Mums rašo

Ramūnas Alaunis. Rusijos karui Ukrainoje vadovaus gen. Gerasimovas

Written by Redakcija · 1 min read

2023 sausio 11 Rusijos Gynybos ministras Šoigu paskiria gen. Valerijų Gerasimovą taip vadinamos Specialiosios Karinės Operacijos vadu.
https://t.me/tass_agency/176245
Nereikėtų pamiršti, kad 2022 rugsėjį, kai įvyko nepaprastai sėkmingas Ukrainos puolimas Charkove, Putino, Šoigu ir Gerasimovo trijulė tuo metu buvo Tolimuosiuose Rytuose ir stebėjo karines pratybas „Vostok2022“.
https://www.youtube.com/watch?v=JL4j6hAzuqM
Kai Ukrainiečiai atsidūrė nevaldomose Rusijos pozicijose ir vos per 6 dienas perėmė beveik 10 000 kvadratinių kilometrų teritoriją, Rusijos prezidentas Putinas ir du jo geriausi gynybos ministerijos darbuotojai Ramiajame vandenyne žaidė karo žaidimus ir nukreipė tam labai reikalingą gyvąją jėgą iš
Rusijos Vakarinės dalies į Tolimuosius rytus.
Karo Ukrainoje įkarštyje Rusijos prezidentas Putinas ir Rusijos Gynybos ministerija daug dėmesio skyrė karinėms pratyboms „Vostok 2022“ ne tik stengdamiesi visuomenei parodyti, kad Ukrainoje viskas kontroliuojama, bet tuo pačiu rodė, kad taip vadinama Specialioji Karinė Operacija Kremliui nebuvo pagrindinis rūpestis kuriam būtų skiriamas išskirtinis dėmesys.
Tačiau gen. Gerasimovo paskyrimas Specialiosios Karinės Operacijos vadu rodo, kad Maskva nustojo apsimetinėti kad Specialioji Kairinė Operacija Kremliui yra ne tokia svarbi ir Rusijos Gynybos ministerija ir Kremlius jau pradėjo rodyti išskirtinį dėmesį jau ne planinėms karinėms pratyboms, bet Rusijos karui Ukrainoje vadinamam „Specialiąja Karine Operacija“.
Valerijus Gerasimovas, Rusijos ginkluotųjų pajėgų štabo viršininkas – aukščiausio rango profesionalus kariškis, dabar oficialiai atsakingas už Specialiąją Karinę Operaciją Ukrainoje. Anksčiau už šią Rusijos „Specialiąją Karinę Operaciją“ buvo atsakingas Rusijos Gynybos ministras Šoigu, kuris net nebuvo profesionalus karys.
Generolas Surovikinas toliau lieka Specialiosios Karinės Operacijos vado pavaduotoju (taip pat ir Aviacijos ir Kosmoso pajėgų vadu). Tai nėra gen. Surovikino pažeminimas, tai išskirtinio dėmesio sutelkimas Rusijos karui Ukrainoje oficialiai vis dar vadinamam Rusijos „Specialiąja Karine Operacija“.
Taigi, Rusijos karui Ukrainoje vadovaus Rusijos ginkluotųjų pajėgų aukščiausio rango generolas, kuris taip pat yra Rusijos gynybos ministro pavaduotojas.
Tačiau gen. Gerasimovas taip pat atveda du papildomus savo pavaduotojus: gen. Olegą Saliukovą, vadovaujantį RF Sausumos armijai, ir gen. Aleksėjų Kimą, kuris yra RF Generalinio štabo viršininko pavaduotojas, dar žinomas kaip Gerasimovo, kaip ginkluotųjų pajėgų vado, pavaduotojas.
Gen. Aleksandras Kimas kariavo Afganistane, Tadžikistane, Sirijoje, Čečėnijoje. Jį labai įvertino generolas Šamanovas kaip 58-osios operacijų skyriaus (viso karo veiksmų plano) vadą. Antrojo Čečėnų karo pradžioje Aleksejus Kimas buvo sužeistas, paskui tarnavo toliau.
Kai 2022 rudens pradžioje Ukrainiečiai baigė Charkovo puolimą, žurnalas „Time“ rašė apie Ukrainos vadą generolą Valerijų Zalužnyj:
„Tačiau Zalužnyj taip pat gerbė ir žavėjosi savo kolegų iš Rusijos (karinėmis) institucijomis. Savo kabinete jis saugo surinktus 17 metų už jį vyresnio Rusijos ginkluotųjų pajėgų vado generolo Valerijaus Gerasimovo darbus.

„Aš buvau užaugintas pagal Rusijos karinę doktriną ir vis dar manau, kad visas karo mokslas yra Rusijoje“, – sako Zalužnyj. „Mokiausi iš Gerasimovo. Aš perskaičiau viską, ką jis kada nors parašė… Jis yra protingiausias iš vyrų, ir mano lūkesčiai jo atžvilgiu buvo didžiuliai,“ – sakė Ukrainos gen. Zalužnyj, vadovaujantis šalyje kariaujančioms Ukrainos karinėms pajėgoms.