va, 17 milijardų plius 11 milijardų plius 40 milijardų ir jau artėjame prie 70 milijardų!!! – prirašinėjo buhalterė, tiek net Graikija neiššvaistė! Betgi jų algos bei pensijos 5-10 kartų didesnės nei mūsų – yra dėl ko mitinguoti-streikuoti?
–    O mūsiškiai jau kojų nebetempia, – įsiterpė žiloji, – o pilvais neprišliauši…
–    Tai ir sėdim čia ant prieangio suoliuko, ir mitinguojame tarpusavyje, – liūdnai užbaigė storulė.
–    Bet Referendume dalyvavai? – priminė buhalterė, – taigi mūsų nuomonė apie VAE užfiksuota, o ją įgyvendinti privalės naujas Seimas, už kurį tu irgi balsavai?
–    Bet Prezidentė užprotestavo!!! – atkirto storulė.
–    Bet visuomenė pasipriešino ir Ševronas pats atsisakė tirti! Kaip ir Fukušimkos reaktoriaus pardavėjai iš horizonto dingo! – triumfavo žiloji. – Taigi lietuvių Tauta bunda ir darosi politiška, tai yra, mokinasi politikos vingrybių ir Grybauskaitei už milijonierių dangstymą – dar ir paksogeitą vietoj antros kadencijos užfundys!
–    Kokių dar milijonierių? – nustebo storulė
–    O gi tų pačių, AMB dėka komunistinės nomenklatūros, tapusios kapitalistais! – paaiškino žiloji. – Tai jų 100 pavardžių žadėjo Prezidentė išviešinti, kaip neteisėtai pralobusių, o vietoj to – juos visą kadenciją dangstė! Maža to, leido A. Kubiliui skolintis už 10 % Amerikoj, vietoj 3 % ES, bet su sąlyga – apmokestinti turtuolius. Tai ji užsistojo turtuolius, o šiandien pasirašė įstatymą dar ir dėl jų algų grąžinimą, o ne skurdžių algelių atstatymą!!! Tai jau dvigubas apsinuoginimas.
–    Ir vėl ši neteisybė bus pridengta kuom nors. Sakykime, kad ir pirmininkavimo ES istoriniais rezultatais „Rytų partnerystės“ srityje, kai dar 6 respublikos iš Rusijos glėbio į ES pasiprašys! – konstatavo buhalterė, – ir skambės visa žiniasklaida ir garbins Grybauskaitės užsienio politiką ir iki Prezidento rinkimų bus 100 kartų pakartota tie ditirambai…
–    O 100 kartų pakartotas melas – tampa tiesa – užbaigė žiloji. – O mes ir vėl liksime apgauti, nuskriausti ir apjuodinti… Taigi, dar 6 valstybėlės nuo rusiško vilko ant ES meškos užšoks…
–    Tai, deja, neatliktos desovietizacijos pasekmė, – ir vėl užmynė ant mazolio buhalterė, – taip ir žais persikrikštyje marksistai „šakneles ir viršūnėles“, o mes net iš senolių pasakų nepasimokiname.
–    O gal Grybauskaitei „paksogeitą“ suorganizuoti? – svarsto žiloji, – ir pasibaigs gėjų demonstracijos, homoseksualų multikultūros diegimas darželiuose ir mokyklose, bei jaunimo tvirkinimas pederastų klubuose! Gal tada atsiras lėšų invalidų vargams palengvinti…
–    Juo labiau, kad Tvarkos ir teisngumo frakcija valdžioje, – svarstė buhalterė, – būtent jos reikalas ir būtų suskaičiuoti, kiek bei kur dingo milžiniškos lėšos ir kas dėl to kaltas?! O prie tų A. Kubilaus milijardų dar pridėjus ir Patacko saulėgrąžų centukus, tai gautųsi tikrasis konservatorių paveikslas su moraliniu ir materialiniu šiandienos fonu, bei istorinėmis šaknimis ir uodegų šešėliais, kurių nepavyko teisme įrodyti V. Petkevičiaus vaikams?
–    Tik gaila, kad tą teisybė taip skaudžiai visai Tautai kainuoja, tiek kasdienine duona matuojant, tiek vaikaičių neišmatuojamomis skolomis gręsiant – nubraukė ašaras storulė.
Ir dar užsienis prismaugs už negrąžinamas skolas, – suplojo rankomis žiloji, –  juk mes ne islandai – savų vyriausybės narių nepatraukėm atsakomybėn ir nenubraukėm skolų bankams.
–    Tai kiek tam užsieniui reikės neatiduoti skolos? – tikslinosi storulė, – juk į ją įeis ir mano pagrobta pensija? O net socdemai jos nežada man kompensuoti… Tai kiek ir už ką – taip ir neaišku liko… Ir taip visai Tautai!
–    Mirties bausmė skubinai grąžintina į Baudžamąjį kodeksą?! – vėl iš naujo gęstantį  ginčą pradėjo žiloji…