Mums rašo

Leonas Kerosierius. AMŽINYBĖN  PALYDĖJUS  EGIDIJŲ  BUKELSKĮ

Written by Redakcija · 15 min read

      ASOCIACIJŲ SĄJUNGA „ŽUVININKŲ RŪMAI“ 

     „ŽUVININKŲ RŪMAI“ THE ALLIANCE OF ASSOCIATIONS 

L. Kerosieriui Iki pareikalavimo, Centrinis paštas, Vilnius, tel+370 674 38465, e. p. leonaslabora@gmail.com

AMŽINYBĖN  PALYDĖJUS  EGIDIJŲ  BUKELSKĮ

Pasaulinėje praktikoje galioja nuostata, kad įstatymdavystė turi remtis mokslo pasiekimais ir pasauline patirtimi. Aplinkos ministerija kasmet mokslniams tyrimams žuvininkystės srityje skiria apie 100 tūkst. eurų ir daugelį metų archyvuose saugo tiriamąją medžiagą.

Didžiausia garbė mokslininkui yra kai jo tiriamieji darbai pritaikomi praktikoje ir tarnauja žmonijai.

Su Egidiju Bukelskiu susipažinau dirbdamas Lietuvos valstybiniame žuvivaisos ir  žuvininkystės tyrimo centre (LVŽŽTC). Čia, konferencijose, pasitarimuose, dalyvaujant Aplinkos ir Žemės ūkio ministerijų atstovams bei kitų institucijų  specialistams,  mokslininkai pateikdavo tiriamąją medžiagą ir buvo sprendžiami žuvivaisos, žuvų apsaugos, verslinės žvejybos, mėgėjiškos ir rekreacinės žuvininkystės ir dalyvavimo įstatymdavystėje klausimai. 

2007-ųjų liepą, viename pasitarime  LVŽŽTC generalinis direktorius Povilas Kindurys įteikė padėkos raštą E. Bukelskiui. Jame rašoma: “GERBIAMAM EGIDIJUI BUKELSKIUI,  Jau daugelį metų Tu ryškia žvaigžde švieti mokslo padangėje. Tavo tvirtos mokslinės mintys tapo etalonais gyvenime. Sveikiname pasiekus brandų amžių ir linkime gerų darbų GAMTOS labui. Laimės ir sveikatos“.LVŽŽTC kolektyvo vardu generalinis direktorius Povilas Kindurys 2007-07-28. Sveikindamas Egidijų  įteikiau jam rašinėlį „ATEIVIS IŠ NEŽINIOS“ (priedas Nr. 1). Kai kada susitikus prisimindavome ateivį iš nežinios vaikiškai džiaugdamiesi pašmaikštaudavome. Jis buvo asociacijų sąjungos „Žuvininkų rūmai“ viceprezidentu ir Žuvininkų sąjungos valdybos pirmininku ir lyderiavo kitose organizacijose. 

Maždaug nuo 2007 metų, nuo G. Kirkilo premjeravimo, kai kai kurie  valstybės pareigūnai ir politikai arba besibraunantys į valdžios olimpą nepateikę argumentų žiniasklaidos priemonėse, konferencijose, susirinkimuose aiškino, kad žvejai verslininkai nualino vandens telkinius, brakonieriauja, užstatinėja tinklais vandens telkinius ir trukdo žvejams mėgėjams žuvauti. Sveiku protu nesuvokiama toks masiškas purvo pylimas ant žvejų verslininkų. Verslininkams būdavo leidžiama žuvauti 50-tyje vandens telkinių, o Lietuvoje yra 3000 ežerų, 1500 tvenkinių ir 29000 kanalų,  upių, upelių. Tarp jų 99 vandens telkiniai didesni kaip 200 ha, kuriuose pagal įstatymą  leidžiama verslinė žvejyba.

Prieš septynetą metų Žuvininkystės taryba, kurios pirmininku virš 10 m buvo E. Bukelskis aiškino, kad žvejams verslininkams  galima būtų skirti 50 proc. žuvų išteklių limitų ir 50 proc. žvejams mėgėjams. Tokia nuostata turėjo būti visiems aiški, kadangi žuvys yra valstybės turtas ir kad 2,6 milijono negaudančių žuvų galėtų jų įsigyti parduotuvėse į kurias žuvis pateikia žvejai verslininkai. Tuo labiau, kad žvejams verslininkams limitai buvo skiriami 50-yje telkinių, kuriuose gali žuvauti ir mėgėjai. Atkreiptinas dėmesys kai valdžia ar politikai nutardavo naikinti žuvininkystę niekada nėra prašę atsakingiausios žuvininkystės organizacijos Žuvininkystės tsrybos, kurioje šalia docento daktaro Egidijaus Bukelskio buvo 3 valstybės premijos laureatai, žymiausi Žemės ūkio ir Aplinkos ministerijos specialistai bei socialiniai partneriai NUOMONĖS.  

2020-12-11 naujai išrinkto Seimo dauguma įsipareigojo UŽDRAUSTI VERSLINĘ ŽVEJYBĄ.

2021-04-13 Seimo plenariniame posėdyje Seimo narys L. Jonauskas pristatinėdamas  verslinės žvejybos draudimo įstatymo projektą  aiškino, kad pagal atliktus  mokslinius tyrimus Lietuvoje žuvies išteklių būklė  yra  kritinė. Jis kalbėjo: „ … kad aš norėčiau nuo dabar praktiškai grįžti 10 metų atgal kas buvo 2012-2013 metais kada pradėjau dirbti Aplinkos ministerijoje …Kai kuriuose ežeruose Molėtų rajone 1-me hektare buvo likę mokslinių tyrimų duomenimis 200 gramų žuvies hektare. Tai reiškia, kad pas kai kuriuos šilutiškius šuliniuose matyt galima rasti daugiau žuvies ir tai buvo verslinės žūklės pasekmė …“ 

ŽINOTINA, kad MOLĖTŲ rajone, kuriame  tyvuliuoja  242 ežerai tarp kurių  yra  11  ežerų didesnių kaip  200 ha, kad  2012 metais  Molėtų rajono 7-iuose ežeruose  žvejams verslininkams Aplinkos ministerija buvo išdavusi 20126  kilogramų limitų žuvų  gaudymui.  

Sunku suprasti prisiekusio ant Konstitucijos  ir paprašiusio Dievo pagalbos Seimo nario L. Jonausko tokį cinišką ir neatitinkantį tikrovės mokslo ignoravimą, šmeižimą ir žvejų verslininkų niekinimą.

Mokslininkus, specialistus ir žvejų verslininkų bendruomenes glumino valdančiųjų, kurių daugumą sudaro krikščioniškos orientacijos parlamentarų PRIORITETINIS ir PIRMIAUSIAI 2020-12-11 paskelbtas verdiktas  UŽDRAUSTI VERSLINĘ ŽVEJYBĄ. Kad didžioji dauguma Lietuvos žmonių, išskyrus žvejus mėgėjus, negalėtų įsigyti lietuviškų gėlavandenių žuvų. Toks bolševikinis – čekistinis šūkis UŽDRAUSTI užvaldė ne tik valdančiuosius bet ir kai kuriuos opozicionierius net didžiausi konservatorių priešai – matyt jiems labai patiko nenusikaltusių sąžiningai kaip ir viso pasaulio dirbančių žvejų verslininkų egzekucija ir valdančiųjų teikiama parama Rusijai kai išvarius iš verslo Lietuvos žvejus ženkliai pagerėjo Rusijos žvejų laimikiai.  

2020-03-30 d 24 mokslininkai atsakingiausioms Lietuvos institucijoms pareiškime “Dėl Lietuvos Respublikos Žuvininkystės įstatymo keitimo projekto rašė: “Mes Lietuvos ichtiologai manome, kad trūksta faktinės tokio sprendimo būtinumo argumentacijos, todėl abejojame jo pagrįstumu ir pateikė daug mokslinių argumentų  nurodydami, kad tokie draudimai negali būti vykdomi. Jie būtų pasisakę ir Seimo komitetuose ir komisijose, bet viskas buvo taip organizuojama, kad pasisakyti nebuvo įmanoma. Valdantieji vadovavosi Gazpromo bei I. Šimonytės ir L. Andrikienės finansuojamo “Lašišos dienorasčio” skelbiama informacija apie žuvininkystę.  Naikinant verslinę žvejybą ypatingai pasižymėjo buvusi kandidatė į prezidentus I. Šimonytė bei Klaipėdos TS-LKD partijos pirmininkas buvęs Parlamento gynėjas, Lietuvos kariuomenės vadas, diplomatas, generolas leitenantas Seimo narys A. Pocius (priedas Nr. 3). Kai generolas ir seimūnai užsiiminėja verslinės žvejybos draudimu iki šiol nėra parengta gyventojų apsigynimo nuo priešo karo atveju strategija, o jau antri metai vyksta Rusijos grobuoniškas karas  Ukrainoje ir nuolatos grąsinama Lietuvai.

Viso pasaulio vyriausybės skatina,  remia žvejus verslininkus ir rekomenduoja žvejybos limitus ir kvotas skirti vadovaujantis mokslininkų tyrimų rezultatais. 

ŽINOTINA, kad Lietuvos mokslininkams sunku ginti žvejų verslininkų interesus, jeigu valdžia ir politikai turi kitus interesus. Tada mokslininkai tampa personomis non grata, sunkiau gauna užsakymus, torpeduojama jų veikla. Dažnai oficialiai teisybės sakymas tampa mokslininkams savižudybe.

PRISIMINKIME LAIKUS, kad valdant konservatoriams 2009 metais vienas iš konservatorių šulų Žemės ūkio viceministras A. Macijauskas  RIMTAI UŽSIĖMĖ prichvatizuoti grafo Tiškevičiaus valdose esantį  Trakų Vokės žuvivaisos skyrių. Visuomenė, mokslininkai ir valstybiškai mąstantys specialistai ėmėsi ginti žuvivaisos objektą nuo prichvatizavimo. A. Macijauskas suderinęs su visomis ministerijomis pateikė dokumentus vyriausybei prašydamas  leisti privatizuoti Trakų Vokės skyrių motyvuojant kaip nereikalingą valstybės funkcijoms įgyvendinti. 2010-07-21 dieną aš pateikiau Vyriausybės kanceliarijai Kultūros paveldo departamento direktorės raštą, kuriame buvo aiškiai pasakyta, kad Trakų Vokės žuvivaisos skyriaus  negalima privatizuoti kadangi jis yra įtrauktas į nekilnojamosios kultūros vertybių sąrašą. Ministras Pirmininkas A. Kubilius suprato, kad užsiimti privatizavimu neturi juridinio pagrindo ir gali susilaukti nemalonumų  (pridedu 2016-09-15 d raštą Trakų Vokės žuvivaisos objektų istorinė reikšmė, objektų naikinimas, jų gelbėjimas ir ateitis priedas Nr. 2). Tik šiandien galiu pasakyti, kad ruošiant ir teikiant dokumentus ypatingos paramos buvo susilaukta iš Egidijaus Bukelskio, Algirdo Domarko, Marijono Kielos. Konservatoriai niekam nedovanoja, nes iš jų nasrų buvo išplėštas neapsakomos vertės turtas. Todėl privalu buvo slėpti bet kokį vertingos informacijos gavimo šaltinį. Šie patriotai išėjo amžinybėn ir jokie konservatoriai jiems nebegali pakenkti. Tačiau Vyriausybė, Žemės ūkio ir Aplinkos ministerijos turėtų labai aukštai įvertinti šių žmonių ir kitų nuopelnus, kad šiandien Trakų Vokės filialo gamybiniai pajėgumai  išaugo trigubai ir tarnauja unikalių šaltavandenių žuvų veisimui. Gal jiems Trakų Vokėje reikėtų pastatyti paminklą šalia Mykolo Kazimiero Girdvainio esančio paminklo. Noriu atkreipti dėmesį, kad pagal Algirdo Domarko ir Vytauto Radaičio iniciatyvą vadovaujant E. Bukelskiui ir daktarei Eugenijai Milerienei vienoje šaltavandenėje upėje buvo atlikti eksperimentai veisti  marguosius upėtakius kasetiniais inkubatoriais. Tačiau institucijos nesusidomėjo šia naujove. Kai tik į valdžią ateina konservatoriai jie užsiima žuvininkystės naikinimais. Tik prisiekęs ministru Kęstutis Navickas nuvilko savo šefei I. Šimonytei Ignalinos  ir Šilavoto žuvivaisos įmonių likvidavimo planą. Premjerė dėjo parašą ir prasidėjo Lietuviškos veislės karpių parceliavimas ir objektų naikinimas. Pažymėtina, kad buvęs ŽŪM ministras Kazys Starkevičius labai daug pasistengė, kad Šilavote būtų išveista ir įteisinta Lietuviško karpio veislė. Tai buvo pirmas Lietuvoje išveistas gyvūnas ir konservatorių sunaikintas. Žvejai apgailestauja kokią didžiulę naudą duodavo Ignalinoje veisiamos lydekaitės ir seliavos, bet prieš konservatorius nepapūsi.                        

Kai iš tribūnos kalba Seimo nariai ir ypatingai tokie, kurie yra buvę Aplinkos ministru arba viceministru  arba agituoja ir skleidžia melagėnas krikščionių demokratų lyderė I. Šimonytė arba generolas leitenantas A. Pocius nepateikę argumentų apie žvejų verslininkų  nualintus vandens telkinius, kai kurie Lietuvos žmonės ir Seimo nariai priima už gryną pinigą apie metamas nuodėmės žvejams verslininkams ir atatinkamai reaguoja arba balsuoja. 

Niekšai ir išgamos sėdintys Seimo, Vyriausybės, ministerijų krėsluose ir tautos pinigais maitinami nenorėjo įsigilinti į mokslo tiesą ir argumentus bei pasaulinę praktiką ir visais įmanomais būdais užsiiminėja verslinės žvejybos draudimais ir žuvininkystės naikinimu.

TURĖTUME SUPRASTI, kad išėjo amžinybėn jonauskų, gedvilienių,  kitų seimūnų ir kai kurių valstybės pareigūnų apdergtas šio laikmečio vienas įžymiausių mokslininkų.

Ne pavardės raidė abėcėlės pradžioje  lėmė, kad daugelis pasirašytų labai svarbių dokumentų dėl verslinio dydžio žuvų išteklių būklės vandens telkiniuose, kurie politikams ir valdantiesiems sukeldavo isterijas ir pasipiktinimus, bet argumentai kuriems nesugebėdavo pasipriešinti viešinamai tiesai. 

Jis išėjo amžinybėn sugrįžęs iš ichtiologinės ekspedicijos, palikdamas šeimai ir artimiesiems neapsakomą skausmą, mokslui didžiulį  lobyną.  Nusilenkdami prie urnos prašėme atleidimo gal buvome įžeidę, nuvylę ar neįsiklausę į patarimus. Prašėme Aukščiausiojo priimti į Dangaus karalystę. Dažnas pažinojęs susimąsto, kad buvo toks stiprus ir energingas.  

Iki paskutinio atodūsio jis išliko panašus kaip kad Povilas Kindurys sveikindamas penkiasdešimtmečio proga rašė. Jį gerbė,  net bijojo  didžiausi priešininkai. 

POST SCRIPTUM  1

2023-05-10  atsakingoms institucijoms rašiau laišką SEIME GILJOTINA ŽVEJAMS VERLININKAMS, kuriame dėsčiau: „ARTIMIAUSIU LAIKU valdančiosios daugumos  CERBERĖ (turėjau galvoje A. Gedvilienę)  tarytum Poncijus Pilotas vadovaudamasi Gazpromo bei konservatorių I. Šimonytės ir L. Andrikienės finansuojamo „Lašišos dienoraščio“  išmislais sklelbs žvejų verslininkų inkviziciją. BUDELIAI su TS-L KRIKŠČIONIŲ DEMOKRATŲ PARTIJOS vėliavomis ir vimpelais tarytum  maitvanagiai, hienos,  kojotai ir  šakalai SPIEGDAMI ŠAUKS: „sovietai nesugebėjo, bolševikai ir komunizmas nesugebėjo, net Amerika ir Kinija nesugebėjo uždrausti verslinę žvejybą. MES valdančiosios daugumos partijos  nušluostysim nosis NATO, Šengeno erdvei, Europos Sąjungai ir uždrausime verslinę žvejybą. Mums nesvarbu 10 DIEVO ĮSAKYMŲ, SEIMO NARIO PRIESAIKA ir jokia pagarba Konstitucijai. Mes Seimo dauguma,  vadovaujami TS-L KRIKŠČIONIŲ DEMOKRATŲ PARTIJAI UŽDRAUDĘ VERSLINĘ ŽVEJYBĄ PASIEKSIME PASAULINĮ REKORDĄ ir pirmausime kaip kad Lietuva pirmauja pasaulyje pagal girtuoklystę. Pasitarnausime Rusijos ekonomikai ir politikai. Už mus balsuos žvejai mėgėjai ir amžinai būsime Seime.  Viską gali Seimo krikščionys demokratai. Tokie motiną ir tėvą, sesę ir brolį, dukrą ir sūnų, giminaitį,  ABĖCĖLĘ ir Tėvynę gali parduoti“. 

POST SCRIPTUM  2

A. Macijauskui PASILIUOSOTI iš viceministro LABAI PADĖJO STT AGENTAI, o kiti SĖKMINGAI KENKIA iki kadencijos pabaigos.

POST SCRIPTUM  3

Konservatoriai negali neužsiiminėti žuvininkystės naikinimu.

POST SCRIPTUM  4

Norintys spausdinti straipsnį gali naudotis savo nuožiūra.

Asociacijų sąjungos „Žuvininkų rūmai“ prezidentas             Leonas Kerosierius

Tel.  8674 38465 el.  p  leonaslabora@gmail.com    www.fisheryabc.eu

       UŽUOJAUTA MIRUS   EGIDIJUI  BUKELSKIUI 

             1957.07.28 – 2023.09.16

Asociacijų sąjungos „Žuvininkų rūmai“, žuvininkystės įmonių asociacijos „Lampetra“,  Alternatyviosios  akvakultūros asociacijos ir Žuvininkų sąjungos nariai nuoširdžiai užjaučia šeimos narius, gimines, artimuosius, bendraminčius ir bendražygius

Mirus EGIDIJUI BUKELSKIUI, Lietuvos žuvininkystės, medžioklės, gamtosaugos specialistui, ichtiologui, Vilniaus universiteto docentui, daktarui, asociacijų sąjungos “Žuvininkų rūmai” viceprezidentui, visuomenės  veikėjui.

PRIEDAS Nr. 1

ATEIVIS  iš  NEŽINIOS

Iš ciklo „ Ateivių gyvenimiškosios istorijos“ 

Tai nutiko praeitame tūkstantmetyje mūsų galaktikos pakraštyje, vienoje protingų būtybių gyvenamoje  planetoje,  kitose civilizacijose vadinamoje Žemė. 

Kai išvargę nuo darbų, išsiilgę dvasios peno, susirinkę čiabuviai reguliavo aparatūrą ir čepsėdami lūpomis skandino gomurin pirmuosius lašus, klyktelėjo paukštis, netoliese pasigirdo prabėgančio žvėries kojų dundesys. Sargybinis prišoko prie verandos lango ir praradęs amą kažką burbėjo rodydamas patekančio mėnulio kryptimi… 

Vėliau čiabuviai aiškino: „Iš nakties, iš  po medžių išniro milžiniška būtybė  ir neskubėdama artėjo link mūsų buveinės. Mes strėlbos šūviu nėrėme iš namo ir sukritome žolėje. 

Būtybė iš lėto apėjo namą ir žengė dar kartą aplinkui pastuksendama į langus,  duris ir priglusdama prie langinių pro kurių plyšelius juostomis arba taškais skverbėsi šviesa. 

Atėjūnas apsidairė, pravėrė duris. Šviesa nušvietė jo siluetą. Susilenkdama po stakta į namą lindo neapsakoma būtybė. Nepanašus aprėdas į žmogišką. Didžiulėmis basomis kojomis perkėlė kūną į vidų. Juoda barzda iki juosmens.  Prie šono, tarytum galva pririšta už plaukų, kabėjo pungulys. Kairėje laikė va tokį blizgantį peilį ir pasakorius mostelėjo abiem rankom į šonus. Pro praviras duris matėsi po vidų bevaikščiojantis vaiduoklis. Pirštu palietė mūsų eleksyro lašiklį ir teptelėjo liežuvį. Ilgai viską apžiūrinėjo. 

Bėgo laikas. Norėjosi bėgti, bet buvo gaila palikti nežiniai aparatūrą ir mantą. 

Pro kaminą dūmai neberūko. Mes tebemirkome šiltoje rasoje. Nepažįstamasis atsistojo, pasirąžė ir  žengė į lauką. Baisios mintys apspito mus, kad tik neitų prie mūsų.

Mėnulio pilnatis ryškiai apšvietė išeivį. Neskubėdamas, lyg tyrinėdamas aplinką, rankoje tebelaikydamas didžiulį peilį dideliais retais žingsniais išėjo į nežinią… į šoną įsikibusi tebemaskatavo galva… 

Palikę sargybinius puolėme į vidų. Jau pro duris mus pasitiko brogos svilėsių kvapas. Baisus pyktis apėmė. Džiaugsmu virpėjo krūtinė, kad dar esame gyvi… “

Jau praėjusio šimtmečio pabaigoje ir XXI amžiuje iš plačiosios tėvynės ateina žinios, kad paupių ir paežerių gyventojai yra pastebėję besidarbuojantį aukštą barzdotą vyrą, o mokslo žmonės ir žiniasklaidininkai tvirtina, kad  pasauliniuose simpoziumuose ir kongresuose regėję ir girdėję barzdočių bedėstantį mokslo žinias .

Susirinkę čiabuviai dažnai mena milžiniškąją būtybę ir tyliai, lyg baimindamiesi prisišaukti bėdos, porina anų laikų istoriją… Senolis dėstė: „ … galėtų susirungti su Žemaitijos barzdočiu ir pasiektų ne vieną Gineso rekordą. Lieknutė geltonkasė siūlėsi kilnojama barzdos įtvare.  Kažkas šūktelėjo žiūr … “ … ir krito tarytum pakirstas kulkos… geltonkasė suklykė, uniformuotas stvėrė nuo sienos dvivamzdį, dručkis griebė kirvį … duryse besišypsodamas stovėjo aukštas barzdotas …  

Laikmečio liudininkai pasakoja, kad su juo yra susitikę įvairiuose draugijų,   rūmų, sąjungų, kolegijų, ratelių ir bendrijų renginiuose.

Kaip gera, kad toks žmogus gyvena  mums žinomoje planetoje ir nesustojo ant penkiasdešimtmečio slenksčio. Tesklinda legendos apie šį šaunuolį. Mūsų gyvenimiškosios orbitos dažnai susikerta.

Laimės ir sveikatos

Gerų darbų ir išradimų,

Būti kitokiu ir labai reikalingu 

Linkime Jam.

BE ABEJO ČIA KALBAMA APIE EGIDIJŲ BUKELSKĮ.

Leonas Kerosierius

Surašyta XXI amžiaus  septintųjų  metų du šimtai aštuntos dienos mėnulio priešpilnyje. 

Panašų nutikimą galėtų papasakoti ir gerbiamas Egidijus. Jūs iš tikrųjų turėtumėte smagumų valandėlę. Ir daug kam galėtumėte paporinti ano tūkstantmečio istoriją, nutikusią galaktikos pakraštyje, gyvenamos planetos paežerėje  čiabuvių gentyje… 

PRIEDAS Nr. 2

Trakų Vokės žuvivaisos objektų istorinė reikšmė, 

          objektų naikinimas, jų gelbėjimas ir ateitis  

        Vilnius,  2016-09-15 

2016.09.15-16 dienomis Vilniuje vyks tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija „Lietuvos žuvininkystės praeitis, šių dienų iššūkiai ir perspektyvos“ skirta Mykolo Girdvainio 175-osioms ir Povilo Kindurio 60-osioms gimimo metinėms pažymėti. 

PRISIMINKIME, kad 

1880-1885 Mykolas Kazimieras Girdvainis suprojektavo ir įrengė žuvivaisos įmonę grafo Juozapo Tiškevičiaus valdose Trakų Vokėje.

Nuo 2009 metų pavasario Žemės ūkio ministerija pradėjo  reorganizuoti Lietuvos valstybinį Žuvivaisos ir žuvininkystės tyrimų  centrą (LVŽŽTC). Daug dėmesio buvo skiriama 76 etatų sumažinimui ir ARTIMŲ-PATIKIMŲ KADRŲ ĮDARBINIMUI.   

ŽŪM vadovai ir prichvatizatoriai siekė sunaikiti grafo J. Tiškevičiaus, mokslininkų ir specialistų darbus veisiant šaltavandenes žuvis valstybės saugojamame Trakų Vokės mokomajame skyriuje. 

2009 10 02 pirmoji ministro K. Starkevičiaus ranka-viceministras A. Macijauskas rašo laišką Lietuvos valstybiniam žuvivaisos ir žuvininkystės tyrimo centrui,  kuriame direktoriaus pareigas vykdė V. Gečys,  „Dėl  valstybinio žuvivaisos ir žuvininkystės tyrimo centro Vokės mokomojo skyriaus turto“ Nr. 2D – 5469(14.4): Siekiant valstybės Turto fondui perduoti Lietuvos valstybinio žuvivaisos ir žuvininkystės tyrimo centro Vokės mokomojo skyriaus nekilnojamąjį turtą, nereikalingą valstybės funkcijoms įgyvendinti, prašome pateikti informaciją apie minėtą turtą, nurodant jo pavadinimą, buvimo vietą ir kitus pagrindinius duomenis (plotą, likutinę vertę ir kt.).

Perduodant turtą Valstybės Turto fondui, jį teisės aktų nustatyta tvarka būtina pripažinti nereikalingu valstybės funkcijoms įgyvendinti. 

Atkreipkite dėmesį, kad paminėtu laišku A. Macijauskas priverstinai bando išreikalauti iš LVŽŽTC argumentus, kad  teisės aktų nustatyta tvarka būtina pripažinti nereikalingu valstybės funkcijoms įgyvendinti. Štai koks vadovas A. Macijauskas, nes jam buvo reikalingas dokumentas, kad turtas turi būti būtinai pripažintas nereikalingu. Iki to laiko  nė viena komisija nebuvo nustačiusi, kad Lietuvoje nereikia veisti šaltavandenių žuvų ir kad tas turtas nereikalingas valstybės funkcijoms įgyvendinti. 

2009-12-14 ŽŪM viceministras E. Raugalas  laišku kreipėsi į Valstybės turto fondą prašydamas parduoti Trakų Vokės mokamajam skyriui priklausančius statinius: butas (plotas 69,32 kv. m.) su rūsiu (plotas 60,17 kv. m.), garažas (plotas 299,25 kv. m., pastatas mūrinis, vieno aukšto), 2 sandėliai (plotas 212,81 kv. m. ir 138,6 kv. m., pastatai mūriniai, vieno aukšto), inkubatorius (235,05 kv. m., pastatas mūrinis, 1 aukšto), inžineriniai ir kiemo statiniai. ŽŪM vadovybė tą turtą įvertino 319445,16 litų !!! Kažkodėl į tą sumą neįkalkuliavo šviežiai atliktų statybinių darbų maždaug už 0,5 mln. litų. Laikmečio liudininkai mano, kad tas investicijas norėta nurašyti valstybei ir kad prichvatizatoriams neužkrauti finansinės naštos. Nė vienu žodžiu nebuvo paminėta, kad tai valstybės saugomi objektai. Taip buvo įvertintas A. Macijausko aukščiau paminėtas paliepimas LVŽŽTC vadovui. LIOKAJAI ir vergai nuolankiai įvykdė vasalo užgaidą. 

Atkreiptinas dėmesys, kad 3 iš šių objektų, 13 baseinų šaltavandenėms žuvims auginti ir 3 vandens telkinius XVIII–tame šimtmetyje pradėjo statyti grafo J. Tiškevičiaus patikėtinis M. Girdvainis. Trakų Vokės mokamajam skyriui priklausanti žemė, baseinai, vandens telkiniai su visais statiniais yra nedalomo istorinio – kultūrinio Trakų Vokės dvaro sodybos kultūros paveldo objektai įrašyti į neprivatizuotinų istorijos ir kultūros paminklų sąrašą. Tai vienas seniausių Lietuvos žuvivaisos objektų. Manytina, kad apie tai gerai žinojo buvę ŽUM vadovai ir  V. Gečys. 

2010 m. pradžioje ŽŪM skyrė 260 tūkst. litų žuvivaisos objektų privatizavimo klausimams spręsti. 

2010 01 19  ŽŪM kanclerė D. Miniataitė protokole rašo: 2. Iki 2010 02 01 sudaryti veiksmų planą, kuriame atsispindėtų nuo 2010 04 01 veiksiančios Žuvininkystės tarnybos prie LR Žemės ūkio ministerijos veiksmai, susiję su filialų privatizavimu, įmonių įkūrimu ir kt. Žuvininkystės tarnybos vadovas V. Grušauskas ir jo pavaldinys V. Gečys iniciatyviai ir paklusniai vykdė nurodymus.

Po to ŽŪM vadovybė užkuria pragarišką ugnį Trakų Vokės mokomojo skyriaus prichvatizavimo procedūroms vykdyti. Taikinyje palikti ir kiti valstybiniai žuvivaisos objektai. Liokajai, politiniai padlaižiai,  prisitaikėliai ir vergai spėriai suko starkevičininkų Trakų Vokės objektų prichvatizavimo smagratį.

2010-05-31 Turto fondas kreipėsi į Ūkio, Teisingumo, Finansų, Aplinkos, Susisiekimo, Kultūros, Žemės ūkio, Krašto apsaugos, Sveikatos apsaugos, Švietimo ir mokslo, Socialinės apsaugos ir darbo, Energetikos ir Vidaus reikalų ministerijas bei Apskričių viršininkų administracijas ir Lietuvos savivaldybių 

asociaciją dėl privatizavimo objektų sąrašo suderinimo. VISOS ŠIOS INSTITUCIJOS NUOLANKIAI SUTIKO, KAD BŪTŲ PRIVATIZUOJAMI AUKŠČIAU ĮVARDYTI OBJEKTAI.

2010 m. pavasarį  Trakų Vokės baseinai buvo nuleisti ir apie  1 tūkst. kilogramų šaltavandenių žuvų buvo išvežta, o gamybiniai objektai  pradėjo nykti. 

Visuomeninių organizacijų atstovai, mokslininkai, specialistai  Lietuvos ir ŽŪM vadovams, politikams  aiškino, kad taip elgtis nedera. Tuo labiau, kad  Trakų Vokės mokomojo skyriaus objektai yra valstybės saugotinų  istorijos ir kultūros paveldo objektų sąraše, o  šaltavandenes žuvis nuo 1880 m. grafo Tiškevičiaus įgaliotas  specialiuose pastatuose ir iškastuose šaltiniuotuose tvenkiniuose pradėjo veisti  M. Girdvainis. 

Rengiant Trakų Vokės objektų privatizavimo klausimus ypatingai pasitarnavo ministro artimas, specialiuosius agentus dominęs du kartus teistas, viceministras A. Macijauskas ir LVŽŽTC laikinasis direktorius V. Gečys, kuris pasižymėjo iniciatyviu liokajiškumu ir paklusnumu – todėl puikiai atliko  ir prievaizdo funkcijas. Jis neteisėtai išvarė iš darbo daugelį LVŽŽTC darbuotojų, tarp kurių buvo 3 mokslų daktarai, daug aukštuosius ir specialiuosius mokslus baigusių didelę gamybinę patirtį turinčius darbuotojus. Žmonių išvarymo mechanizmai, vadovaujami V. Gečio, tenkino vadovaujančių politikų ir  vadovų poreikius. VĖLIAU BUVO PRIIMTA APIE 40 NAUJŲ DARBUOTOJŲ – kai kuriems sudarant išskirtines lengvatines  sąlygas. V. Gečys atsisakė 5 parengtų Europos Sąjungos finansuojamų projektų už 1 mln. litų. Valdininkai ir verslininkai žinojo, kad ES projektų įgyvendinimas užkerta kelią valstybinių objektų privatizavimui.

Žuvininkystės tarnybos prie LR Žemės ūkio ministerijos patvirtintoje 2010-2015 metų veiklos strategijoje Trakų Vokės mokomasis filialas NENURODYTAS, turbūt buvo įsitikinta, kad jis bus privatizuotas.

2010-07-21 ankstyvą rytą Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktorė D. Varnaitė pateikė raštą L. Kerosieriui ir kopiją LR Ministro Pirmininko tarnybai „Dėl Trakų Vokės žuvivaisos objektų“, kuriame buvo rašoma: „…Trakų Vokės dvaro sodybos teritorija su istoriniais pastatais, statiniais, parku, kuriame yra minima žuvivaisos sistema, alėjomis, tvenkiniais ir kitais dvaro sodybos elementais yra nedalomas istorinis – kultūrinis vienetas, todėl atsižvelgiant į nekilnojamosios kultūros vertybės naudojimo ir disponavimo sąlygas visa, nekilnojamosios kultūros vertybės teritorija – neprivatizuotina….“. Šis raštas labai skubiai buvo  pateiktas vyriausybei ir imtasi veiksmų, kad vyriausybės posėdyje būtų atsižvelgta.  

2010-07-21 d. 14 val. prasidėjo vyriausybės posėdis. Vyriausybė įsigilinusi į pateiktus raštus pripažino visuomenės keliamus argumentuotus reikalavimus ir atsisakė privatizuoti Trakų Vokės žuvivaisos objektus. 

TUO METU, KAI STARKEVIČININKAI NAIKINO LVŽŽTC, ATSIRADO ŽMONIŲ GYNUSIŲ PASMERKTUOSIUS IR VALSTYBINIUS ŽUVIVAISOS OBJEKTUS.

Vyksiančioje tarptautinėje konferencijoje ministerijos vadovai, politikai, pareigūnai ir V. Gečys   džiaugsmingai kalbės apie M. Girdvainio ir P. Kindurio atliktus darbus kuriant Trakų Vokės žuvivaisos įmonę. Aiškins kokius didingus darbus atliko pertvarkant objektus. Nepamirš paminėti savo indėlių,  nuopelnų ir bandys aukštinti vadovus ir politikus už pasiektus rezultatus.

Esu įsitikinęs, kad konferencijoje niekas nepasakys,  kad TADA, KAI STARKEVIČININKAI NAIKINO LVŽŽTC ir organizavo Trakų Vokės ir kitų žuvivaisos objektų prichvatizavimo procedūras,  ATSIRADO ŽMONIŲ GYNUSIŲ PASMERKTUOSIUS IR VALSTYBINIUS ŽUVIVAISOS OBJEKTUS, KAD YPATINGAS DĖMESYS BUVO SKIRTAS TRAKŲ VOKĖS ŽUVIVAISOS OBJEKTŲ GELBĖJIMUI IR KAD KOVA BUVO LAIMĖTA. 

Jeigu ne tų žmonių atkaklus darbas, manau, kad šiandien nevyktų ši konferencija, nebūtume mes susirinkę ir nebūtų įamžintas M. Girdvainio atminimas, nebūtų kalbama apie P. Kindurio nuopelnus žuvininkystei, nes  šių objektų nebebūtų ant žemės paviršiaus ir Vokėje nebūtų veisiamos šaltavandenės žuvys.

Atvirai prisipažinsiu, kad mane V. Gečys, kaip ir daugelį kitų, neteisėtai atleido iš darbo. Po 3 metus trukusio teismų maratono,  atleidimas iš darbo buvo pripažintas neteisėtu,  buvo kompensuoti patirti nuostoliai ir apmokėta priverstinė prastova už 3 metus. Žuvininkystės tarnyba neteisėtai atleistiems iš darbo sumokėjo apie 200 tūkst. litų ir nė vieno cento neišieškojo iš kaltininkų. Kažkas turėtų pasirūpinti, kad valstybei padaryta žala būtų atlyginta. Teko atlikti daug darbų ir parašyti laiškų ginant žmonių interesus ir valstybinės reikšmės Trakų Vokės ir kitus žuvivaisos objektus nuo išvalstybinimo. 

Papūtus kitiems politikos vėjams, dabartinės kadencijos ministerijos vadovybė ir darbuotojai atliko daug darbų ir  ant 2008 metų pastatytų pamatų buvo pastatyta naujos kartos kiršlių veisykla..

Išverstaskūriai, prisiplakėliai ir įvairiausio plauko prisitaikėliai turbūt suprato, kad žuvivaisa ir mokslai apie ją yra valstybinės reikšmės objektai būtini valstybės funkcijoms įgyvendinti. 

Kas įvardins kovojusius prieš neteisybes?! Aš susilaikau, nes jiems ir jų artimiesiems gali grėsti nemalonumai. DĖKOJU JIEMS. JUOS TURĖTŲ ĮVERTINTI IR APDOVANOTI VALSTYBĖ. Galiu pasakyti, kad amžinybėn išėjęs, virš 35 metų atidirbęs žuvininkystėje, išvarytas iš darbo Marijonas Kiela yra sakęs, kad susirinkę pretendentai į valstybės turtą prie „Laukystos“ tvenkinių tarėsi ir gurkšnojo ne tik alų. Žinoma, kad panašių susitikimų buvo daugiau.

Ministro K. Starkevičiaus pasėta blogio sėkla jo parankinių prižiūrima  padarė daug žalos žuvininkystei.

L. Kerosierius

Buvęs LVŽŽTC generalinio direktoriaus patarėjas, Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus tarybos pirmininkas, asociacijų sąjungos „Žuvininkų rūmai“ prezidentas ( tel. + 370 5 2318111 el. p. leonaske@takas.lt)

PRIEDAS Nr. 3

2020 metaisTėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų partija (TS-LKDP) naudojo rinkiminę agitaciją reikalaudama UŽDRAUSTI  VERSLINĘ ŽVEJYBĄ