Mums rašo

Oleg Tarejev. Dėl teisėjo Marjano Gerasimovičiaus galimo piktnaudžiavimo

Written by Redakcija · 3 min read

LIETUVOS RESPUBLIKOS GENERALINIAM PROKURORUI EVALDUI PAŠILIUI
Oleg Tarejev a. k. 35508270215, tretysis asmuo civilinėje byloje Nr. 2A-1515/22017 Šaltinių g. 13 – 4, Vilnius
SKUNDAS
dėl teisėjo Marjano Gerasimovičiaus galimo piktnaudžiavimo
Vilnius 2018-06-25
Išnaudojus visas galimybes ginčą dėl bendros ribos su gretimo sklypo kad. Nr. 8540 / 0004:28 (toliau sklypas Nr. 28) savininkė G. Dudak išspręsti taikiai, sklypo kad. Nr. 8540/0004:7 (toliau sklypas Nr. 7) savininkė L. Tarejevos PĮ 2012-01-31 pateikė teismui ieškinį dėl žemės užgrobymo.1. Iš ieškinio priedo Nr. 4 teisėjas M. Gerasimovič matė, kad 2008-06-13 Šalčininkų žemėtvarkos skyrius išsiuntė L. Tarejevai raštą: „G. Dudak žemės sklypas buvo matuojamas ir įregistruotas VĮ Registrų centre dar 1997 metais. Planas parengtas vietinėje koordinačių sistemoje. Transformuojant koordinates VĮ Registrų centras kadastro žemėlapyje įnešė sklypą pasukus kampu (klaida geodezininko arba VĮ Registrų centro) Matuojant sklypą S. Bumblausko IĮ „Matininkas“ geodezistas pritraukė Jūsų sklypo ribas prie klaidingai įnešto Registrų centro kadastro žemėlapiuse G. Dudak žemės sklypo.“
2. M. Gerasimovič matė, kad minėtas raštas neatitinka tikrovės, kadangi:
2.1 .2008-08-06 rašte VĮ Registrų centras informavo, kad sklypo Nr. 28 planas parengtas sąlyginėje koordinačių sistemoje, kuri netransformuojama (neperskaičiojama) į kitas koordinačių sistemas (2012-01-31 ieškinio priedas Nr. 5). 2.2 2008-08-26 rašte VĮ Registrų centras vėl atkreipė dėmesį: „Atkreipiame dėmesį, kad Jūsų pateiktame žemės sklypo plane (Nr. 28) nors ir įrašyta vietinė koordinačių sistema, tačiau nurodytos ribų posukio taškų ir riboženklių koordinatės atitinka sąlyginės koordinačių sistemos duomenis t. y. m atininkas neteisingai plane nurodė koordinačių sistemą“(2012-01-31 ieškinio priedas Nr. 6)
3. M. Gerasimovič matė, kad žemėtvarkos specialistai galimai melagingai konstatavo apie koordinačių sistėmą ir apie neva koordinačių transformavimo tam, kad nuslepti tą aplinkybė, kad butent geodezininkas padarė klaidą sklypo plane, kad žemėtvarka patvirtino klaidingą planą.
4. M. Gerasimovič matė, kad advokatas E. Bušmovičius tarnauja prieš Atstovaujamojo interesus, Atsakovės naudai, kadangi pridėjo prie ieškynio 2008-06-13 žemėtvarkos raštą be komentarų apie galimo klastojimo, taikė prie ieškinio civilinio, o ne baudžiamojio kodekso straipsnį. Šį aplinkybė vilkina bylą iki senaties, leido G. Dudak toliau naudotis užgrobtą žemę, o žemėtvarkos pareigunams išvengti atsakomybės už galimo dokumento klastojimo. M. Gerasimovič nesureagavo į advokato veikas pagal Teisėjų etikos kodeksą 15 str. 5 d. (reaguoti į kitų teisėjų, prokurorų ir advokatų padarytus įstatymų bei profesinės etikos pažeidimus).
5. Galimai suklastotą 2008-06-13 žemėtvarkos raštą G. Dudak panaudojo savo ieškynyje, kurėme prašė teismą sklypo Nr. 7 planą pripažynti negaliojančiu. 2012-05-09 teismas sustabdė bylos nagrinėjimą pagal L. Tarejevos ieškinio, kol nebus išnagrinėta byla pagal G. Dudak ieškinio.
6. Iš L. Tarejevos paaiškinimų M. Gerasimovič matė, kad 2008-05-20 permatavimo metu dalivavo žemėtvarkos specialistai S. Sinkevič, V. Voroneckis bei matininkai su prietaisais (2013-01-08 teismo posedžio garso įrašas 44:20min).
7. M. Gerasimovič matė, kad 2008-05-20 permatavimo metu S. Sinkevič ir V. Voroneckis žemės naudojimo aktą nesudarė (LR BK 229 str. pareigų neatlikimas), o 2008-06-13 rašte galimai melagingai teigė, kad žemėtvarkos skyrius neturi techninių galimybių patikrinti geodezinių matavimų posukio taškų (LR BK 228str., 300 str.).
8. Savo 2012-05-29 atsiliepime į G. Dudak ieškinį VĮ Registrų centras vėl konstatavo, kad sklypo Nr. 28 plane: „nurodytas ribų posūkio taškų ir riboženklių koordinates, nustatytas salygineje koordinačių sistemoje, nesusietoje su valstybine koordinačių sistema“.
9. Kadangi sklypas Nr. 28 matuotas salyginėje koordinačių sistemoje, jis įregistruotas 1997 m. neteisėtai, kadangi pažeistas 1996-01-05 LR valstybinės žemėtvarkos ir geodezijos tarnybos prie žemės ūkio ministerijos įsakymas Nr. 1: „Įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. rugsėjo 30 d. nutarimą Nr. 936, įsakau: Nuo 1996 m. vasario 1 d. vykdant žemės reformos, valstybinio žemės kadastro, geodezinius, topografinius ir kartografinius darbus, sudarant žemėlapius naudoti tik LKS-94. išimties tvarka leidžiama geodezinius ir topografinius darbus vykdyti vietinėje koordinačių sistemoje (kurį susieta su LKS-94)“.
10. M. Gerasimovič savo 2013-01-17 sprendime LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU galimai melagingai parašė: „Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad ieškovei G. Dudak nuosavybės teise priklauso žemės sklypas, kad. Nr. 8540 /0004:28, kuris suformuotas atliekant kadastrinius matavimus vietinėje koordinačių sistemoje, nesusietoje su valstybine koordinačių sistema“.
11. M. Gerasimovičius galimai suklastojo sprendimą tam, kad pareigunams S. Sinkevič ir V. Voroneckis išvengti atsakomybės už klaidingo sklypo Nr.28 planą patvirtinimo ir 2008-06-13 galimai suklastotą rašto sudarymą.
Prašau:
Vadovaudamasis 47 str. 4 d. Teismų įstatymo (pradėti ikiteisminį tyrimą dėl teisėjo gali tik generalinis prokuroras), pradėti ikiteiminį tyrimą dėl Šalčininkų rajono apylinkės teismo teisėjo Marjano Gerasimovičiaus veikas.
Dėl priedų:
Teisėjo pareigų atlikimas – turi išskirtinės svarbos reikšmę, kadangi korupcija yra teisingumo nebuvimo pasekmė. Tam, kad obektyviai ir visapusiškai ivertinti teisėjo veikas nepakankama nagrinėti tik skunde minėtus priedus, reikia įštirti visą bylos Nr. 2A-1515/22017 medžiagą, kuri skaitmenizuota ir įdeta į EPP portalą. Esu įsitikinės, kad generalinis t. y. aukščiausios kvalifikacijos prokuroras atskleis daugiau pažeidimų.

Redakcijos pastaba: kalba netaisyta