Mums rašo

Projektas „Jaunimo pareiga Lietuvai”

Written by admin · 57 sec read

Informuojame, kad Tarptautinės teisės ir verslo aukštosios mokyklos Teisės fakulteto Studentų mokslinė draugija kartu su asociacija „Lietuvos žmogaus teisių lyga“ ir VšĮ „Pramogų akademija“, vykdydama projektą Jaunimo pareiga Lietuvai“ atlieka empyrinį tyrimą apie jaunimo vertybes ir pareigą Lietuvai.

Šia apklausa siekiama sužinoti lietuvių nuomonę apie tai, kokias šiuolaikinio jaunimo savybes reikia puoselėti ir kokias pareigas Lietuvai jis privalo atlikti, kad Lietuva globalizacijos procese išliktų unikali tarp kitų tautų ir kultūrų, nuolat tobulėtų bei sėkmingai konkuruotų.

Tyrimo tikslas: surinkti ir paskelbti geriausią Lietuvos visuomenės (trijų/keturių kartų) patirtį jaunimui naujo Lietuvos tūkstantmečio siekiams įgyvendinti. Projektas skirtas jaunimo pilietiškumo, tautiškumo, patriotizmo ir dvasinių vertybių ugdymui, nuosekliam pareigų atlikimui, vardan Lietuvos žinių ekonomikos augimo bei valstybės konkurencingumo didinimo. Tyrimo pagrindu bus išleista knyga, kurioje maloniai kviečiame įsiamžinti ir Jus!

Būtume labai dėkingi, jeigu Lietuvių bendruomenės nariai užpildytų klausimyną (prisegta) ir atsiųsti mums atgal iki 2009 m. lapkričio 20 d. (,,Bičulystės” redakcija gavo šį kreipimasį lapkričio 20d. vakara….).

Taip pat, 2009 m. gruodžio 15 d. maloniai kviečiame į minėto tyrimo rezultatų pristatymą ir diskusijas konferencijoje bei tautinę vakaronę

(daugiau žr.: http://www.ttvam.lt arba prisegta).

Tarptautinės teisės ir verslo aukštosios mokyklos www.ttvam.lt
Teisės fakulteto Viešosios teisės katedros vedėja
Studentų mokslinės draugijos vadovė
Jolita Malinauskaitė

TAIKOMASIS MOKSLINIS TYRIMAS „JAUNIMO PAREIGA LIETUVAI“

Kviečiame prisidėti prie pilietinių pareigų įvardijimo ir suvokimo Lietuvos jaunimui!

Klausimyną rasite čia:

http://docs.google.com/Doc?id=dhnvkdjn_85d9qbqbg6&btr=EmailImport