Mums rašo

Ramūnas Alaunis: Baltarusijos 2020 „spalvotoji revoliucija“ – JAV, ES ir Lietuvos „hibridinis karas“ prieš Baltarusiją (Vl dalis)

Written by Redakcija · 7 min read

JAV/NATO geopolitiniai interesai Baltarusijoje
Baltarusijos krizė yra klasikinis JAV/NATO/ES šalių Hibridinis Karas prieš Baltarusiją
Kaip matyti iš Baltarusijos opozicijos keliamų reikalavimų ir protestuojančių šūkių, Europos Sąjungos, Lietuvos Respublikos prezidento Gitano Nausėdos, LR Seimo priimamų politinių pareiškimų, Lietuvos propagandinės žiniasklaidos pranešimų, Baltarusijos krizė yra JAV/NATO/ES šalių klasikinis Hibridinis Karas prieš Baltarusiją nukreiptas prieš Rusijos geopolitinius interesus, palaikantis JAV remiamą Lenkijos gen. Juzefo Pilsudskio sukurtą „Tarpjūrio“ (lot. Intermarium) valstybės imperinį projektą.NATO gynybos koledžas 2015 metų lapkričio mėnesį studijoje „Rusijos atnaujintas karinis mąstymas: netiesinis karas ir refleksinė kontrolė“ („Russia’s Renewed Military Thinking: Non-Linear Warfare and Reflexive Control“) ir 2015 metų gruodžio mėnesį išleistoje knygoje „NATO atsakas į hibridinius pavojus“ („NATO’s Response To Hybrid Threats“) išsamiai išanalizavo šio Hibridinio Karo būdą. Tai apima didžiulį strateginį motyvą, kaip išprovokuoti „Spalvotas Revoliucijas“ geostrategiškai reikšmingose ​​valstybėse, kuriose vėliau pereinama prie netradicinių karų, laikantis Ukrainos ir Sirijos scenarijaus.

Kiekvieno Hibridinio Karo pagrindinis tikslas yra nutraukti daugiapolius transnacionalinius jungiamuosius projektus per išorės išprovokuotus tapatybės konfliktus (etninius, religinius, regioninius, politinius ir kt.) tikslinėje tranzito valstybėje.
Baltarusijos krizė yra Hibridinis Karas, nes krize siekiama pakenkti Rusijos daugiasluoksnėms Eurazijos Sąjungos, Kolektyvinio Saugumo Sutarties Organizacijos (Rus. Организация Договора о Коллективной Безопасности, ODKB) tarpusavio gynybos sutarčiai ir Nepriklausomų Valstybių Sandraugai (NVS), taip pat Kinijos Eurazijos „Šilko kelio“ integracijos pastangoms.
Šį JAV/NATO/ES Hibridinį Karą prieš Baltarusiją atvirai kariauja ir Lietuvos respublikos prezidentas Gitanas Nausėda, Lietuvos Respublikos Seimas ir vyriausybė.
Baltarusijos santvarka ir A. Lukašenko – sename JAV/NATO taikinyje
JAV Hibridinio Karo programa Baltarusijai veikia nuo mažiausiai 2004 metų, kai JAV prezidentas George W. Bushas priėmė Baltarusijos Demokratijos Įstatymą Baltarusijoje kuriant antivyriausybines NVO ir draudžiant paskolų išdavimą Baltarusijai.
2011 metais prasidėjus JAV finansuojamam „Arabų Pavasariui“ verčiant Arabų šalių vyriausybes, JAV politikos žurnalas „Foreign Policy“ paskelbė JAV tarptautinės nevyriausybinės organizacijos „Freedom House“ (kuri įvairiose šalyse tiria ir „advokatauja“ gindama demokratiją, politinę laisvę ir žmogaus teises) sudarytą užsienio šalių vadovų sąrašą „Kas sekantis?“ bus verčiamas iš posto. Sąraše buvo Baltarusijos prezidentas Aleksandras Lukašenka. NATO pripažino Baltarusijos vyriausybės nenorą prisijungti prie vis besiplečiančio į rytus nepateisinamo NATO aljanso.

Baltarusijai taikomos vienašališkos JAV sankcijos, neteisėtos pagal tarptautinę teisę, tačiau pateisinamos JAV prezidento deklaracija, kurioje fiktyviai teigiama kad Baltarusija „kelia neįprastą ir nepaprastą grėsmę JAV nacionaliniam saugumui ir užsienio politikai.“
JAV tarptautinės plėtros agentūra USAID atvirai nurodo JAV valstybinės santvarkos pakeitimo planus Baltarusijai:
„JAV siekia skatinti demokratinės ir į rinką orientuotos Baltarusijos, gerbiančios žmogaus teises, atsiradimą. USAID bendradarbiauja su daugeliu gyventojų, kad paskatintų šalies perėjimą prie rinkos ekonomikos, įgyvendinant programas, kurios remia piliečių įsitraukimą į sprendimų priėmimą, skatina privataus verslo augimą ir konkurencingumą bei gerina socialinių ir sveikatos paslaugų teikimą.“

JAV ir NATO šalys narės apmoko ir finansuoja Baltarusijos opozicijos aktyvistus

2007 metais JAV Tarptautinis Respublikonų Institutas (IRI) atvirai prisipažino finansuojantis ir remiantis Baltarusijos opozicijos aktyvistus, prašydamas panašios Europos Sąjungos šalių narių paramos.
JAV Tarptautinio Respublikonų Instituto (IRI) antrinė nevyriausybinė įmonė Nacionalinis Demokratijos Institutas (NDI) savo svetainėje teigia, kad „NDI Baltarusijoje nuo 2000 metų vykdo paramos demokratijai programas, bendradarbiaudamas su piliečiais, norinčiais kurti demokratines politines institucijas…“

2011 metais JAV žurnalo „Foreign Policy“ straipsnyje „Revolution U“ rašoma, kad JAV finansuojama ir remiama CANVAS organizacija parengė aktyvistus iš 50 skirtingų šalių, įskaitant Baltarusiją. Netrukus po to, kai CANVAS, tuomet vadinamas „Otporu“, 2000 metais nuvertė Serbijos prezidentą Slobodaną Miloševičių, jie pradėjo slapta keliauti į Baltarusiją susitikti su studentų aktyvistais. Galų gale jų tinklas buvo surastas.

Tiek JAV Tarptautinio Respublikonų Institutą (IRI), tiek jos antrinę nevyriausybinę įmonę Nacionalinį Demokratijos Institutą (NDI) finansuoja JAV Nacionalinis Demokratijos Fondas (NED), iš kur Baltarusijos opozicija gauna pinigų antivalstybiniams protestams finansuoti po Baltarusijos prezidento rinkimų. JAV Nacionalinis Demokratijos Fondas (NED) Baltarusijoje finansuoja Baltarusijos nevyriausybines organizacijas (NVO) ir „pilietinės visuomenės“ kūrimą, „nepriklausomos“ Vakarų žiniasklaidos propagavimą ir Baltarusių aktyvistų mokymą užsienyje.
JAV valstybės departamento finansuojama NVO „Movements.org“, taip pat atidžiai stebi ir palankiai atsiliepia apie Baltarusijos opozicijos veiklą.
JAV valstybės departamentas finansuoja Vilniaus tarptautinį Technologijų Parką (Vilnius Tech Camp), kuriame priima įvairių šalių opozicijos „pilietinės visuomenės“ aktyvistus ir moko juos interneto ir socialinių tinklų organizavimo įgūdžių, kurie turi būti naudojami skatinant „demokratinį perėjimą“ t,y, vykdant „spalvotąsias revoliucijas“ ir verčiant JAV nepaklūstančių šalių vyriausybes. Šis Vilniaus Technologijų Parkas priima aktyvistus, kurių yra daugiausia iš Baltarusijos.
2011 metais JAV valstijų sekretorė H. Clinton po Vilniuje vykusio susitikimo su tarptautinės organizacijos „Demokratų Bendriją“ ir po vizito Vilniaus technologijų parko „Vilnius Tech Park“ metu, H. Clinton pripažino, kad tokiu būdu JAV finansuoja savo priešiškų „nedemokrtatinių“ šalių opozicijos aktyvistus.
https://youtu.be/qauMb5LD_eQ
JAV pagalba Lietuva paversta Baltarusijos „Spalvotųjų revoliucijų“ inkubatoriumi.
2020 metų rudenį JAV NVO Tarptautinis Respublikonų Institutas (IRI) siekiantis skatinti demokratiją visame pasaulyje, Lietuvoje ieškojo „labai motyvuoto ir iniciatyvaus programos vadovo Vilniuje, kuris padėtų paremti demokratinę plėtrą Baltarusijoje.“
JAV Nacionalinis Demokratijos Fondas (NED), organizacija gerai žinoma dėl savo dalyvavimo skatinanti valstybinius perversmus (ang. regime change) visame pasaulyje 2018 metais iš viso finansavo 35 programas Baltarusijoje, 2019 metais finansavo 34 programas. Konkretūs asmenys ir organizacijos Baltarusijoje, kuriuos finansuoja JAV Nacionalinis Demokratijos Fondas, NED internetiniame tinklapyje neatskleidžiami. 2019 metais JAV vyriausybės finansuojamo Nacionalinio Demokratijos Fondo (NED) programos buvo nukreiptos ugdyti ir mokyti prieš prezidentą Lukašenką nukreiptas opozicijos grupes ir kurti vietines Baltarusijos nevyriausybines organizacijas (NVO). Už nekaltai skambančių NED programų kurios eufemistiškai vadinamos „nepriklausomos“ internetinės žiniasklaidos, pilietinės visuomenės, kultūros ir viešojo diskurso stiprinimu, slypi specialiai apmokytos Baltarusijos opozicijos kūrimo modelis pagal CŽV antrinės įmonės JAV Nacionalinio Demokratijos Fondo (NED) „Spalvotųjų revoliucijų“ modelio šabloną.

Kodėl JAV ir NATO šalys siekia „pakeisti režimą“ Baltarusijoje?

Baltarusija yra reikšmingoje geostrateginėje padėtyje tarp NATO šalių narių Latvijos, Lietuvos, Lenkijos, Ukrainos ir joms priešiškos valstybės Rusijos.
Baltarusija, kurioje gyvena apie 9,5 milijono gyventojų, yra gana maža. Nuo 1994 m. šalį valdo prezidentas Aleksandras Lukašenka. Baltarusijoje yra gerai išvystyta lengvoji ir sunkioji pramonė. Didelė dalis ekonomikos – pramonės įmonių vis dar priklauso valstybei. Tokiu būdu Baltarusija išvengė didelės ekonominės krizės, kokia buvo Lietuvoje, Latvijoje ir Rusijoje po 1992-ųjų metų privatizacijos. Baltarusija yra vienintelė likusi buvusi TSRS respublika, kuri vis dar vykdo Tarybinę socialistinę politiką, turi nemokamą švietimą ir sveikatos apsaugą, o valstybė kontroliuoja šalies ekonomiką.
Baltarusija laikoma grėsme tiek ES, tiek NATO aljansui, kadangi Baltarusija atsisakė palaikyti glaudžius ryšius su NATO aljansu. Vietoj to, karinio saugumo srityje Baltarusija pasirinko glaudų bendradarbiavimą su Rusiją, o vietoj JAV/ES reikalaujamos liberalios „rinkos ekonomikos“, Baltarusija po 1990-ųjų sukūrė ir laikosi mišriosios (valstybinės – rinkos) ekonomikos sistemos. Valstybės ekonomikos politika buvo sudaryta taip, kad, remiantis žemės ūkio ir pramonės esama struktūra, šalis taptų žemės ūkio žaliavų ir įrenginių eksportuotoja.
Nuo 1995 metų Rusija ir Baltarusija susitarė suformuoti bendrą Sąjungos Valstybę. 1999 metais pasirašytoje sutartyje taip pat numatyta bendra gynybos ir ekonominė integracija, taip pat Sąjunginės valstybės bendras parlamentas ir kitos institucijos. Iš esmės ši Sąjunga skirta Baltarusijos integracijai su Rusija. Tačiau visavertėje Sąjunginėje valstybėje prezidento Lukašenkos asmeninis vaidmuo iš esmės sumažėtų. Todėl Baltarusijos prezidentas Lukašenka ne vienerius metus vilkino šios sutarties tolesnį įgyvendinimą.
JAV/NATO ir ES šalių narių remiami Baltarusijos centrinės valdžios ir santvarkos „režimo pakeitimai“ išplėstų NATO aljansą išilgai prie Rusijos sienų daugiau nei 1100 kilometrų ilgio ruože, kuriame apie 800 km sudaro NATO šalių narių – Lenkijos, Estijos, Latvijos, Lietuvos sienos įskaitant valstybines sienas besiribojančias su Rusijos Kaliningrado sritimi. Tai priartintų JAV/NATO karines pajėgas beveik iki 400 km nuo Maskvos.
Stebint NATO plėtrą po Tarybų Sąjungos iširimo nuo 1990-ųjų, JAV ir NATO šalių kišimasis į Baltarusijos politiką yra skirtas Baltarusijos valdžios ir santvarkos pakeitimui, kuris leistų JAN/NATO pajėgoms dar labiau priartėti arčiau Rusijos sienų.
Tai natūralus sulėtinto Vokietijos „žaibiško karo“ (vok. blitzkrieg) tęsinys, kuomet JAV ir NATO metodiškai skaldo Rusijos sąjungininkus užsienyje, silpnina jos sienas, žlugdo Rusijos ekonomiką ir kelia neramumus pačioje Rusijoje ir su Rusija besiribojančiose valstybėse.
Rusijai Baltarusija yra viena iš 10 didžiausių prekybos partnerių. Baltarusija ekonomiškai stipriai priklauso nuo Rusijos, nes didelis importo ir eksporto prekių kiekis yra iš Rusijos ir į ją. JAV/NATO/ES šalių remiamos Baltarusijos opozicijos pastangos pakeisti Baltarusijos prezidentą ir centrinę valdžią „gelbėjant“ Baltarusijos gyventojus nuo taip vadinamo „nusikalstamo Lukašenkos režimo“ reikštų garantuotą Baltarusijos ir Rusijos ekonominių ryšių nutraukimą ir abiejų šalių ekonomikos sužlugdymą.

Baltarusijos 2020 prezidento rinkimų rezultatai buvo tik pretekstas įvykdyti valstybinį perversmą

Baltarusijos opozicijos elementai jau seniai planavo 2020 rugsėjo 9 d. prezidento rinkimus panaudoti kaip valstybinio perversmo katalizatorių. Tačiau jie nebūtų galėję sutelkti dešimčių tūkstančių demonstrantų, jei nebūtų buvę plataus ir tikro nepasitenkinimo prezidentu Aleksandru Lukašenka.
Baltarusijos opozicijos vadovybės elementus iš dalies finansuoja Europos Sąjunga ir JAV. Baltarusijos opoziciją patvirtino Baltarusijos raudoną – baltą vėliavą, Ši vėliava buvo naudota su nacistine Vokietija bendradarbiavusių asmenų Antrojo pasaulinio karo metu Vokietijai okupavus Baltarusiją. Baltarusijos opozicijos gaivinimo reformų pakete, parengtame pagal beveik identišką Ukrainos programą, raginama visiškai neoliberaliai privatizuoti ekonomiką ir integruotis į NATO aljansą.
2020 rugpjūčio 6 dieną, likus trims dienoms iki Baltarusijos prezidento rinkimų ir po to vykusių protestų, Amerikos užsienio politikos agentūros sudarė susitarimą dėl „renginių ir logistikos organizavimo JAV plėtros agentūrai USAID Baltarusijai. Rangovas pagal sutartį yra Lietuvos Rytų Europos Studijų Centras, skelbia oficialus JAV viešųjų pirkimų registras fdps.gov. Anksčiau pagal tą pačią valstybinę sutartį Baltarusijos opozicionieriai buvo apmokyti Lietuvoje, o minėtas Rytų Europos Studijų Centras priglaudė buvusį opozicijos kandidatą į prezidentus Svetlaną Tichanovskaja.

JAV Tarptautinės Plėtros Agentūra (USAID) vienu metu atsiskaito JAV valstybės departamentui, JAV prezidentui ir Nacionalinio saugumo tarybai. Pagal valstybinio pirkimo dokumentus tiesioginis klientas buvo USAID Ukrainos padalinys. Baltarusijos USAID filialas yra įtrauktas į finansavimo šalį. Rangovas yra Vilniaus „Rytų Europos Studijų Centras“. Darbo aprašymas trumpas: „Renginių planavimas ir logistika USAID Baltarusijai“. Finansavimo dydis šiam tikslui nenurodytas.

Pirmajame tos pačios valstybinės pirkimo sutarties etape darbų aprašymas buvo išsamesnis: 2018 metų rugsėjo mėnesį USAID Baltarusijos padalinys užsakė atvežti į Vilnių ir apmokyti aktyvistus į Rytų Europos Studijų Centrą Vilniuje:
„USAID Baltarusijos padaliniui reikės logistinės paramos Baltarusijos aktyvistus atvežti į Vilnių per kelis susitikimų ratus 2018 m. rudenį – 2019 m. ankstyvą pavasarį. Komandai reikės paramos organizuojant susitikimus / keliones / nakvynę Baltarusijos dalyviams“. Mokesčio suma yra 35,600 JAV dolerių.

Antrasis ir trečiasis darbo etapas pagal šią JAV valstybinę pirkimo sutartį yra 2019 metų rugsėjo ir lapkričio mėn. Trumpai apibūdinant: „…Renginių planavimas ir logistika USAID Baltarusijai padaliniui“. USAID Ukrainos padalinys dalyvavo kaip pirkimo sutarties šalis. Pirkimo datos yra 2019 m. rugsėjo 25 d. ir lapkričio 18 d.
Kitos USAID išmokos Rytų Europos Studijų Centrui (RESC) buvo teikiamos kaip dotacijos. Vilniaus RESC, kuris jau seniai vykdo propagandą prieš Aleksandrą Lukašenką ir teikia paramą Svetlanai Tichanovskajai, kurią Lietuvos Respublikos Seimas 2020 rugsėjo 10 rezoliucija pripažino Baltarusijos prezidente.

S. Tichanovskajos nuotrauka su garsiuoju Prancūzijos „spalvotojų revoliucijų“ technologu Bernardu-Henri Levy taip pat buvo daryta Rytų Europos Studijų Centro patalpose.

2020 prezidento rinkimų kampanijos metu USAID biuras Minske buvo tylus – praktiškai neskelbė jokių pareiškimų. Tačiau su juo susijusių vietos NVO nariai aktyviai dalyvavo vadinamuosiuose „taikiuose protestuose“.
Į Lietuvą pabėgusią Baltarusijos opozicijos lyderę Svetlaną Tichanovskaja Vilniuje prižiūri buvęs JAV konsulato Jakaterinburge generalinis konsulas dabar dirbantis JAV ambasadoje Vilniuje Marcus Micheli, dirbantis tyliai, ramiai ir nuosekliai.

Apibendrinimas
JAV kišimasis į Baltarusijos suverenius reikalus remiant Baltarusijos opoziciją rodo ne vienerius metus trunkančius JAV planus, finansavimą ir paramą Vakarų šalių suderintai Baltarusijos opozicijai, siekiant pakenkti Baltarusijos vyriausybei ir norą integruoti Baltarusiją į NATO aljansą ir visiškai apjuosti Rusiją jai priešiškomis valstybėmis.
Provakarietiška Baltarusijos opozicija pasirinko savo šalies ekonominį žlugdymą, kad išplėstų JAV/NATO aljanso pajėgų dislokavimą prie Rusijos sienų, kad paverstų tautą potencialiu mūšio lauku todėl, kad Baltarusijos opoziciją finansuoja JAV/NATO/ES šalys narės, todėl Baltarusijos opozicija priima sprendimus geriausiai atitinkančius Vašingtono ir Briuselio, o ne Baltarusijos tautos interesus.