Mums rašo

Oleg Tarejev. Teisėsaugos korupcija

Written by Redakcija · 1 min read

LR SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBAI, LR PREZIDENTEI

Oleg Tarejev a. k. 35508270215 Šaltinių g. 13 – 4, Vilnius tel. +370 69990588 tretysis asmuo civilinėje byloje Nr. 2A-1515/22017

Vilnius 2018-06-13

  1. Politinės, finansinės ir kitų korupcijos priežastis – TEISĖSAUGOS KORUPCIJA. Lietuvos valstybės svarbiausia vertybė – teisingumas, kurį vykdo tik teismai. Akivaizdu, kad teismų funkcionavimas – yra ypatingą visuomeninę reikšmę. Todėl vertinti teisėjo galimai neteisėtų veikų turi aukščiausios kvalifikacijos prokuroras t.y. generalinis prokuroras (kaip medicinoje, svarbiaus. uždotis – nustatyti diagnozę).

  1. Vadovaudamasis LR Teismų įstatymu 47 str. 4 d., kuri numato, kad „pradėti ikiteisminį tyrimą dėl teisėjo gali tik generalinis prokuroras“, 2017-12-27 generaliniam prokurorui pateikiau skundą dėl teisėjų galimo piktnaudžiavimo.
  2. 2017-12-28 generalinis prokuroras (jo vadovaujama institucija), „vadovaudamasis LR generalinio prokuroro 2012-04-17 įsakymu Nr.I-141 (2014-12-30 įsakymo redakcija) patvirtintų LR prokuratūros ir prokurorų kompetencijos nuostatų 7.3 punktu ir LR  generalinio prokuroro 2008-08-11 įsakymu   Nr.I-110 ( 2016-01-14 įsakymo Nr. I-12 redakcija) patvirtintų Rekomendacijų dėl ikiteisminio tyrimo pradžios ir registravimo tvarkos patvirtinimo 30 punktu“ (citata), persiuntė (raštas Nr. 17.2.-10238) mano skundą Vilniaus apygardos vyriausiajam prokurorui Justui Lauciui.
  3. Minėtos rekomendacijos (pasirašė generalinis prokuroras) iš vis nenumato, kas gali pradėti ikiteisminį tyrimą dėl teisėjo, to numato LR Teismų įstatymas (2003 m pasirašė prezidentas), kuris galioja iki šiol.
  4. Manau, kad generalinis prokuroras Evaldas Pašilis (jo vadovaujama institucija) ignuoravo LR Teismų įstatymu 47 str. 4 d., pažeidė LR Teismų įstatymo vyršenybės principą, sulaužė priesaiką.
  5. Manau, kad Vilniaus apygardos prokuratūros prokuroras Justas Laucius skundą dėl teisėjo neteisėtai perdavė nagrinėjimui Romualdui Betingiui, kuris neteisėtai nagrinėjo skundą, t. y. prokurorai pažeidė LR Teismų įstatymo 47 str. 4 d., sulaužė priesaiką.
  6. Matidamas, kad E. Pašilis (jo vadovaujama institucija) ignuoravo LR Teismų įstatymu 47 str. 4 d., pažeidė LR Teismų įstatymo vyršenybės principą, sulaužė priesaiką, R. Betingis ir J. Laucius į neteisėtu E. Pašilio veiku nesureagavo. Advokatų nesureagavimas tarnavo E. Pašilio naudai (leido išvengti atsakomybės). Manau, kad čia yra sukčiavimas.

Prašau:

  1. Pradėti ikiteisminį tyrimą dėl prokurorų Evaldo Pašilio, Justo Laucio ir Romualdo Betingio. 2. Mano 2017-12-27 skundą (registracijos Nr. AP-32833) persiusti nagrinėjimui pagal kompetencijos.

     O. Tarejev

PASTABA: Kalba netaisyta