Mums rašo

Lietuvos radijo ir televizijos komisija

Written by admin · 1 min read

Skirtas įspėjimas UAB „TELE-3“
 Lietuvos radijo ir televizijos komisija stebėsenos metu nustatė, kad televizijos „TV6“ programoje transliuotas serialas „Kaulai“ (2012-01-18, 2012-01-20, 12.15 val.) ir vaidybinis filmas „Pjūklas IV“ (2012-01-23, 21.30 val.)  buvo transliuojami nesilaikant Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymų reikalavimų.

Televizijos seriale „Kaulai“ buvo parodytos scenos, sukeliančios baimę ir siaubą, stambiu planu rodomas mirusio ar žiauriai sužaloto žmogaus kūnas ar jo dalys. Tokia informacija pagal įstatymą yra priskirtina neigiamą poveikį nepilnamečiams darančios informacijos kategorijai. Komisijos nuomone, seriale  parodyta informacija gali  padaryti neigiamą poveikį asmenims iki 14 metų, todėl jis turėtų būti žymimas „N-14“, o ne „N-7“, ir  galėjo būti transliuojamas tik nuo 21 iki 6 val.
Vaidybiniame filme „Pjūklas IV“ tai pat buvo transliuota informacija, galinti padaryti neigiamą poveikį nepilnamečiams: rodomos smurtinio pobūdžio scenos, skatinančios agresyvumą ir nepagarbą gyvybei bei sukeliančios baimę ar siaubą. Įvertinus visą filmo turinį, jame esančių smurtinių scenų vaizdavimo detalumą, dažnumą, jų trukmę  ir įtaigumą, padaryta išvada, kad  filmas turėjo būti žymimas „S“, o ne „N-14“,  ir galėjo būti rodomas tik nuo 23 iki 6 val.
Už šiuos pažeidimus komisija  š. m. kovo 14 d. UAB „TELE-3“ nusprendė paskirti įspėjimą.

Ryšių su visuomene ir užsieniu skyrius

************
UAB „Mikrovisatos TV“  – įspėjimas už pažeidimus transliuojant filmą „Apreiškimo knyga“
Lietuvos radijo ir televizijos komisija užfiksavo, kad televizijos programoje „Mikrovisatos TV“ 2011 m. gruodžio 25 d.,  9.55 val. transliuotame  vaidybiniame filme „Apreiškimo knyga“  buvo rodomos erotinio ir smurtinio pobūdžio scenos.
Tokia filme parodyta  informacija pagal savo turinį ir pobūdį  yra priskirtina neigiamą poveikį nepilnamečiams darančiai informacijai. Filmas „Apreiškimo knyga“ nebuvo pažymėtas jokiu indeksu, nors, atsižvelgiant į jame rodomų erotinių ir smurtinių scenų turinį, vaizdavimo detalumą bei  trukmę, jis galėtų pakenkti asmenims iki 18 metų, todėl turėtų būti žymimas indeksu „N-18“ ir pagal Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymą galėjo būti transliuojamas tik nuo 23 iki 6 val.
Už šiuos įstatymo pažeidimus komisija  UAB „Mikrovisatos TV“  kovo 14 d. paskyrė įspėjimą.

Ryšių su visuomene ir užsieniu skyrius
***
Vytenio g. 6, LT – 03113 Vilnius
Tel.: (8~5) 233 06 60, faks. (8~5) 264 71  25
El. paštas:lrtk@rtk.lt
http://www.rtk.lt