Mums rašo

Pagalba Tomai Bilytei siekti mokslo Amerikoje

Written by admin · 45 sec read

Mieli Bičiuliai,

Tikiu, kad rasiu jus geroje nuotaikoje ir dosniai nusiteikusius Kalėdų Švenčių proga.
Einu prie reikalo.  Norime iš Lietuvos atvežti gabią ir darbščią studentę Tomą Bilytę.  Jai norime suteikti galimybę įgyti Magistro Laipsnį University of California, Davis, Entomologijos srityje, t.y. vabzdžių ir kitokių ūkio kenkėjų kontroliavime.

Toma jau baigė Lietuvoje universitetą, žemės ūkio agronomijos srityje (jos C.V. prijungtas kaip attachment).  Įgijusi kitą Magistro laipsnį Amerikoje ji gryš į Lietuvą ir darbuosis savo profesijoje –  smulkiųjų žemdirbių gyvenimo pagerinime.

Amerikoje, gerame Kalifornijos universitete, gauti Magistro (Masters) laipsnį reikia $40,000 ($25,000 už mokyklą ir $15,000 kelionei, pragyvenimui, butui, draudimams ir kt.) kas metais.  Rotary organizacija Kalifornijoje pažadėjo didžiąją dalį išlaidų paremti pinigais, tačiau dėl likučio reikia Amerikos lietuvių paramos, šios spragos užpildymui.

Kadangi dar šiais metais bus jums galima aukas nurašyti nuo valdžios mokesčių, prašau prisiųskite, per tax-exempt 501(c)(3) organizaciją (ID# 91-1944327), čekį adresu:

Auksuciai Foundation
2907 Frontera Way
Burlingame, CA 94010.
 
Ant čekio užrašykite kad tai “Donation for scholarship”.
Nuoširdžiai tikiu, kad dosniai atsiliepsite į šį prasyma ir pagelbėsite jaunai lietuvaitei siekti Aukštesnio mokslo Amerikoje.

Geriausi Švenčių  linkėjimai –
 
Vytautas Sliupas, P.E.
 
Burlingame, California
www.aukfoundation.org