Mums rašo

Komentaras į ,,Psichiatra​i nori valdyti”

Written by admin · 1 min read

Elona Anta, Jūsų tikslas paskleisti šmeižtą tarp tokių, kaip Jūs pati.  Pavyzdžiui, aš į LSDP įstojau vienas iš pirmųjų ir nuoširdžiai tikėjau, kad ši partija perims visus S. Kairio partijos principus. Be to mano tėvas, dėdė Kipras buvo soceldemokratai. Knygnešys Jurgis Bielinis prijautė šiai partijai ir Kipriuką išauklėjo būti carui bizūnu. Akstinavičius ir dar kiti taip pat buvo vieni pirmųjų. Aš didžiai savo vadais nusivyliau Sausio 13 įvykių metu, vadai kaip kūdikiai išsislapstė: „Viskas. Lietuvai galas. Saugokime savo žmones, ten neikime, nes šaudys, po trijų keturių metų mes vėl pasirodysim“. Aš buvau susipažinęs,  tam dirbau, kad Sąjungoje brestų pokyčiai ir maniau, kad jie gali mums padėti. Todėl Sausio 14 d. ryte aš jau buvau Maskvoje. Visoje Sąjungoje įvyko Lietuvos palaikymo didžiuliai mitingai.

Po šito mano vizito vadai ėmė manęs neapkęsti ir į mūsų partiją lindo įvairūs elementai.  Komunistų partijos iždas atiteko jai. Buvo visos galimybės plauti smegenis žmogeliams. Aš po poros metų su skaudama širdimi palikau LSDP, nes nebeužlaikėme atėjimo nevertų žmonių. Su manimi dar keli žmonės išėjo. 
2000 -aisiais dar kartą partija „prasivalė“ –  išėjo Dagys, Akstinavičius ir dabartinis branduolys. Jie įkūre „Socialdemokratai 2000 – ji“, kurie vėliau pasivadino  LSDS.
S. Kairys daug Lietuvai, kaip niekas kitas pasidarbavo. Labai krikščioniškai nuo mažens auklėtas būti kunigu, juo netapo, liko netikinčiu. Bet Jam nesukliudė iki mirties nuoširdžiai bendrauti su kitu dvasios galiūnu kunigu Mykolu Krupavičiumi, kuris per 1,5 metų įvykdė Žemės Reformą. Jis norėjo matyti Lietuvą raudona – kaimuose pastatai iš raudonų plytų su raudonais čerpių stogais….

Apie šiuos du dvasios galiūnus galiu atsiųsti savo  komentarus.