Mums rašo

Modernios studijos Vilniaus Gedimino technikos universitete

Written by admin · 2 min read

Puikus išsilavinimas, žinios įgytos studijų aukštojoje mokykloje metu visais laikais buvo ir bus žmogaus įrankis kuriant geresnį gyvenimą sau ir aplinkiniams.

Siekti bakalauro diplomo jau tapo norma norint dirbti įdomų, gerai apmokomą darbą. Tačiau siekiant lipti karjeros laiptais, norint gebėti vertinti bet kokį reiškinį įvairiapusiškiau, giliau, strategiškai – reikia aukštesnio išsimokslinimo lygio. Magistrantūros (II pakopos) studijos būtent padės įgyti reikiamas savybes.

Nuotolinės magistrantūros studijos VGTU

Aukštasis mokslas Lietuvoje nenusileidžia studijų organizavimo pažangumu užsienio universitetams. Vilniaus Gedimino technikos universitetas, eidamas koja kojon su modernėjančiu pasauliu, siūlo nuotolines studijas pagal 5 magistrantūros studijų programas. Nuotolinių studijų pagrindinis principas – naudojantis informacinėmis technologijomis bei pasitelkiant įvairias priemones mokymas ir studijos vyksta priimtinu laiku ir priimtinoje vietoje. Atsižvelgiant į pasaulines studijų organizavimo tendencijas VGTU įdiegta Moodle virtuali aplinka, kuri leidžia teikti informaciją apie dėstomus dalykus, dėti studijų medžiagą, organizuoti bendravimą su studentais, pateikti testus ir užduotis bei kt. Viso to dėka užsienyje gyvenantys studentai mokymo medžiagą ir konsultacijas gauna bei egzaminus laiko internetu.

VGTU nuotoliniu būdu galima studijuoti šias magistrantūros studijų programas:
• Informacinių technologijų valdymas;
• Veiklos procesų valdymo technologijos;
• Statybos technologijos ir valdymas (specializacija: Statybos ekonomika ir verslas);
• Nekilnojamojo turto valdymas (specializacijos: Nekilnojamojo turto valdymas, Internetinės technologijos ir nekilnojamojo turto verslas, Intelektiniai statiniai ir jų aplinka);
• Verslo vadyba (specializacijos: Investicijų valdymas, Tarptautinis verslas (anglų kalba), Verslo vertės valdymas).

GTU siūlomų nuotolinių studijų trukmė – nuo 2 iki 2,5 metų, kaina – nuo 2436 iki 3685 Lt už semestrą (studijų trukmė ir kaina priklauso nuo studijų programos).

Į VGTU magistrantūros studijas priimami asmenys baigę bakalauro studijas ir turintys ne žemesnį kaip bakalauro kvalifikacinį laipsnį. Asmenys įgiję reikiamą kvalifikaciją ne Lietuvos aukštojoje mokykloje privalo Priėmimo komisijai pateikti ir Studijų kokybės vertinimo centro bei LR Švietimo ir mokslo ministerijos sprendimą dėl užsienyje įgyto aukštojo mokslo išsilavinimo vertinimo ir pripažinimo (plačiau apie tai www.skvc.lt).
Priėmimą į VGTU magistrantūros studijas organizuoja ir vykdo Priėmimo komisija. Plačiau apie studijų programas, konkurso organizavimą ir kt. rasite internetiniame puslapyje

www.vgtu.lt/magistrantura arba kreipęsi el. paštu magistrantura@vgtu.lt.

Vilniaus Gedimino technikos universitetą verta rinktis dėl daugybės priežasčių. Štai keletas jų:
VGTU teikia kokybiškas studijas. Gerą studijų kokybę yra įvertinę ne tik Lietuvos Studijų kokybės vertinimo centras, bet ir tarptautiniai ekspertai iš Europos universitetų asociacijos. Visos VGTU studijų programos atitinka Europos studijų kokybės reikalavimus.
• Susibūręs stiprus mokslinis pedagoginis personalas. Ne vienas iš dėstytojų įvertinti nacionaline mokslo premija, dalyvauja tarptautiniuose projektuose, vykdo užsakomuosius darbus, kurie susiję su praktine veikla, todėl nėra atitrūkę nuo šiuolaikinių inžinerinių problemų, o naujus dėstymo metodus įsisavina stažuočių į užsienio aukštąsias mokyklas metu.
• Studentams yra suteikta galimybė rinktis studijas anglų kalba ir studijuoti tarptautiniame kolektyve.
• VGTU studentai gali skaityti nemokamai VGTU leidyklos išleistas ir E-books (elektroninių knygų) portale publikuotas monografijas, vadovėlius, mokomąsias knygas.
• Vilniaus Gedimino technikos universitete studijos vykdomos visose pakopose: bakalauro, magistrantūros, doktorantūros
.

Nemokamos bakalauro studijos

Tie, kas dar nėra įgiję bakalauro kvalifikacinio laipsnio, yra kviečiami rinktis pirmosios pakopos studijas VGTU. Čia rengiami specialistai pagal 42 bakalauro studijų programas, kurios praktiškai apima visą inžinerinių studijų sritį, vadybos, informatikos, matematikos ir architektūros kryptis. Plačiau apie VGTU bakalauro studijas rasite internetiniame puslapyje www.vgtu.lt/stojantiesiems.

Studijos vykdomos dieniniu, neakivaizdiniu būdu, o forma atitinkamai skirstoma į nuolatinę (studijų trukmė – 4 metai) ir ištęstinę (5,5 metų).

Valstybės finansuojamą studijų vietą gali gauti Lietuvos Respublikos piliečiai bei lietuvių kilmės užsieniečiai, pateikę lietuvių bendruomenės, iš kurios atvyko, pažymą patvirtinančią lietuvių kilmę.

Užsieniečiai stodami į VGTU ar kurią kitą Lietuvos aukštąją mokyklą turi pateikti Studijų kokybės vertinimo centro atliktą įgytos kvalifikacijos įvertinimą, t.y. nustatoma ar užsienyje įgyta kvalifikacija yra lygiavertė Lietuvos Respublikoje teikiamam viduriniam ar aukštajam išsilavinimui. Vertinimas yra reikalingas, nes jo metu yra nustatomi užsienyje baigtų mokomųjų dalykų, reikalingų konkursiniam balui apskaičiuoti, atitikmenys Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklų dalykams.

Siekiant valstybės finansuojamos vietos VGTU stojantysis turi pateikti prašymą per Bendrąjį priėmimą, t.y. turi aplikuoti kartu su visais stojančiaisiais į visas Lietuvos aukštąsias mokyklas. Plačiau apie Bendrojo priėmimo organizavimą rasite internetiniame puslapyje

www.lamabpo.lt arba kreipęsi į VGTU Priėmimo komisiją (Saulėtekio al. 11, Vilnius, tel. (+370 5) 274 4949,

el. paštas priemimas@vgtu.lt, tinklapis www.vgtu.lt/stojantiesiems).

Vilniaus Gedimino technikos universiteto Priėmimo komisijos sekretorius,                              

prof. Romualdas Kliukas