Mums rašo

Skylė biudžete

Written by admin · 3 min read

Taip sako A.Kubilius.
Blogai.
Reikia skubiai taisyti: lopyti ar adyti – nesvarbu, – bet būtina tą skylę užraukti, kad neišbyrėtų ir tie planuojami 20 milijardų, kaip kad neaiškiai „išslydo“ 40 milijardų iš JAV pasiskolintų andai…
Žodžiu, pabandysime užsilopyti ir dingusius išsiaiškinti.

Bet ne iškart, ne vienu metu. Pradžioje susitvarkome su ta skyle Biudžete.

Tai va, biudžeto lopui labai tiktų „ligonių kasų“ banke laikomi 700 milijonų! Ir skylės nebelieka. Maža to, dar ir 200 milijonų – ligoniams yra! O gal jau kasose ištirpo minimi pinigėliai?..
Bet tai tik pradžia.
Dar yra Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) toks legalizuotas klondaikas – kaip „kompensuojami vaistai“, kuriems skiriama kasmet 0,5 milijardo ir juos kasmet praryja ir dar kur kas daugiau – 0,7-0,8 milijardo!!! Taigi, labai paprasta tą reikaliuką sutvarkyti – atleisti iš SAM vaistų departamento visut visutėlius valdininkėlius, o jų vieton paskirti naujus, kurie rastų vaistų pirkti 10 kartų pigiau su plius-minus 5 proc., skirtumu nuo kaimyninių valstybių.

Žiūrėk, nušautume du kiškius: ir „kompensuoti“ vaistų (10 kartų pigesnių) nereikėtų, ir vaistų kontrabanda žlugtų!!! O, svarbiausia, Biudžete jau vietoj skylės turėtume 0,5 milijardo atsargoje! Dėl visa ko pikto – tam atvejui, jei profsąjungos sukiltų ir priedo prie algų pareikalautų didesnio…
Tai ir duodate – te! Ir ne tik ramu, bet ir viltinga ateinačiuose rinkimuose…

Tai dar ne viskas! Yra, dar yra valstybinių gamybinių objektų su 18 milijardų turtu. Taigi, jis turėtų duoti nors 10 proc., pelno (1,8 milijardo), o duoda tik… … 50 milijonų?! Kur dingsta 1,75 milijardo? Va čia tai „šešėlis“ – tai ne Kauno spekuliantės krapais ir petruškų lapais šešėliukas vis dar tysantis reanimacijoje! Čiumpame jį, tą 1,75 milijardinį šešėlį ir nudžiuginame visas mamas su apmokamomis 2 metų dekretinėmis, ir ne „sukombinuotomis“, o visoms lygiai sočiomis po 2 000 litų kas mėnesį!

Ir vėl nušaunami du zuikiai: nereikės to 0,5 milijardo „pagalbiniam apvaisinimui“ su 2 proc., rentabilumu, bet gauname 100 proc., vaikų, normalių ir sveikų, gimstamumo padidėjimą!
O kiek balsų gautume kitų metų rinkimuose?

Čia tik „ant greitos kojos“ – ir tai suradome 3 milijardus, tai yra 6 kartus daugiau nei Biudžeto skylė. O jei dar kruopščiau panagrinėtume? Kad ir tą „krizinį“ taupymo projektą, kur buvo numatyta 30 proc., sumažinti biurokratiją, o tesumažinta trečdalis planuoto? Kas trukdo bent prieš rinkimus pasirodyti „visiems lygiai teisingais“? Jei jau užveržėte Tautai 30 proc. diržus, tai ir biurokratai tegul pakenčia nors vienerius metus panašiai?

Atrodo, sunkiausią darbo dalį atlikome – Biudžetą užlopėme ir 6 kartus stipriau nei reikia. Su garantija.
Pradedame antrą etapą – kur dingo pasiskolinti A.Kubiliaus milijardai?!
Tiesa pasakius, ieškome ne vien 40 milijardų, o visų 56!

Prisiminkime, A.Kubilius premjero postą perėmė su 17-ka milijardine valstybės skola, padaryta per 18 metų. A.Kubilius per 2 pirmus metelius krizės priedanga skolą išaugino iki 33 milijardų, tai išeitų – 16 milijardų iškart! Bet Tauta to nepajuto – diržai nuo kaklų nenusmuko ant juosmens ir baigta. Maža to, per patį sunkmetį, kada prioritetai – tik išgyventi, – A.Kubilius pradeda „puotą“ maro metu! Jis ne tik stato stadionus, organizuoja olimpiadas ir grožio konkursus, bet ir planuoja Lietuvos ateitį 2020 metams!

Tai yra naujos AE ir jungties su ES projektavimas! Tam tikslui iš anksto pasiskolina iš JAV 40 milijardų (20 – AE ir 20 – jungčiai) už 10 proc., palūkanų ir … Ir vistiek intensyviai puolasi ieškoti užsienio investitorių į strateginį valstybės objektą?! Kaimynės (Estija, Latvija, Lenkija) nepasitiki A.Kubiliumi ir anasai net Korėjoje susigundžiusį rado…
Tai kam reikėjo skolintis iš JAV, jei vistiek „kompaniono“ ieškoma?
Tai kam reikėjo skolintis ir dar už 10 proc., jei Europoje buvo galima pasiskolinti už 3 proc., bet su sąlyga apmokęstinti nekilnojamąjį turtą?

Tai A. Kubilius Tautos bado sąskaita išsaugojo 1 200 milijonierių turtus neapmokęstintus? O juk vien jų turimų lėšų bankuose galėjo ir vis dar gali užtekti AE statybai ir jungčiai! Tai kam jiems mokesčius taupyti, o JAV bankininkams 10 proc., palūkanų duoti užsidirbti? Gal geriau saviškį kapitalą pajudinti?

Na, tiek to. Jau pasikolinta. Ir nemažai – 56 milijardai.
Betgi kur jie?!
Kodėl jų niekur nematyti, kodėl jie niekur nefigūruoja ir Lietuvai jokios naudos neduoda?
O blogiausia, kad nei vienas seimūnas tuo nesirūpina: nei pozicijos, nei opozicijos atstovai.
Tai negi prie turimų 1 200 milijonierių prisidėjo dar 141?!

Kitaip nėra jokio paaiškinimo, kodėl Seimas „in corpore“ pamiršo A.Kubiliaus 56 milijardų skolą? Kodėl tyli tiek pozicija (bet taip ir turi solidariai būti), tyli ir opozicija (negi vėl 2K sutartis galioja?), tačiau tyli ir niekam nepriklausanti seimūnų grupelė!
Na, niekaip kitaip nepaaiškinsi, tik draugiškomis 56 milijardų dalybomis?

Tada mes, rinkėjai, klausiame A.Kubiliaus – kur paslėpei 56 milijardus, kad net ir Biudžete yra skylė? Kur „nutranzavai“ skolintus 56 milijardus, kuriuos mes, mūsų vaikai ir vaikų vaikai turėsime išmokėti?!! Ar manai, kad AMB dėka, išeliminavus mirties bausmę iš Baudžiamojo kodekso, liksi nenubaustas už amžiaus korupciją krizės priedanga? Gal manai, kad kadencijai pasibaigus, sėkmingai pasislėpsi nuo atsakomybės?! Kaip kad buvo už Mažeikius, Leo ir kitus kartus…
Taigi, ponuli, be Baudžiamojo kodekso dar galioja prigimtinė teisė su visomis „vandetomis“ ir ir lietuviškais kerštais. Ir jokie amb šios teisės nepajėgūs iškopiuruoti iš Tautos atminties! Net jei paspruksi iš Lietuvos, tai lietuvių, duoneliauti tavo išvarytų iš Tėvynės, pilna visoje Planetoje. O su tokia išimtinai „iškilia“ galva – ir nepasislėpsi, ir plastinės operacijos nepasidarysi…
Amen.
Pats pasirašei sau nuosprendį. O gal žmonelė tokį patarė? Jai, aišku, gudriai moteriškei, daug patogiau sprukti vienai su milijardais negu su kaltuoju kartu? O juk ji ne tik gudri, bet ir muzikali, kaip ir Landsbergis…

*************

P.S. Redakcijos nuomonė nebūtinai sutampa su str. autoriaus.