Mums rašo

PRO VITA© ŽINIOS Nr. 28 (2015)

Written by admin · 8 min read

LRS NUGIRDYTA LIETUVA. 15min. 2015 07 02 Šiauliuose alkoholiu persisunkęs tėvas metė pusantrų metų sūnų į sieną. Tėvui nustatytas 4,38 prom. girtumas. Tokia alkoholio kiekis kraujyje laikomas beveik mirtinu.  http://www.15min.lt/naujiena/aktualu/nusikaltimaiirnelaimes/alkoholiu-persisunkes-tevas-mete-pusantru-metu-sunu-i-siena-59-513388
 ***
 Viskas prasideda nuo mažų dalykų: bėgimas už sveiką Lietuvą. http://lzinios.lt/lzinios/Sveikata/viskas-prasideda-nuo-mazu-dalyku-begimas-uz-sveika-lietuva/204766 

 manosveikata.lt Psichoterapeutas M.G.Maksimalietis trumpai apie alkoholizmą… Alkoholis yra mokslininkų pripažintas kaip žmogaus sveikatai kenkiantis narkotikas. Jeigu alkoholis yra narkotikas, tai reikia žinoti, jog visi narkotikai turi vieną bendrą savybę: juos vartojant, įninkama į vis ūmesnę jų vartojimo ir tuo pačiu nuodijimosi stadiją. Ne visi alkoholizmo narkomanijos stadijomis “keliauja” vienodu tempu ir ne visi pasiekia degradacinę alkoholizmo stadiją, bet visi jomis “keliauja” mažiausiai iki antros stadijos. Antra alkoholizmo stadija iš trijų pagrindinių, yra tuomet, kai žmogus pradeda vartoti alkoholį periodiškai, pavyzdžiui, kiekvieną savaitgalį ar kasdien vakarais – po darbo. Psichologinis alkoholizmas prasideda nuo to momento, kai žmogus tampa nebeįgalus suvokti, kad šventę švęsti galima ir nė lašo neišgėrus. Jeigu kiekvieną kartą atėjus šventei žmogus perka alkoholį, jis jau yra psichologiškai priklausomas, ir tai jau yra pradinė alkoholizmo stadija. Kaip ūmiai žmogus vartoja alkoholį, nusako alkoholizmo stadijos. Yra saikingo vartojimo stadijų alkoholikai, mažiau saikingų stadijų alkoholikai, bedegraduojančių ir degradavusių stadijų alkoholikai. Sistema identifikuoja tik degradavusių stadijų alkoholikus kaip alkoholikus, kas yra netikslu ir neteisinga. Žmogus, kartą paragavęs alkoholio, prasigėrusiu bomžu netampa. Nusigėrusiu tampama “prakeliavus” per visas alkoholizmo stadijas nuo saikingo vartojimo iki degradacijos. Trečia degradacinė stadija yra tuomet, kai žmogus, kartą paragavęs iš tikėjimo, kad reikia visiems “normaliems” saikingai mokėti išgerti, nebegali sustoti, pakliūdamas i fiziologinį alkoholizmą. Tokie pradeda gerti kasdien, kol išsigąsta, kad gali numirti ar net numiršta, arba kol jiems nėra suteikiama medicininė pagalba – detoksikacija. Noriu atkreipti dėmesį, kad sistema tik į trečią, degradacinę, alkoholizmo stadiją pakliuvusius vargšus vadina alkoholikais, nors alkoholikais jie jau buvo tapę nuo tada, kai patikejo, kad šį narkotinį tirpiklį galima toleruoti kaip gėrimą. http://www.manosveikata.lt/lt/temos/toksikologai-narkologai/psichoterapeutas-m-g-maksimalietis-trumpai-apie-alkoholizma
 ***
 Jaunimo išradingumui ribų nėra – svaiginasi išmatomis.  http://sveikata.lrytas.lt/palata-6/jaunimo-isradingumui-ribu-nera-svaiginasi-ismatomis.htm
 ***
Šv. Petras Damijonas (1049): ką Bažnyčia privalo daryti, kad apsivalytų nuop tarp dvasininkų paplitusio homoseksualizmo. (Jis parašė knygą Liber Gomorrhianus). Šios knygos ištraukas paskelbė Rorate Caeli svetainė http://rorate-caeli.blogspot.com/2015/02/book-of-gomorrah-new-publication-of-st.html   https://www.lifesitenews.com/all/article-st.-peter-damien-1049-what-church-must-do-in-response-to-rampant-homosexual
 ***
 Popiežius Pranciškus per susitikimą su skautėmis pasakė priešintis ideologijoms, kurios eina prieš Dievo sukurtą šeimos formą. https://www.lifesitenews.com/all/yesterday#article-pope-tells-girl-scouts-to-oppose-ideologies-against-gods-design-for-marriag
 ***
 Meksikos mieste San Luis Potosi katalikų vyskupai atliko egzorcizmą visai šaliai, kad išvarytų abortų demoną. https://www.lifesitenews.com/all/yesterday#article-bishops-conduct-exorcism-over-the-entire-nation-of-mexico-to-cast-out-demon
 ***
 Meksikos kardinolas Juan Sandoval Iniguez: Aukščiausias teismas yra marionetė ,,naujos tvarkos“, kuri siekia sunaikinti santuoką ir Bažnyčią. https://www.lifesitenews.com/all/yesterday#article-mexican-cardinal-supreme-court-is-puppet-of-new-order-seeking-to-destroy-ma
 ***
 TEISMŲ DIKTATŪRA. Floridos teisėjas Charles Francis užblokavo valstijos priimtą 24 val. laukimo periodą prieš aborto darymą. http://liveactionnews.org/florida-judge-blocks-24-hour-abortion-waiting-period/
 ***
 Respublikonų kandidatas į JAV prezidentus Sen. Ted Cruz pasiūlė planą, kaip pažaboti teismų aktyvizmą, kuris atima piliečių teisę balsuoti.  http://liveactionnews.org/pro-life-look-ted-cruzs-plan-rein-judicial-activism/    http://www.nationalreview.com/article/420409/ted-cruz-supreme-court-constitutional-amendment
 ***
 New Jersey Gubernatorius Chris Christie vetavo tris įstatymus, sakydamas kad pakartotinai pabrėžia, kad kiekviena gyvybė yra brangi.  http://liveactionnews.org/governor-christie-vetoes-bills-sends-pro-life-message/
 ***
 LRS NUGIRDYTA LIETUVA. Neblaivi mama apvertė vežimėlį su kūdikiu. Įtariamoji 26-erių motina uždaryta į areštinę. Jai nustatytas 3,07 promilės girtumas.  http://www.alfa.lt/straipsnis/49872393/neblaivi-mama-apverte-vezimeli-su-kudikiu
 ***
 Bernardinai.lt 2015 06 29 Lietuvos Vyskupų Konferencijos pirmininkas arkivysk. Gintaras Grušas pirmadienį kreipėsi į Lietuvos tikinčiuosius ir visus geros valios žmones, primindamas moralinę pareigą ginti gyvybę bei ragindamas siekti mokslo ir moralės darnos, svarstant naują Biomedicininių tyrimų etikos įstatymo redakciją. Nauja redakcija, kuri Seime bus svarstoma šį antradienį, siekiama legalizuoti embriono kamieninių ląstelių įvežimą ir eksperimentus su embriono kamieninėmis ląstelėmis Lietuvoje bei atlikti eksperimentus su žmonėmis be jų ar jų atstovų sutikimo.
 KREIPIMASIS
Šiuo metu Lietuvos Respublikos Seime svarstoma nauja Biomedicininių tyrimų etikos įstatymo redakcija (Projekto Nr. XIIP-2855(2)), kuria siekiama legalizuoti embriono kamieninių ląstelių įvežimą ir eksperimentus su embriono kamieninėmis ląstelėmis Lietuvoje bei atlikti eksperimentus su žmonėmis be jų ir jų atstovų sutikimo.
 Popiežius Pranciškus naujoje enciklikoje „Laudato Si’“ kviečia į integralią ekologiją, rūpinantis ne tik aplinkos, bet ir kiekvienos žmogaus gyvybės, taip pat ir embrionų, išsaugojimu. Kviečiu tikinčiuosius melstis už gyvybės kultūros plėtrą mūsų šalyje, o visus geros valios žmones – kurti aplinką, kurioje saugoma ir puoselėjama kiekviena gyvybė.
Žmogaus gyvybės apsauga yra kiekvieno žmogaus moralinė pareiga. Kiekviename embrione glūdi konkretaus ir unikalaus žmogaus gyvybė. Bet kokia intervencija į embrioną, kuri pažeidžia jo integralumą ar baigiasi jo mirtimi, yra moraliai neleistina. Embriono kamieninių ląstelių paėmimas ir po to atliekami eksperimentai su embriono kamieninėmis ląstelėmis yra būtent tokia moraliai neleistina procedūra: kad ir kokiais kilniais tikslais būtų pridengiama, embriono kamieninių ląstelių paėmimas baigiasi neišvengiama embriono žūtimi, sunaikinant ne abstrakčią, bet konkretaus, unikalaus žmogaus gyvybę. Nėra jokio moralinio skirtumo, kurioje valstybėje bus sunaikinama embriono gyvybė: Lietuvoje ar užsienyje.
 Sprendimas drausti naikinti embrionus Lietuvoje ir tik leisti įvežti kitur sunaikintų embrionų kamienines ląsteles negali būti laikomas kompromisiniu, nes gyvybės atžvilgiu tokie kompromisai yra moraliai nepriimtini. Eksperimentų su embriono kamieninėmis ląstelėmis legalizavimas tuo pat metu, kai lygiagrečiai Vyriausybė pritaria perteklinių embrionų kūrimui dirbtinio apvaisinimo metu, kelia didelį susirūpinimą dėl pagarbos pradėtai gyvybei.
 Pasaulyje ir Europoje stebimos visiškai kitos mokslo raidos tendencijos: vis dažniau skatinami moralinių problemų nekeliantys moksliniai tyrimai su suaugusio žmogaus kamieninėmis ląstelėmis; suaugusio žmogaus kamieninės ląstelės vis dažniau naudojamos terapijai, o gydymas jomis (pvz., kraujodaros kamieninėmis ląstelėmis) jau yra tapęs įprastu medicinos praktikoje.
 Bažnyčia pasisako ne prieš mokslą, ne prieš kamieninių ląstelių tyrimus ir jų panaudojimą apskritai, bet tik prieš embriono kamieninių ląstelių tyrimus, susijusius su prigimtinę teisę į gyvenimą turinčio unikalaus žmogaus gyvybės sunaikinimu. Joks žmogus, kad ir nuo pradėjimo momento, negali tapti žaliava moksliniams eksperimentams ar terapine priemone.
 Todėl primindami moralinę pareigą saugoti negimusįjį ir apsaugoti asmenis, kad su jais nebūtų atliekami eksperimentai be jų ar jų artimųjų sutikimo, kartu raginame pritarti teisėkūros pasiūlymams, kurie suderina mokslą ir moralę, visiškai eliminuodami galimybę į Lietuvos teritoriją įvežti embriono kamienines ląsteles ir atlikti su jomis eksperimentus. Taip pat remiame siekį leisti tik tuos eksperimentus su embrionu, kurie konkrečiam embrionui yra terapiniai ir kurių metu arba kuriems pasibaigus embrionas nėra sunaikinamas.  http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2015-06-29-lvk-pirmininkas-gintaras-grusas-kreipesi-i-tikinciuosius-del-naujoa-biomedicininiu-tyrimu-etikos-istatymo-redakcijos/132503
 ***
 DEMOKRATIJOS SUSPENDAVIMAS. JAV Aukščiausias Teismas suspendavo Teksaso valstijos įstatymą, kuriuo buvo uždaryta pusė abortariumų. https://www.lifesitenews.com/all/yesterday#article-supreme-court-suspends-texas-pro-life-law-that-would-have-closed-half-of-th
 ***
 JAV. Louisiana vyskupas Michael Jarrell pareiškė, kad priešinimasis homoseksualų ,,santuokai“ gali reikalauti civilinio nepaklusnumo.  https://www.lifesitenews.com/all/yesterday#article-opposing-gay-marriage-may-demand-civil-disobedience-louisiana-bishop   http://diolaf.org/documents/2015/6/corrected%20Same-Sex%20Marriage%20Press%20Release%206%2026%2015%20.pdf
 ***
 sidnėjaus arkivyskupija pasiuntė laišką verslininkams, išreikšdama susirūpinimą dėl homoseksualų ,,vedybų“ rėmimo.  https://www.lifesitenews.com/all/yesterday#article-sydney-archdiocese-sends-letters-to-businesses-expressing-concern-over-supp
 ***
 Pasaulinė kontraceptikų rinka 2020 m. pasieks $20 milijardų pardavimus. Transparency Market Research tyrimas: http://www.transparencymarketresearch.com/contraceptives-market.html  https://www.lifesitenews.com/all/yesterday#article-global-contraceptives-market-to-reach-nearly-20-billion-by-2020
 ***
 Kalifornijos nusižudymo įstatymas mirė, demokratams nesurinkus balsų. http://www.lifenews.com/2015/06/29/california-assisted-suicide-bill-dies-democrats-cant-get-enough-votes-in-assembly/
 ***
 Abortistės iš Vokietijos per sieną su Lenkija į Lenkiją su dronu persiuntė chemikalų RU-486, sukeliančių abortus.  http://www.lifenews.com/2015/06/29/abortion-drone-flies-dangerous-abortion-pills-to-poland-two-women-take-drugs-to-kill-their-babies/
 ***
 Maskvoje 2015 06 28 vyko mitingas prieš abortus.  http://vk.com/enteo?z=video152509857_171435055%2F0dc54441f8705a32b1
 ***
 FDA paskelbė, kad gimdymų kontrolės priemonė Essure metalinė spiralė yra rizikinga. Nes buvo gauta labai daug nusiskundimų. Essure įterpiama į kiaušintakius, kur sukelia jų chronišką uždegimą. http://www.catholicnewsagency.com/news/fda-announces-additional-risks-of-essure-birth-control-device-99312/
 ***
 Aludariai griebiasi už galvos: lietuviai nebeperka alaus.  http://www.lrytas.lt/verslas/rinkos-pulsas/aludariai-griebiasi-uz-galvos-lietuviai-nebeperka-alaus.htm
 ***
 Kristina Zamarytė-Sakavičienė. Partnerystė prieš šeimą (II dalis)  http://www.propatria.lt/2015/06/kristina-zamaryte-sakaviciene_29.html
 ***
 Vatikano radijas 2015/06/27 JAV vyskupai: Tragiška klaida, kuri daro žalą bendrajam gėriui ir pažeidžiamiausiems tarp mūsų – vaikams. Taip reagavo JAV vyskupų konferencija į birželio 26 dieną JAV Aukščiausiojo Teismo priimtą sprendimą, jog visose 50 valstijose turi būti leidžiamos ir pripažįstamos „santuokos“ tarp tos pačios lyties asmenų. Nutarimas priimtas penkiais balsais „už“, keturiais balsais „prieš“.
Nepaisant to, ką nežymi Aukščiausiojo Teismo dauguma gali deklaruoti šiuo istoriniu momentu, žmogaus prigimtis ir santuoka išlieka nepakitusi ir nekeičiama. Sprendimo šaknys nekyla iš tiesos, tad jis galiausiai žlugs. Šiandien Teismas vėl suklydo. Yra amoralu ir neteisinga Vyriausybei skelbti, kad du tos pačios lyties žmonės gali sudaryti santuoką, rašoma pareiškime, kurį išplatino JAV vyskupų konferencijos pirmininkas Luisvilio arkivyskupas Joseph Kurtz, apibendrinantis kitų vyskupų bei kitų krikščioniškų bažnyčių padarytus pareiškimus.
 Vienintelė santuokos prasmė, kaip sąjunga tarp vyro ir moters, yra įrašyta mūsų kūnuose, moteriškuose ar vyriškuose. Šios prasmės gynimas yra esminė „integralios ekologijos“ dimensija, kurią skleisti mus ragina popiežius Pranciškus. Privalomas naujas santuokos apibrėžimas visos šalies mastu tai tragiška klaida, kuri daro žalą bendrajam gėriui ir pažeidžiamiausiems tarp mūsų, ypatingai vaikams.  http://lt.radiovaticana.va/news/2015/06/27/jav_vyskupų_pareiškimas_dėl_santuokos_tarp_tos_pačios_lyties_asmenų/1154599
 ***
 Specialistai pataria, kaip reikia gelbėti prasigėrusią „Z“ kartą. http://etaplius.lt/specialistai-pataria-kaip-reikia-gelbeti-prasigerusia-„z-karta/
 ***
 LŽ 2015-06-27 Agurkų šventėje agurkų trauktinės nebebus. Tradicinėje, jau aštuonioliktoje, Agurkų šventėje Kėdainiuose pirmą kartą per visą jos gyvavimo istoriją nebus pardavinėjamas alkoholis. R. Karbauskis apgailestavo dėl krašte įsivyravusios ydingos tradicijos, kai miestų ir miestelių šventes ėmė remti alkoholio prekeiviai. „Kad agurkų šventės sumanytojams nereikėtų šių žmonių prašinėti pinigų, pats pasisiūliau paremti šventę“, – pabrėžė jis. Politikas vylėsi, kad ryžęsi vieną kartą švęsti blaiviai kėdainiečiai ir ateityje rengs blaivias šventes. „Be to, turiu vilčių, kad ir kiti verslininkai pradės remti blaivias šventes, nes investicijos į blaivybę visuomet atsiperka“, – įsitikinęs R. Karbauskis.  http://lzinios.lt/lzinios/Gimtasis-krastas/agurku-sventeje-agurku-trauktines-nebebus/204508
 ***
 LŽ 2015-06-26 Naujas tyrimas JAV atskleidė paprastą būdą akivaizdžiai sumažinti paauglių rūkymą – didinti amžiaus ribą iki 21 metų, kai galima parduoti tabako gaminius.  http://lzinios.lt/lzinios/Sveikata/pries-rukyma-cigaretes-nuo-21-metu/204442
 ***
 LRS NUGIRDYTA LIETUVA. Mirtinas išpuolis: „bambaliniai“ įbaugino žmones.  http://ww.skrastas.lt/?data=2015-06-27&rub=1065924812&id=1435331740
 ***
 Joniškio rajono Taryba nusprendė Žagarėje Vyšnių festivalyje uždrausti prekiauti stipresniais kaip 6 procentų tūrinės alkoholio koncentracijos gėrimais.  http://ww.skrastas.lt/?data=2015-06-23&rub=1144745056&id=1434988076
 ***
 Tass, 2015 06 26 ,,Valstybė neturi teisės versti žmones mokėti už tai, kas prieštarauja jų sąžinei.“ Rusijos ortodoksų Bžnyčia pasirengusi mesti iššūkį visuomenei ir žiniasklaidai, kad abortai būtų išimti iš privalomo medicinos draudimo, sakė protojerėjus Vsevolodas Čaplinas. http://tass.ru/obschestvo/2073592
 ***
 Austrijos Nacionalinė asamblėja beveik vienbalsiai – net 110 balsų prieš 26 – balsavo prieš vienalytes „santuokas“. http://www.propatria.lt/2015/06/austrijos-nacionaline-asambleja-beveik.html
 ***
 PSEUDO-DEMOKRATIJA. 2015 06 26 Šiandien JAV Aukščiausias teismas nubalsavo primesti homoseksualų ,,vedybas“ visai šaliai.  https://agendaeurope.wordpress.com/2015/06/26/breaking-the-supreme-court-of-the-us-imposes-same-sex-marriage-nation-wide/#more-3815  http://www.supremecourt.gov/opinions/14pdf/14-556_3204.pdf
 ***
 alkas.lt 2015 06 26 K. Garšva. Kada mus valdantieji nustos kovoti prieš Lietuvą ir jos kalbą? Prieš 416 metų M. Daukša priminė, kad tautos gyvuoja daugiausia išlaikydamos savo kalbą. Gal dėl to mūsų priešai ir tariami draugai prieš ją tiek kovojo ir kovoja, nori bent dalį tos kalbos sunaikinti, nes kalba – ir svarbi valstybės suvereniteto dalis. Dėl to mūsų valstybės kūrėjai stabdydami polonizaciją, dar prieš 125 metus lenkiškas raides pakeitė čekiškomis č, š, ž. Prieš 97 metus jie atstatė nepriklausomą, demokratiniais pamatais sutvarkytą Lietuvos valstybę su sostine Vilniuje ir ją atskyrė nuo visų valstybinių ryšių, kurie yra buvę su kitomis tautomis. Tai ko dabar reikalaujama grįžti prie rašybos, primestos Žečpospolitos (Rzeczpospolita) ir Lenkijos okupacijos laikais?  http://alkas.lt/2015/06/26/k-garsva-kada-mus-valdantieji-nustos-kovoti-pries-lietuva-ir-jos-kalba/
 ***
 Dr. Jamie Arthur, Newman Society’s Catholic Education Honor Roll direktorė parengė tyrimą, The Call to Teach: Expectations for the Catholic Educator in Magisterial Teaching.  http://www.cardinalnewmansociety.org/Portals/0/K12%20Pages/Resources/The%20Call%20to%20Teach%20by%20Jamie%20Arthur%20June%202015.pdf  https://www.lifesitenews.com/all/yesterday#article-teacher-morality-clauses-are-consistent-with-decades-of-catholic-teaching-o
 ***
 LIBERALIZMO ,,LAISVĖ“. Krikščionių pora Richard ir Betty Odgaard iš Jovos (JAV) prarado biznį, nes jie atsisakė dalyvauti homoseksualų ,,vedybose.“ https://www.lifesitenews.com/all/yesterday#article-christian-couple-loses-business-for-refusing-to-participate-in-gay-wedding
 ***
 Public Health England tyrimas rodo, kad tarp homoseksualų plinta sifilis ir gonorėja.  https://www.lifesitenews.com/all/yesterday#article-uk-study-shows-massive-surge-in-deadly-stds-among-gay-men
 ***
 Mažiausia pasaulyje šalis Pitcairn sala, nors joje nėra nei vieno homoseksualo, legalizavo homoseksualų ,,vedybas“. https://www.lifesitenews.com/all/yesterday#article-worlds-smallest-country-with-no-gay-couples-legalizes-same-sex-marriage
 ***
 LIBERALIZMO ,,LAISVĖ“. Meksikos Nuevo Laredo vyskupas Gustavo Rodríguez Vega drauge su savo kunigais pareiškė, kad mes greičiau eisime į kalėjimą, nei laiminsime homoseksualų ,,vedybas.“ https://www.lifesitenews.com/all/yesterday#article-mexican-bishop-and-his-clergy-we-will-go-to-jail-rather-than-bless-gay-marr
 ***
 LIBERALIZMO ,,LAISVĖ“. Bostonas. 2015 06 25 (LSN) Labai mylimas ir gerbiamas daktaras urologas Dr. Paul Church, 65 m. buvo atleistas iš prestižinės Beth Israel Deaconess Medical Center ligoninės už tai, kad perspėjo apie homoseksualaus sekso riziką. https://www.lifesitenews.com/all/yesterday#article-leading-boston-hospital-fires-doctor-for-raising-concerns-about-health-risk
 ***
Lee ir Karen Shervheim augina 7 vaikus, iš kurių 3 dukros su Dauno sindromu. 1 jų nuosava, 2 – įvaikintos.  http://www.lifenews.com/2015/06/25/amazing-couple-has-three-daughters-with-down-syndrome-two-of-them-are-adopted/
 ***
 Arminas Mockevičius. Kodėl vis dar netoleruojame blaivybę propaguojančių žmonių? http://www.vlmedicina.lt/2015/06/arminas-mockevicius-kodel-vis-dar-netoleruojame-blaivybe-propaguojanciu-zmoniu/
 ***
 Kristina Zamarytė-Sakavičienė. Partnerystė prieš šeimą (I)  http://www.tiesos.lt/index.php/tinklarastis/straipsnis/kristina-zamaryte-sakaviciene.-partneryste-pries-seima-i
 ***
 23 birželio Lenkijoje švenčiama tėvo diena.  http://www.radiopolsha.pl/6/136/Artykul/211237

Daugiau žinių: http://pv1.esy.es