Mums rašo

Kiek?

Written by admin · 5 min read

Senos tarkos vėl pešasi prieangyje, skaičiuoja pinigėlius, ir, atrodo, vis nepasidalina…
–    Tai kiek tos žalos Kubiliokas pridirbo? – tikslinosi storulė, – už kiek tu jį ruošiesi sodinti, o kitus premjerus laisvėje palikti?!!
–    Vaizduoji, kad nežinai? – niršo žiloji, – o laikraščius skaitai ir internetą su vaikaičiu panaršai, bet vistiek nežinai?! Kaip toj patarlėj – žiūri į knygą ir matai špygą…
–    O tu nesikoliok, bet konkrečiai pasakyk, – atkakliai kartojo storulė – kiek Kubiliokas pratrotino…
–    O tu ir pagal savo pensiją gali suskaičiuoti, – įsiterpė buhalterė, – juk atėmė 30% ? Taigi per mėnesį 300, per metus – 3600 litų, o per 4 metus – 14 400 litų.

–    O jėzusmarija – tai tiek iš manęs? –nustebo storulė, – o kiek bus iš visų 800 000 pensininkų? Lyg ir 11,5 milijardo?!!
–    Aha, – patvirtino žiloji, – ir dar iš amerikonų 40 milijardų pasiskolino, bet niekur nematyti kur padėjo, nei stadiono nepastatė, nei radioaktyvių saugyklų, nei dujų perpylimo, nei VAE…nieko!
–    O va palūkanų 10% mokėti teks ne tik vaikams, bet ir mūsų vaikų vaikams ir vaikaičiams, – rokavo buhalterė. – Tagi konservatoriai apvogė visos Tautos ateitį!
–    O tai ką gi Prezidentė darė? – nustebo storulė, – juk ji ES finansų komisarė buvo, ir ministrė finansų Lietuvoje buvo, taigi suprato, kokią bėdą tas fizikas su muziku mums ant kupros užvertė…
–    Pagaliau praregėjai, – nusišaipė žiloji, – kad muzikas su fiziku ne tik rimuojasi, bet ir vieningai darbuojasi! Bet ne šunaujos, burokų ir kurdupelių labui, o tik savų nuosaviausiam interesui…
–    Ir taip nuo pirmos Sąjūdžio valdymo dienos, – patikslino buhalterė, – į Vyriausybę tai vienus kompartijos cėkašnikus sukišo, o mes per rinkimus stengėmės, agitavome, kad tik bolševikų neišrinktų! Tai AMB „vsio zakonno“ principą įteisino, kodeksą iškopiuravo, mirties bausmę panaikino ir be baimės visi tapo kapitalistais…
–    Betgi Prezidentė žadėjo papurtyti visus, kas be pagrindo praturtėjo, – dar gynė pozicijas storulė.
–    Ir dargi persikrikštijo komunistėliai į socdemus, liberalus ir netgi konservatorius, – šaipėsi žiloji, – ir vaizdavo prieš ES daugpartinę sistemą, betgi mes matėme, kad visi buvę ir nepražuvę vis ten pat, vis valdžioje…
–    O tu ir vėl savo dainelę apie desovietizaciją uždainuosi, – nutraukė storulė, – nusibodo, – o be to neracionalu! Na, ką tu gali pakeisti čia? Gal pati juos areštuosi ir į cypę sukiši?
–    Teisingai, vienas balsas į dangų neina, – pritarė storulei buhalterė, – bet, va, Referendumas – jau valdžiukei privalomas! Žiūrėkit, kaip islandai nutarė – skolų negrąžint! Ir Premjerą pasodint! Žiūrėk, jau ir kapstosi jie iš krizinės duobės…
–    Aha, nesumokėk bankui skolos, -prieštaravo storulė, – tuoj antstolė su 240 policininkų tave ant rankų ir iš buto išneš, ir vidury gatvės nutėkš…
–    Su tokia Prezidente – taip ir bus! – patvirtino žiloji. – Ji juk ir Referendumą užginčijo ir rinkimų rezultatus paneigė bei diktatoriškai perša vaivorykštę su liberalais ar konservais…
–    Kaip pirštu į akį pataikei, – patvirtino buhalterė, – ji ir rinkimų metu agitavo prieš darbo partiją ir po rinkimų kategoriškai pareiškė, kad jos atstovų Vyriausybėje netvirtins, ir į naujojo Seimo posėdį neatėjo…
–    Ir ko ji taip užtūžo ant to Uspaskicho? – svarstė žiloji, – juk būdama finansų ministre jam ten kažkokius mokesčius grąžino ir dar nelabai teisėtai, ir, atrodo, invalidų sąskaita? Tai kiba Viktoriukas nepadėkojo? O anoji  dar ir veltui savo nuosavą darbuotoją išmetė iš fininspekcijos?
–    Tai ji visai nuogut nuogutėlė išsirengė prieš Tautą ir parodė savo visus trūkumus? – apibendrino buhalterė, – kad politiškai angažuota, materialiai suinteresuota ir liberaliai orientuota?! Tai ji ką – nesirengia antrai kadencijai, kad siutina rinkėjus, ar jau sutarta nauja kandidatūra, kad jai nusispjaut?..
–    Kokius čia nuogumus, kokius trūkumus? – piktinosi storulė, – judvi kaip dvi širšės  – nuo Premjero ant Prezidentės jau persimetėt! Nežinote kam dar įkasti?!
–    Žinome, dar tokia kasininkė Šimonytė pas Kubilių yra, – ironizavo žiloji, – kuri bet kam ir bet kokį dantį užkalbės, ištraukus dar ir įtikins, kad jo ten net nebuvo! Bet dabar ne pinigai, o postai dega!
–    O jei dar ir reviziją padarys, tai ir kailis svyla, – svarstė buhalterė. – O jeigu konservų Seimas nespėjo įteisinti V. Landsbegio kaip faktinio prezidento, tai kokį ėjimą žirgu jis dar sugalvojo? Nebent savo sūnų į Prezidentus įpiršti?
–    Betgi šunauja, burokai ir kurdupeliai už Landsbergių falimiją tikrai nebebalsuos – užginčijo žiloji, – nebent „bambaliniai“ palaikytų savo sabutylniką, betgi jų tėra 10% Lietuvoje? Aiškiai per mažai…
–    Aj, atspausdins papildomai biuletenių,  – mąstė buhalterė, – ir sumėtys juos sabutylnikai į urnas! Va ir bus 51%…
–    Na judvi jau visai nusiskaičiavote, – prieštaravo storulė, – na kokie sabutylnikai, kokie biuleteniai prie pasaulyje skambančios pavardės?!
–    Taigi, pasaulyje skamba svetimais darbais, – pipirino žiloji, – o užkulisiuose barškinasi rusiškais ginklais?! Ir dar prie to pats alasą kelia apie Rusijos grėsmę!!!
–    Visai pagal priežodį – „pats muša – pats rėkia!“ – patikslino buhalterė – kaip ir būdinga nelietuviškos kilmės dievo išrinktos tautos grafui.
–    O tuo pat metu per alasą dar ir mūsų kišenes pakrausto, – neiškentė nepridėjusi žiloji, – tiek oficialiai virš 100 milijonų Lietuvos žydų kompensacijai, tiek individualiai į savo „labdaringus“ fondus…
–    Arba giminaičių vardu rūmus rezervatuose pasistato… – pritarė ir storulė, – tačiau ir vistiek neaišku, kur šitokie milijardai dingo?
–    Tai ar suskaičiavai kiek, kad sakai – šitokie? – toliau šaipėsi žiloji, – kad milijardai žinai, bet kiek tų milijardų, ar sudėjai?
–    Imam pieštukus ir skaičiuojam, – pasiūlė buhalterė. – Premjeras per pirmąjį pusmetį pasiskolino tiek, kiek prieš tai buvusios visos Vyriausybės per 18 metų kad sugebėjo pasiskolinti t.y. 17 milijardų.
–    Jezusmarija, – sudejavo storulė, – tai jau viso 34 milijardai?! Ir kur tai užrašyta?!!
–    Na taip, prie jų pridėk tuos 11 milijardų nuo pensininkų pagrobtų, o be to ir žiniasklaida praneša, – įsiterpė žiloji, – o „Respublika“ netgi buvo grafiką publikavusi su kiekvieno Premjero veidu ir skolos dydžiu…
–    Aj, ta „Respublika“ tai geltoniausia bulvarka, – nutraukė storulė, – o jūs visokiais ir tikite!
–    Betgi šios informacijos niekas nepaneigė, teismuose neužginčijo, – skaičiavo buhalterė, – ir už garbę bei orumą redaktoriaus nenuteisė! Na, o pensininkų 11 milijardų pati suskaičiavai pagal savo apgrobimą?  Tai gal ir tu meluoji?
–    Tiesiog niekas rimtai į šį laikraštį nežiūri, – gynėsi storulė, – tik judvi!
–    Aha, tik mes, – sutiko buhalterė, – bet tavim tai tikim. Juk tikrai nemeluoji kiek nuo tavo pensijos nulupo? Be to, kad A.Kubilius vyko į JAV paskolų VAE ir jungtims, tai – žinai?Ir, tikriausiai, žinai, kad ten skolinosi už 10% palūkanų, kai ES galėjo trigubai pigiau paskolinti?
–    Bet su sąlyga!- piktdžiugiškai įsikišo žiloji, – su sąlyga apmokestnti nekilnojamąjį turtą!Taigi, A.Kubilius pagailėjo milijonierių turtų ir užstatė mūsų pensijas bei vaikaičių ateities mokslus!
–    Gerai, gerai, o kurgi tie 40 milijardų? – vis nenustygo storulė, – juk niekur nieko neprisidėjo ir mums nepalengvėjo,tai gal dar neišleido, gal guli kokiam banke…
–    Tai va, 17 milijardų plius 11 milijardų plius 40 milijardų ir jau artėjame prie 70 milijardų!!! – prirašinėjo buhalterė, tiek net Graikija neiššvaistė! Betgi jų algos bei pensijos 5-10 kartų didesnės nei mūsų – yra dėl ko mitinguoti-streikuoti?
–    O mūsiškiai jau kojų nebetempia, – įsiterpė žiloji, – o pilvais neprišliauši…
–    Tai ir sėdim čia ant prieangio suoliuko, ir mitinguojame tarpusavyje, – liūdnai užbaigė storulė.
–    Bet Referendume dalyvavai? – priminė buhalterė, – taigi mūsų nuomonė apie VAE užfiksuota, o ją įgyvendinti privalės naujas Seimas, už kurį tu irgi balsavai?
–    Bet Prezidentė užprotestavo!!! – atkirto storulė.
–    O jai „paksogeitą“ suorganizuos, – pasidžiaugė žiloji, – ir pasibaigs gėjų demonstracijos, homoseksualų multikultūros diegimas darželiuose ir mokyklose, bei jaunimo tvirkinimas pederastų klubuose! Tačiau atsiras lėšų invalidų vargams palengvinti…
–    Juo labiau, kad Tvarkos ir teisngumo frakcija valdžioje, – svarstė buhalterė, – būtent jos reikalas ir būtų suskaičiuoti, kiek bei kur dingo milžiniškos lėšos ir kas dėl to kaltas?!
–    Ir dar užsienis prismaugs už negrąžinamas skolas, – suplojo rankomis žiloji, – ir įvykdys desovietizaciją konservatorių grietinėlei, bet už prarastą kapitalą, o ne raudonai ružavą politiką…
–    Tai kiek tam užsieniui neatiduos skolos? – tikslinosi storulė, -juk į ją neįeis mano pagrobta pensija? O net socdemai jos nežada man kompensuoti