Mums rašo

Ramūnas Alaunis. Rusija ruošiasi karinei mobilizacijai. Žingsnis link tikrojo karo Europoje

Written by Redakcija · 1 min read

Rusija ruošiasi karinei mobilizacijai. Žingsnis link tikrojo karo Europoje

Rugsėjo 20 dieną Rusijos Federacijos Valstybės Dūma pritarė Rusijos baudžiamojo kodekso pakeitimo įstatymo projekto pataisoms, kuriomis siūloma nusikaltimo atveju svarstyti mobilizacijos laikotarpius, karo padėtį ir karo laiką sunkinančias aplinkybes. Įstatymo projektas buvo priimtas vienbalsiai.

Pataisyta Rusijos Federacijos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio „l“ dalis, kurioje paaiškinamos bausmę sunkinančios aplinkybės. Tokios aplinkybės apibūdinamos taip: „nusikaltimo padarymas nepaprastosios padėties, stichinės ar kitos visuomenės nelaimės metu, taip pat masinių riaušių metu, ginkluoto konflikto ar karinių operacijų sąlygomis“.

Be to, pataisomis įvedami keli nauji RF Baudžiamojo kodekso straipsniai: „Savanoriškas pasidavimas“ (352 str. 1 d.) ir „Plėšimas“ (356 str. 1 d.).

Savanoriško pasidavimo atveju suimtajam gresia laisvės atėmimas nuo trejų iki dešimties metų, jei nėra išdavystės požymių. Įstatymo projekte nurodyta, kad „karys, pirmą kartą padaręs nusikaltimą pagal šį straipsnį, gali būti atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės, jeigu jis ėmėsi priemonių būti išlaisvintas, grįžo į dalinį ar tarnybos vietą ir nepadarė kitų veiksmų, nusikaltimų nelaisvės metu“.

Straipsnis „Plėšimas“ (RF BK 356 straipsnio 1 dalis) pakeistas numatant laisvės atėmimą iki 15 metų. Kartu siūloma atsakomybę sunkinančiomis aplinkybėmis vertinti nusikaltimo padarymą „mobilizacijos ar karo padėties laikotarpiu, karo metu“ (RF BK 63 straipsnis).

Pagal įstatymo projektą už neleistiną karinio dalinio palikimą mobilizacijos ir karo padėties metu (RF BK 337 str.) bus baudžiama griežčiau: nuo dviejų iki dešimties parų — laisvės atėmimu iki penkerių metų; nuo dešimties iki vieno mėnesio – laisvės atėmimu iki septynerių metų; – daugiau nei mėnesį – nuo penkerių iki dešimties metų kolonijoje.

Tuo pat metu už pavaldinio viršininko įsakymo, duoto nustatyta tvarka, nevykdymą karo padėties, karo metu arba ginkluoto konflikto ar karo sąlygomis, taip pat atsisakymą dalyvauti kariuomenėje. ar kovinius veiksmus, siūloma bausti laisvės atėmimu nuo dvejų iki trejų metų (RF Baudžiamojo kodekso 332 straipsnio 2.1 dalis).

Greičiausiai būsimais Rusijos įstatymų sistemos pakeitimais siekiama sukurti teisinę bazę dalinei mobilizacijai į Rusijos ginkluotąsias pajėgas. To buvo tikimasi pastarosiomis savaitėmis, kai Ukrainos kariams pavyko atgauti beveik viso Charkovo srities kontrolę, o Rusijos puolimas priešakinėse linijose beveik sustojo. Kijevo režimas turi maždaug mėnesį ar du, kad parengtų bet kokią puolimo operaciją pietiniuose ar rytiniuose regionuose, apie kurių pasirengimą praneša abiejų pusių kariuomenės. Tuomet Rusijos ir Lugansko /Donecko jungtinių pajėgų dalinius gerokai sustiprins naujai atvykę kariai.
Rusijos specialioji karinė operacija Ukrainoje netrukus gali baigtis ir gali kilti tikras karas Europoje.