Mums rašo

Puntagalvis

Written by admin · 4 min read

Neįprastai tyliai sėdi prieangyje nuolatinės namo pletkorkos: storuliukė dar šniurpščioja nosimi, o likusios dvi žvalgosi ir nedrįsta prasižioti…
– Puntagalvis, puntagalvis!!! – pagaliau pratrūksta storuliukė, – ir už ką mus Dievas pakorojo?
– Ne Dievas, o Fukušima, – pataisė ją žiloji. – Tai ji mums šonus nematomais spinduliais kaitino, o pačius mažiausius ir nuskriaudė…

– Galėjo valdžia ir įspėti apie radioaktyvumą, o ne kietosiomis dalelėmis gąsdinti, – konstatavo buhalterė. – Ar kas būtų ryžęsis gimdyti? Tikrai būtų susilaikę, nors 2 metelius susilaikę, kad savo vaikelių luošystei nepasmerkti…
– Ir dar kokiai?! – jau balsu raudojo storulė. – Puntagalvio kančiai! Ir vaikai kieme tyčiosis, ir praeiviai gręžiosis, ir pats į save veidrodyje pažiūrėti bodėsis…
– Gal išaugs? – netikėtai švelniai apkabino žiloji storulę. – žiūrėkit ir mūsų Premjeras su didoka galva, bet va, ir fizikos mokslus baigė, ir šalį valdo, ir šeimą susikūrė…
– Va, va, va – neišlaikė buhalterė, – paskaičiuok, kiek skolų pridarė ir Tautą į ožio ragą suraitė! Iš 17 iki 73 milijardų priaugino, bet niekam Lietuvoje nepalengvėjo.
– Tai juk AE statybai pasiskolino, – ramino žiloji, – toli į ateitį žiūri…
– Ne statybai, o grobstymui, – nukirto buhalterė. – Labiausiai atidirbtas būdas nebaudžiamai susižerti pinigėlius į kišenę!
– Viešpatie, – nustėro storulė, – tai norite pasakyti, kad mano anūkėlio didelė galva – tai aiškus apsigimusio žuliko požymis? Tai mes ne tik puntagalvį, bet dar ir užprogramuotą nusikaltėlį auginame?!!
– Na, pirmiausia, tai ne puntagalvis, o hidrocefalas… – mokslines žinias bandė pademonstruoti buhalterė, bet nesuspėjo.
– Kokio čia dar siaubūno „falas“? – sukliko storulė. – Tai jis dar ir į pederastus dairysis?!!
– Ne, ne, – ramino žiloji. – Tai lotyniškai ar graikiškai reiškia vandenį, o ne hydrą ar sllibiną…
– O „falas“, ką reiškia „falas“ ? – jau isteriškai šaukė storulė. – Baikite čia mokslinyčias vaidinti! Visais laikais buvo lietuviškas puntagalvis ir nėra čia ko svetimomis kalbomis nelaimę dangstyti!!!
– Na, matai, vanduo turi savybę garuoti, susigerti, nubėgti, – vis dar guodė storulę žiloji. – Žiūrėk dar ir išauginsite Lietuvai antrą premjerą!
– Tu čia ką , buri? – pasipiktino storulė. – Tau per maža vieno „krizinio“ premjero?! Tai planuoji dar vieną Lietuvos prapulčiai?
– Na, nebūtinai krizinio, – nuolaidžiavo žiloji, – gal jis atvirščiai – bus labai supratingas ir atjaučiantis varguolius…
– Aha, – pritarė buhalterė, – ir Cezaris turėjo bėdą – epilepsiją – bet va kaip išmintingai valdė tokią didelę valstybę!
– Taip išmintingai, kad saviškiai jį nužudė! – užbaigė storulė. – Tai gal būtų buvę geriau abortas, jei valdžia būtų įspėjusi…Nes kaip besuksi – vis į dar didesnę balą įbrendi…
– Dabar su genetika ir tomis „kamieninėmis ląstelėmis“ – medicina stebuklus daro, – siūlo išeitį buhalterė, – žiūrėk ir taviškiui atsiras roda! Anava, Seimas jau svarsto Pagalbinio apvaisinimo įstatymą, tai kiek ten lyšnų embrionų bus? Tai vis tos reikalingos ląstelės…
– Baik tu su tuo „pagalbiniu“, – įsiterpė žiloji. – Bažnyčia prieš jį piestu stoja ir žada visus „už“ jį balsavusius šventoriuose išviešinti ir jųjų net portretus iškabinti!!!
– Tai dėl alkoholio taip pagrąsino, – patikslino buhalterė, – o ne dėl apvaisinimo…
– O Dieve, juk tai bus dar didesnis vaikelių žudymas, nei abortai! – Pasibaisėjo storulė. – Aišku, kad bažnyčia nesutiks – vienus žudyti, kad gydytų kitus…
– Akivaizdu, kad žmogus negali vykdyti Dievo funkcijų, – oriai užbaigė žiloji. – Visur liuciferis koją pakiša ir pakiša.
– Kaip ir su tuo „taikingu atomu“ – plėtojo mintį buhalterė. – Ar neužteko Hirosimos? Tai ne, turėjo dar ir Černobilį žmonija atkentėti! O jau Fukušimos 4 AE suliepsnojimas – aiškų aiškiausiai parodė, kad prieš vėją nepapūsi – seisminė zona yra nesaugi. Kaip ir tektoninė Lietuvoje.
– Bet Kubilius žada preciziškai… – susimąstė storulė, – o rezultate – gimsta puntagalviai…
– O jau preciziškiau už japonus – neįmanoma. – Užginčijo žiloji. – Na, nebent dar Vokietijoje, bet ir tai Merkel nusprendė uždaryti visas AE šalyje!!!
– O mūsiškis didžiagalvis tikina mus, kad jis bus preciziškesnis ir už japonus ir už vokiečius?! Su Rusijos statybininkais, kurie jau pademonstravo savo galimybes kapinyno statyboje!! O kaip su tektonine zona? Ar nežino, ar pamiršo ar sutartį su šėtonu sudarė? – Jau falcetu skaičiavo buhalterė.
– Jis skolintus milijardus ir „navarą“ nuo jų preciziškai skaičiavo, – šaipėsi žiloji. – Juk nei už Mažeikius, nei už Leo „nušvilptus“ milijardus niekas neatsakė? Tai ir mina tą patį išbandytą korupcijos taką…
– Pala, pala, – įsiterpė buhalterė, – o juk Islandijoje patraukė atsakomybėn premjerą už krizės nesuvaldymą? Ir prancūzai čiupo Miteraną ar kurį ten už pakarpos? Ir jokie senaties terminai nesumaišė?!
– Bet mano anūkėlio nelaimės tie teismai nepanaikins, – sriūbavo storulė, – kankinsis visą gyvenimėlį ir kitus kankins…
– Teisybė, – sutiko žiloji, – ir Černobylio avarijos likvidatoriai kankinasis su „polivalentiniu sindromu“, tačiau jokio supratimo ar atjautos, ar pagalbos…Miršta tylomis arba žudosi patys…
– Kažin, ar ir mūsų nelaukia tokia pati ateitis? – Spėliojo buhalterė, – juk čia kažkurioje konferencijos mokslininkas-futurologas iš Izraelio aiškiai pasakė, kad prognozuojamas Planetos gyventojų sumažėjimas net 4 milijardais…
– Va, va – prisijungė storulė, – tai vis Fukušimos pasekmės, tai vis radioaktyvusis šleifas tiek gyvybių užsmaugs!!!
– O mūsiškis premjeras – naują AE užsimojo statyti! – piktinosi žiloji. – Ir maža to – šiuo planu išprovokavo tikro Bermudų trikampio iš AE suprojektavimą! Kaliningradas, Lenkija ir Baltarusija Lietuvos pasieniuose statys, o mes nei cyptelėti negalėsime!!! O svarbiausia, kad mums tos elektros ir nereikia – tai vis pelnams, vis „monkės“ bizniui, o ne Tautai…Ignoruojant Žemaitijos terminius vandenis, garantuojančius 100 metų energijos gamybą be „ivano vamzdžio“, be jokio užteršimo ir ypatingai žema kaina. Maža to, šie terminiai vandenys galėtų būti viso Baltijos valstybių regiono klondaiku, garantuojančiu 50-čiui pilną energetinę nepriklausomybę nuo resurso turėtojų!
– O mes tuo tarpu, pardavinėjame vėjo jėgaines tai pačiai Rusijai, – šaipėsi žiloji, – vietoj to, kad plėtoti alternatyvią energetiką, kurią remia ES!
– O kur dar „bekurės“ energijos gavimo idėja?! – įsiplieskė buhalterė. – Juk ne veltui Lietuvos išsilavinimo lygis daug aukštesnis už ES vidurkį! Į Prezidentės kvietimą kiek buvo pateikta idėjų? O kiek jų buvo įdiegta? Taigi net komisija nebuvo sudaryta tam reikalui – raštinė atsakinėjo padėkos laiškais autoriams ir viskas? Taigi šitie protinguoliai savo idėjas kaip mat parduos tiems patiems japonams ir taps tikrais, o ne korumpuotais, milijonieriais! Ir turtins bei spręs kitų valstybių energetinę problemą. O mūsiškė valdžia ir toliau šildysis rankas bei plaus pinigėlius iš „amžiaus statybų“!!!
– Ir didins luošių skaičių šalyje, – gailiai konstatavo storulė.